Skoleocialrådgiver Camilla Semlov deler i sin blog på folkeskolen.dk ud af sine erfaringer om, hvordan man som lærer får et positivt samarbejde med delebørns-familier.

Blog om lærerens rolle, når elevens hjem splittes

Hvad gør man når en elevs forældre bryder op? Hvordan snakker man med eleven? Skal man tage kontakt til forældrene og hvordan? Er det i det hele taget lærerens ansvar? Det blogger skolesocialrådgiver Camilla Semlov om på folkeskolen.dk

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvert fjerde barn i skolealderen er delebarn, og udviklingen er støt stigende. Men er det overhovedet lærerens ansvar at sørge for elevens trivsel, når forældrenes forhold slår revner? 

Fagligheden og familien hænger sammen, mener Camilla Semlov, der arbejder som skolesocialrådgiver og er forfatter til bogen "Det næstbedste - når far og mor ikke bor sammen", der for øjeblikket er i gang med at blive oversat til engelsk.

"Børnenes indlæring styrkes, når der kommer ro omkring forældrenes brud. Eleverne siger det tit på samme måde, når jeg beder dem om at beskrive hvordan de arbejder i skolen: 'jeg kommer tit til at kigge ud af vinduet i skolen, fordi jeg tænker på det derhjemme'. Når man efterfølgende spørger om, hvad de har fået ud af at snakke med mig, siger de, at de bedre kan koncentrere sig".

Trivselsgrupper gør elever undervisningsparate 

Giv eleverne en ventil…

Når man har delebørn i sin klasse, er det vigtigt at være opmærksom på de signaler, som indikerer, at det står skidt til på hjemmefronten.

"Det er blevet så normalt, at forældre bliver skilt, at man lidt kommer til at glemme delebørnene. De tydelige tegn på, at der er knuder, som skal løsnes op, kan være at eleven kommer i konflikt med deres omgivelser, virker triste eller fraværende og trækker sig socialt", siger Camilla Semlov.

Ifølge Camilla Semlov er eleverne ofte ret modtagelige over for at snakke om deres problemer med læreren.

"Læreren er en mere neutral tredjepart end forældrene", siger hun.

Og det kan man gøre på flere måder. Camilla Semlov har skrevet en guide (se nedenfor artiklen), men ofte er det nok bare at vise, at eleven har en skulder, som han eller hun kan støtte sig til, når der er brug for at ventilere.

"Det vigtigste er at vise at man er der".

… og forældrene en håndsrækning

Camilla Semlov er selv delemor - en erfaring som hun også trækker på i sit forfatterskab og arbejde. Hendes egen oplevelse med sit barns skolegang har været meget positiv, fordi lederen og lærerne åbnede op fra starten.

"Det er rigtig positivt, hvis læreren over for forældrene giver udtryk for, at det ikke er til besvær"

For mange lærere er det nok svært at overskride grænsen ind i andre menneskers privatliv. Har du nogen gode råd til hvordan man snakker konstruktivt med forældrene uden at virke som om, man vil snage?

"Man kan starte med en opblødende bemærkning som; 'Nu bevæger jeg mig lige ind over noget privat'. Hvis man oplever at eleven kommer fra et konfliktfyldt hjem, hvor forældrene eksempelvis hiver barnet ind i konflikten, er det samtidig smart ikke at være fordømmende, men omsorgsfuld og forstående. Det betyder ikke, at man ikke kan stille krav. Læreren kan altid tage udgangspunkt i sin faglighed og i barnet, og på den måde gøre det til et fælles projekt, at skabe de bedste rammer for, at eleven får en god skolegang. "

Hvis man har en elev, hvis forældre netop gennemgår en skilsmisse, anbefaler Camilla Semlov, at man tager kontakt til forældrene.

"Det behøves ikke være mere end en kort samtale, når man mødes, eller bare to linjer i en mail, om hvordan barnet trives i skolen. Det handler om at tage udgangspunkt i eleven og give forældrene en håndsrækning".

Du kan følge Camilla Semlovs blog på Folkeskolen.dk, hvor hun jævnligt skriver om hvad man skal gøre som lærer, når der er delebørn i klassen.

Læs mere

CamillasSemlovs guide til spørgsmål man kan stille delebørn

Camilla Selmlovs blog Skolesocialrådgiver omdelebørn