“Den gode lærer kan forbedre elevernes resultater ved afgangsprøven med op mod 1 karakterpoint i forhold til en lærer under middel. Det er et langt større bidrag, end hvad man kan opnå via realistiske ændringer af klassestørrelsen eller antallet af undervisningstimer”, siger overvismand Carl-Johan Dalgaard
“Den gode lærer kan forbedre elevernes resultater ved afgangsprøven med op mod 1 karakterpoint i forhold til en lærer under middel. Det er et langt større bidrag, end hvad man kan opnå via realistiske ændringer af klassestørrelsen eller antallet af undervisningstimer”, siger overvismand Carl-Johan Dalgaard

Ny analyse: 'Dygtige' lærere løfter elever markant mere end 'gennemsnitlige' lærere

En ny rapport fra de økonomiske vismænd viser, at det gør en stor forskel for elevernes fremtid, om de har en god eller en gennemsnitlig lærer i grundskolen. Skoleelever får højere karakterer, hvis deres lærer har en læreruddannelse, et højt snit og erfaring, lyder en af konklusionerne.

Publiceret Senest opdateret

Dygtige lærere løfter elever markant mere end gennemsnitlige lærere.

Sådan lyder den overordnede konklusion fra De økonomiske vismænd, der i dag offentliggør en halvårlig vismandsrapport, der er et diskussionsoplæg til det Økonomiske Råd.

En del af rapporten analyserer, hvor meget en god lærer i folkeskolen betyder for elevernes indlæring og resultater. Den tager højde for, at mange faktorer har indflydelse på, hvordan elever klarer sig i skolen, men forsøger også at besvare spørgsmålet: Hvad er forholdet imellem skoleelevers karaktergennemsnit og lærernes uddannelse, deres erfaring og deres karakterer fra læreruddannelsen.

Det som de i rapporten kalder for ’lærerbidraget’.

“Den gode lærer kan forbedre elevernes resultater ved afgangsprøven med op mod 1 karakterpoint i forhold til en lærer under middel. Det er et langt større bidrag, end hvad man kan opnå via realistiske ændringer af klassestørrelsen eller antallet af undervisningstimer”, lyder konklusionen fra overvismand Carl-Johan Dalgaard i en pressemeddelelse.

Den gode folkeskolelærer løfter ikke alene elevernes eksamenskarakterer betragteligt, men øger også deres sandsynlighed for at påbegynde og færdiggøre en ungdomsuddannelse, fortsætter han og konkluderer,

”Hvis andelen af en ungdomsårgang uden færdiggjort ungdomsuddannelse skal nedbringes, er lærerbidraget et vigtigt fokus.”

DLF's formand: Rapport peger på behov for bedre og mere uddannelse

En af de målbare faktorer, der i rapporten afgør, om en lærer er god eller dårlig, er hvorvidt de har en læreruddannelse eller ej.

Det mener formand for Danmarks lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, er positiv at få sat fokus på.

”Det er positivt, at rapporten understreger, at lærere og deres uddannelse har en stor betydning. Det peger jo på læreruddannelsen som en af vejene til at styrke elevernes udbytte af undervisningen, og på, at der er behov for en styrket indsats i forhold til videreuddannelse. Vi ved, at lærere i Danmark er nogle af de få, der ikke har kontinuerlig adgang til kompetenceudvikling, så det er et vigtigt element, vismændene peger på her”, siger han.

Rapporten fremhæver også, at erfaring har en stor betydning, og det mener Gordon Ørskov Madsen er med til at understrege vigtigheden af, at sikre bedre forhold for nye lærere, så de bliver i faget.

Han mener også, at rapportens konklusioner peger på, at man skal gøre endnu mere for at få nogle af de 28.000 uddannede lærer, der arbejder udenfor skoleområdet, til at søge ansættelse i de danske skoler.

Hvad er en god lærer?

Det er vanskeligt at sætte en god lærer på formel, fremgår det af vismandsrapporten.

”Der er mange faktorer, der kan have betydning for den enkelte lærers succes med at give eleverne læring. Ikke kun lærernes faglige niveau, men også deres evne til klasserumsledelse og deres evne til at skabe positive relationer til og mellem eleverne kan have betydning”, står der i rapporten.

Men for første gang forsøger de økonomiske vismænd altså at udregne lærerbidraget med danske data. En udregning, som man ifølge rapporten ellers mest kender til fra det amerikanske skolesystem.

Udregningen bygger dog kun på få men målbare faktorer

”Det er imidlertid vanskeligt at finde data, der informerer om sådanne uformelle kompetencer. Derfor fokuseres der i dette afsnit alene på lærernes formelle kompetencer, såsom erfaring, uddannelse og karaktergennemsnit”.

Den øvelse vækker dog ikke ubetinget begejstring hos lærerformanden.

”Lige den del, synes jeg ikke er meningsfuld. Man kan ikke sige, at det er uden betydning, at man får en god karakter på læreruddannelsen, men vi ved også bare, at når det kommer til relationskompetencer hos lærerne er afgørende for børnenes indlæring”, siger Gordon Ørskov Madsen.

Powered by Labrador CMS