Anmeldelse

Idrætspædagogisk Årbog 2004/05

Klik for at skrive manchettekst.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Intentionerne med "Idrætspædagogisk Årbog 2004/05" er at skabe faglig refleksion og debat i krydsfeltet mellem den teoretiske idrætspædagogiske forskning og den idrætsfaglige praksis.

Årbogen er blevet til i et samarbejde mellem de videregående idrætsinstitutter i København, Århus og på Syddansk Universitet og seminarie- og gymnasiesektoren.

Temaet er aktuelt, omdrejningspunktet er idræt, sundhed og motion. Artiklerne forholder sig til sundhedsbegrebet, og flere af artiklerne tager afsæt i en større undersøgelse eller et forskningsprojekt.

Som eksempel på bogens bredde kan nævnes artiklen "Skal idræt være sundt?". Her tematiserer Olav Ballisager idrættens rolle og benytter tre tilgange til belysning af emnet sundhed og motion. Den første vinkel er en historisk gennemgang af synet på sundhed og motion. I anden del stiller forfatteren spørgsmål til Else Trangbæk, studieleder på Institut for Idræt, København, og Jørgen Poulsen, studieleder på Institut for Idræt, Odense, og hermed også til læseren, om overvejelser og sammenhænge mellem idræt og sundhed. Tredje del af artiklen er en sammenfattende afrunding med handlestrategier, intentioner og valg. En spændende artikel, der kommer langt omkring.

Andre af bogens artikler beskæftiger sig med analyse af DGI's aktuelle satsning på motion og sundhed, Sundhedsfremme på arbejdspladsen - TDC Erhvervscenter i Odense, Kunsten at få børn og unge i bevægelse og Idræt og sundhed i gymnasieskolen.

Målgruppen er idrætsundervisere og studerende på de lange og mellemlange uddannelser, idrætslærere i grundskolen og gymnasiet.

De mange indlæg i bogen belyser sundhedsbegrebet fra mange vinkler. Stoffet giver også indblik i undersøgelser af sundheds- og motionsvaner i folkeskolen og gymnasiet. Bogen i sin helhed sætter nuanceret fokus på de aktuelle problemstillinger omkring idræt, motion og sundhed og giver anledning til refleksion og nye argumenter til den faglige debat.

Bogen kan varmt anbefales.

Powered by Labrador CMS