I oktober sidste år dannede Krogerup Højskole rammen om tre dages efteruddannelse for billedkunstlærere. Nu har DLF, CFU og Dansklærerforeningen fået A.P. Møller Fond-midler til at lave kurser for 1000 dansklærere.

Fondsmidler til at efteruddanne 1000 dansklærere

DLF, Dansklærerforeningen og CFU har fået 4,9 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden til tredageskurser for dansklærere i 2024-25.

Publiceret

Op mod 1000 dansklærere kan få tre dages inspiration og ny viden om deres fag, når Danmarks Lærerforening, Dansklærerforeningen og CFU Danmark fra sommeren 2024 inviterer til 15 kurser målrettet dansklærerne. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har netop bevilget 4,9 mio. kr. til kurserne.

”Danskfaget er et væsentligt fundament for elevernes almene dannelse, for deres grundlæggende færdigheder og for deres indlæring i de fleste af skolens andre fag", fremhvæer en glad lærerformand, Gordon Ørskov Madsen, i en pressemeddelelse.

Formand for Dansklærerforeningens folkeskolesektion Ida Geertz-Jensen glæder sig også over muligheden for at kunne give dansklærerne tre dage kun for dem: "Dansklærerne har i mange år været presset af en skolehverdag med fuldt tryk på, obligatoriske test og stoftrængsel. Dertil kommer, at faglige kurser og faglig efteruddannelse i en årrække har været fortrængt af ’bunkekurser’. Det er vigtigt for os, at vi dansklærere får mulighed for at skabe rum for oplevelse, mening og nysgerrighed hos de børn og unge, vi underviser, og ud over tid, kræver det formål, fordybelse og fagligt brændstof. Vi håber, at kurserne giver deltagerne fornyet begejstring og inspiration til at dyrke det langsomme danskfag”.

CFU'erne, Centre for Undervisningsmidler, samarbejder med de to lærerforeninger om kurserne med fokus på bl.a. læselyst, opdagende skrivning og praksisnær litteraturpædagogik, fortæller formand for CFU Danmark Søren Grosen. De i alt 15 tredageskurser bliver målrettet erfarne dansklærere i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling og afvikles i løbet af skoleåret 2024/2025.