Citat

Unicef vil have børnerettigheder ind i skolen

Publiceret Senest opdateret

”Giv din stemme til børnene”.

Sådan lyder titlen på et valgmanifest, Unicef Danmark lancerer i dag for at sætte børns stemmer og vilkår på dagsordenen i den kommende valgkamp.

Manifestet indeholder 15 konkrete forslag til handling, der blandt andet handler om at styrke inddragelsen af børn i politikudvikling, investere mere i børn, samt at foretage en reel implementering af børns rettigheder i lovgivning og praksis.

”I UNICEF Danmark håber vi, at det forestående folketingsvalg bliver et børnevalg. Derfor har vi lavet et valgmanifest til politikerne på Christiansborg, der indeholder 15 konkrete politiske forslag, som kan styrke børns rettigheder. Forslagene er en åben invitation til en seriøs politisk samtale om, hvordan vi skaber et mere børnevenligt samfund”, siger Unicef Danmarks generalsekretær Susanne Dahl i en pressemeddelelse.

Konkret anbefaler Unicef Danmark fremtidens politikere, at:

 1. Understøtte og fremme tiltag, der styrker kompetencer til meningsfuld og systematisk børneinddragelse blandt voksne, der udvikler politik sammen med børn og unge.
 2. Gøre børne- og ungeråd lovpligtige i alle kommuner.
 3. Monitorere og evaluere, hvordan børn og unge er blevet meningsfuld inddraget i alle lovforslag, der påvirker børns rettigheder.
 4. Gøre undervisningsmiljørepræsentanter obligatoriske blandt eleverne på alle skoler.
 5. Lade børns rettigheder og børneinddragelse blive en central del af undervisningen i læreruddannelsen.
 6. Styrke elevrådenes rolle og indflydelse i skolebestyrelserne.
 7. Øge tempoet i den grønne omstilling og arbejde målrettet mod at opfylde Paris-aftalen.
 8. Sørge for, at alle børn bliver forberedt og får færdigheder til at tilpasse sig klimakrisen.
 9. Prioritere børn, når der afsættes ressourcer til klimaindsatser og klimatilpasning.
 10. Indarbejde børns digitale dannelse og rettigheder som en central del af lærer- og pædagoguddannelserne.
 11. Etablere en ny myndighed med kompetencer, ressourcer og mandat til at koordinere lovgivning, policy og handleplaner til at beskytte børn og unge online.
 12. Beskytte børn bedre online gennem strammere regulering.
 13. Inkorporere FN’s Børnekonvention fuldt i national lovgivning.
 14. Udvikle en handleplan for implementering og mainstreaming af børns rettigheder på tværs af politikområder og i forvaltningspraksis.
 15. Gøre det lovpligtigt at vurdere konsekvenser for børns rettigheder ved alle nye lovforslag. Unicef.dk: "Giv din stemme til børnene"
Powered by Labrador CMS