"Skolerne skal have frihed til helt at råde over den pulje, der er sat af til understøttende undervisning. Det vil sige, at de skoler, som er glade for den understøttende undervisning, kan fortsætte som i dag. Mens skoler, der vurderer, at de har brug for to-voksen-timer, kan gøre det”, siger SF undervisningsordfører Jacob Mark, inden dagens forhandlinger om regeringens skoleudspil.

SF før reform-forhandlinger: Skoler skal selv bestemme understøttende undervisnings skæbne

Forligspartierne mødes her til eftermiddag for at diskutere regeringens skoleudspil. I SF har regeringens skoleudspil fået partiet til at justere sin politik. Skolerne skal helt kunne fjerne den understøttende undervisning, lyder det nu fra SF.

Publiceret

Det indeholder SF's forslag også

- Læreruddannelsen skal være 5-årig med et femte praksisår påreduceret tid for nyuddannede lærere.

- Et loft på 24 elever i klasserne

- Partiet ønsker en overenskomst til lærerne med etundervisningsloft på 25 lektioner. Partiet ønsker desuden, atbeskæftigelses- og undervisningsministeren opfordrer kommunerne tilat indgå lokalaftaler med de lokale lærerkredse, indtil der indgåsen central arbejdstidsaftale

- Skoler skal have lov til at undlade at give elevernestandpunktskarakterer

- Forsøg med folkefriskoler, hvor skolerne skal have sammefrihedsgrader som fri- og privatskolerne. Skolerne må derforeksempelvis undlade at benytte nationale test. Men de må ikke tageimod brugerbetaling

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Regeringen vil skære en stor del af den understøttende undervisning væk fra elevernes skemaer - i snit tre lektioner om ugen.

Til gengæld skal skolerne ikke længere have mulighed for at bruge folkeskolelovens paragraf 16b, som halvdelen af skolerne ellers bruger i dag til at fjerne en del af den understøttende undervisning til gengæld for timer med to voksne, lyder forslaget fra regeringen.

Forligspartierne er her til eftermiddag indkaldt til de første indledende forhandlinger om udspillet. Med til forhandlingerne har SF taget en justering af deres skolepolitik.

Partiet har længe ønsket at gøre det lettere for skolerne at benytte paragraf 16b, så paragraffen modsat i dag ikke kræver helt særlige pædagogiske hensyn. Nu vil SF lade skolerne bruge paragraffen til helt at komme af med den understøttende undervisning.

"Nu er vi gået længere i vores ønske om at udvide 16b. Skolerne skal have frihed til helt at råde over den pulje, der er sat af til understøttende undervisning. Det vil sige, at de skoler, som er glade for den understøttende undervisning, kan fortsætte som i dag. Mens skoler, der vurderer, at de har brug for to-voksen-timer, kan gøre det", siger partiets undervisningsordfører Jacob Mark.

"Vi vil give folkeskolen en saltvandsindsprøjtning på én milliard. Det svarer til 1800 flere lærere. Give dem bedre tid at forberede sig. Bedre tid til at realisere målsætningen om varieret undervisning", lød det ifølge Ritzau fra Morten Østergaard.

Powered by Labrador CMS