Svært at finde de gode råd

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Man skal gøre sig umage, hvis man vil finde de 28 redskaber til dæmpning af uro og etablering af indre disciplinering hos eleverne i folkeskolen, som Per Kjeldsen har skabt sammen med Kim Foss Hansen.

Redskaberne blev til fra 1998 til 2002 under netværket Uro-net og lå tidligere under afsnittet »Tosprogede og børn med særlige behov« under »Folkeskolen« på Undervisningsministeriets hjemmeside. Det gør de ikke længere, og det undrer psykolog Per Kjeldsen.

»Uro-net fungerede ganske vist som et kommunalt netværk, men ministeriet bevilgede 10-12 millioner kroner til projektet, og vi skulle da også aflevere vores rapport til ministeriet. Også evalueringsrapporten skulle stiles til ministeriet«, fortæller Per Kjeldsen.

En søgning på ordet uro-net på hjemmesiden viser da også, at ministeriet mere end vedkender sig netværket: »Uro-net er Undervisningsministeriets udviklingsinitiativ vedrørende urolige elever. I tre år har godt 200 skoler, to amter og 30 kommuner samarbejdet om at udvikle og afprøve metoder og samarbejdsmodeller til at skabe mere rolige skoler, hvor de urolige elever bliver mødt på en konstruktiv og udviklende måde«.

Faktaoplysningen er skrevet i november 2000 - altså før redskaberne blev præsenteret - og henviser til, at man kan læse mere på den kryptiske adresse www.tess.dk/uronet

Her ligger redskaberne stadig, men man skal altså vide, at man skal søge på ordet uro-net for at finde frem til et link til dem via Undervisningsministeriets hjemmeside, www.uvm.dk

I ministeriet har webmaster Henrik Pers ikke umiddelbart nogen forklaring på, hvorfor redskaberne er fjernet fra hjemmesiden.

folkeskolen@dlf.org

Powered by Labrador CMS