DLF mener: Bland dig – der er demokrati

Publiceret Senest opdateret

Demokratiets festdag! Sådan en har vi lige haft. Det er en festdag, når vi fejrer, at vi kan påvirke sammensætningen af folketing, kommunalbestyrelser, skolebestyrelser, elevråd osv. Men én ting er den dag vi stemmer – noget andet er alle de andre dage. Demokratiets hverdage.

”Viden er en af de vigtigste forudsætninger for demokrati i hverdagen”.

Et levende demokrati i hverdagen bygger på den enkeltes interesse for de fællesskaber, man indgår i, og også at man forholder sig kritisk til rammerne for dem. Fællesskaberne kan for eksempel være arbejdspladsen, sportsklubben eller boligforeningen. Vores samfund bygger på i høj grad på, at der er aktiv deltagelse fra fællesskabernes medlemmer, når der tages beslutninger om stort og småt.

I folkeskolen har vi pligt til at opdrage til deltagelse i demokratiet.

Formålsparagraffen for folkeskolen pålægger os at ”(…) forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.” Og videre hedder det: ”Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.”

Altså hele skolens ”virke”. Det vil sige alt, der sker i skolen. Der er nogle forudsætninger, der skal være til stede i skolens hverdag, for at der kan skabes aktive, reflekterende medborgere.

I undervisningen kan eleverne lære at lytte til andre og at tage hensyn til andres behov. Lære at sige deres mening og lære at gennemskue mere eller mindre komplicerede forhold – lige fra engelske tekster over matematiske formler til fotosyntese, urbanisering og menneskekroppen. Demokrati handler nemlig også om at have et fundament af viden. De der indgår i hverdagens fællesskaber, skal stole på, at de har noget at bidrage med. Viden er dermed en af de vigtige forudsætninger for demokrati i hverdagen.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

En anden vigtig forudsætning for demokrati i hverdagen er, at man tror på, at man har noget at skulle have sagt. Derfor skal skolens hverdag – både for lærere og elever – indbyde til indflydelse og samarbejde om at finde løsninger i fællesskab.

At finde de bedste løsninger i fællesskab, hvor der bliver lyttet til alle, og hvor der bygges på viden, er en vigtig del af det at have demokrati i hverdagen.

Sammen om Skolen er sådan et samarbejde på nationalt niveau, hvor folkeskolens parter og partierne på Christiansborg søger løsninger i fællesskab på de udfordringer der er i folkeskolen. Ideen bliver taget op i flere kommuner, og den samarbejdsform giver, sammen med samarbejdsforpligtelserne i arbejdstidsaftalen, god medvind til, at ”hele skolens virke” kan medvirke til elevernes indføring og opdragelse til demokrati.

Powered by Labrador CMS