"Vi er fuldt ud klar over, at der er forskellige forståelser af begrebet i spil", siger formand for DLF's undervisningsudvalg Regitze Flannov.

DLF: Co-teaching er flere lærere i ligeværdigt samarbejde

”I co-teaching indgår to eller flere lærere som ligeværdige parter i samarbejdet”. Sådan står der i en ny pjece fra Danmarks Lærerforening. Dermed kommer DLF med sin definition af et begreb, der er forskellige forståelser af.

Publiceret

Co-teaching er et oppe i tiden som et bud på at skabe inkluderende miljøer i skolen. Men begrebet defineres på mange forskellige måder. Danmarks Lærerforening giver i en ny pjece sit bud på, hvad co-teaching er. Formand for Lærerforeningens undervisningsudvalg Regitze Flannov forklarer:

”Vi ser co-teaching som én løsning af mange til at sikre, at vi kan nå rundt om alle elever med god og motiverende undervisning. Vi ved, at vi fortsat har en stor udfordring omkring inklusion, og vi ved, at mange lærere oplevere at det er svært at nå rundt om alle elever i en dagligdag, der er travl med en mangfoldighed af elever med mange forskellige behov. Det har vi en lang række indsatser, som kan afhjælpe. En indsats er at gøre brug af co-teaching”.

Men hvorfor er der brug for en pjece?

”Der er mange forestillinger om og måder at gøre co-teaching på. Vi vil gerne sætte fokus på, hvad vi mener, at co-teaching er, og hvad, det kan bruges til. Vi understreger, at det er to lærere, der sammen både forbereder, gennemfører og evaluerer undervisningen over et længere stræk. Så begge lærere har tætte relationer til eleverne, og begge lærere er i rummet på lige fod”.

Hvem er pjecen henvendt til?

”Til vores medlemmer. Til lærerkredse – og til hvem, der ellers synes, det er interessant at se, hvad vi tænker om co-teaching. Det et tema, der er oppe mange steder”.

Når man ser på EMU.dk, er der også nævnt eksempler, hvor co-teaching er mellem lærere og pædagoger og mellem eksterne resursepersoner og lærere. I DLF’s pjece er der kun nævnt co-teaching blandt lærere. Hvorfor er der forskel?

”Vi har fokus på, at alle børn har ret til god undervisning. Vi fokuserer på, at det er undervisning, der er kerneopgaven, og det er god undervisning, eleverne har krav på”.

”Det betyder ikke, at vi ikke har fokus på, at vi har brug for tværfaglighed og PPR, og vi har brug for mange dygtige mennesker tæt på undervisningen. Men i en dagligdags undervisning har vi brug for en mere stabil og kontinuerlig måde at undervise på, hvor vi er flere lærere”.

Forsker: Den ene skal have specialpædogiske kompetencer

Forskningsleder for Forskning og Udvikling på Københavns Professionshøjskole og forfatter til flere bøger om inklusion Janne Hedegaard Hansen mener ikke, det er afgørende, at det er to lærere, der samarbejder om co-teaching.

”Pointen med co-teaching er, at der er tale om at koble almenviden og specialpædagogisk viden. Det vigtigste er kompetencerne og ikke, om det er lærere. Hvis det er to lærere, hvoraf ingen af dem har specialpædagogiske kompetencer og viden, så er der jo bare tale om to lærere, der underviser sammen. Måske nok ud fra principperne i CT (co-teaching red.), men ikke nødvendigvis med den grundlæggende forudsætning, at undervisningen tilføres specialpædagogiske kompetencer”, lyder det fra Janne Hedegaard Hansen til folkeskolen.dk.

Men Regitze Flannov ikke, den ene nødvendigvis skal have specialpædagogiske kompetencer - det er kun nødvendigt, hvis behovet i en klasse er der.

”Hvis man har børn, der har brug for specialpædagogiske kompetencer, så skal den ene lærer have det. Vi har fokus på, at det er undervisning, der foregår. Derfor er vi optaget af, at begge de ansatte har både har pædagogiske og didaktiske kompetencer og en uddannelse som lærer bag sig”.

”Vi ser det som et længerevarende forløb. Det er ikke en, der kommer ind et par timer om ugen, det er et forløb, hvor begge lærere er i klasserummet og har relationer til eleverne”.

Hvorfor vælger I at definere co-teaching anderledes end blandt andre Janne Hedegaard Hansen?

”Vi er fuldt ud klar over, at der er forskellige forståelser af begrebet i spil. Det væsentlige for os er, at de to lærere til sammen har den viden, der understøtter undervisningens kvalitet, og at lærerne indgår i det systematiske samarbejde, hvor de forbereder, udfører og evaluerer undervisningen sammen. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i klassens elever og derfra spørger: hvilke lærerkompetencer skal der være til stede i netop denne klasse i netop dette fag for, at elevernes deltagelsesmuligheder og udbytte styrkes?”.

Powered by Labrador CMS