Anmeldelse

Når elever skriver engelsk

Klik for at skrive manchettekst.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Når elever skriver engelsk" er en lingvistisk afhandling, der fortrinsvis henvender sig til gymnasielærere. Her er du nok allerede stået af og har sagt til dig selv: Hvad kommer det mig ved, men hør nu blot engang.

Forfatteren, der er gymnasielærer, havde igennem en årrække undret sig over, at landsgennemsnittet for skriftlig engelsk på obligatorisk niveau ligger under otte. Derfor undersøgte forfatteren 111 essays skrevet af 2.g-elever med det formål at finde ud af, hvad der sprogligt set er karakteristisk for danske elevers engelske skriftsprog. Dernæst sammenlignede han med jævnaldrende britiske elevers stile. Det var ikke hans ærinde at konstatere formelle grammatiske fejl, men at udarbejde en deskriptiv analyse af ordforrådet. Herunder så han på over- og underforbrug af specifikke ord, udtryk og vendinger.

Det vigtigste resultat, forfatteren kom frem til, var, at elevernes engelske skriftsprog ligger tættere på indfødt talesprog end på indfødt skriftsprog.

Dette fremkommer for eksempel ved, at eleverne skriftligt bruger kortere og mindre komplicerede sætninger end tilsvarende britiske unge. Det kan sikkert ikke overraske nogen, men det var interessant at konstatere overforbruget af visse adjektiver som for eksempel different, important, true, real og konjunktionerne and, because og but. Desuden påpegede forfatteren også den idiomatisk forkerte brug af udtrykket "is about to" i betydningen "handler om".

Hvad kan vi folkeskolelærere så bruge resultaterne af denne afhandling til? Primært bør vi ved indlæringen af ordforrådet fokusere mere på det enkelte ords umiddelbare kontekst og den genre, som eleverne forventes at skrive inden for. Desuden bør vi nok passe på, at elevernes skriftsprog ikke bliver for talesprogspræget for eksempel ved brugen af "kind of" og "sort of" i sætningerne.

Vi skal stadigvæk lære dem højfrekvente ord, men det ville også være ønskværdigt at variere skriftsproget ved hjælp af mindre brugte adjektiver, adverbier og konjunktioner. Dette er en kontinuerlig proces, som det selvfølgelig er nødvendigt at indlede allerede i de små klasser, da man umuligt kan klare alt dette i overbygningen.