Psykolog Rasmus Alenkær har haft supervision på den undervisning, som børnehaveklasseleder Susanne Hjorth Ravn har haft. "Det har været rigtigt spændende, men også hårdt, at han skulle kigge på mig", siger Susanne Hjorth Ravn.

Haderslev vil have færre familier til at udsætte skolestarten

Tættere samarbejde mellem skole og børnehave skal give færre dyre skoleudsættelser og få flere til at vælge folkeskolen. Det er målet med et pilotprojekt i Haderslev, hvor pædagoger kommer på udveksling på skolen, og børnehaveklasseledere kommer til børnehaven.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Andelen af sene skolestartere i Haderslev er vokset siden skoleåret 2013/14. Dengang var der 4,38 procent at en årgang, der begyndte senere i skole end det år, hvor de fyldte seks. I skoleåret 2017/18 var tallet steget til 7,79 procent. Samtidig fravælger mere end hver fjerde familie i Haderslev folkeskolen til fordel for privatskoler - det er mere end landsgennemsnittet, hvor det kun er hver femte.

Skoleleder på Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Mads Bjørnsen vil rigtig gerne være med til at ændre udviklingen. Derfor er han glad for at være med i kommunens indsats for at styrke folkeskolen som førstevalg. Skolen har særligt fokus på teamsamarbejde mellem skole og daginstitution.

"Det stigende antal skoleudsættelser er med til at understøtte den uheldige udvikling - som i sidste ende betyder, at færre midler tilføres den offentlige skole og dermed skaber et ringere skoletilbud. Det er naturligvis negativt selvforstærkende", lyder det fra Mads Bjørnsen.

Nye tal får Egmont Fonden til at slå alarm: Sårbare børn skal have hurtigere hjælp 

Pilotprojekt skal bane vej for bedre samarbejde

I dette skoleår har han fået penge til, at pædagoger fra børnehaven i to måneder har været med i børnehaveklassen for at lære mere om, hvad der skal til for, at et barn er skoleparat. Sidst på året får børnehaveklasseleder og pædagoger i skolen på sammen måde mulighed for at være i børnehaven i to måneder, for at lære mere om, hvordan pædagogerne gør børnene skoleparate. Psykolog Rasmus Alenkær har været tilknyttet projektet og været med til at skabe et tættere samarbejde mellem børnehaven og skolen.

"Det primære er at nedsætte antallet af skoleudsættelser. Økonomisk er det dyrt, når børnene fortsætter i daginstitutioner. Nu bliver vi klogere på, hvordan vi kan skabe nogle rammer i almenområdet, som er tilpasset børnenes behov. Vi definerer, hvad der skal til for at gøre børnene skoleparate sammen med daginstitutionerne, og det har vi ikke haft tradition for at gøre før", siger Mads Bjørnsen.

Skolen og daginstitution har sammen søgt og fået midler til projektet.

"Der er selvfølgelig en forventning om at reducere antallet af skoleudsættelser, men det handler i høj grad også om, at konstruere et skoletilbud som er tilpasset børnenes behov", siger han.

Søg penge til skolestartsprojekt på din skole 

Supervision og samarbejde giver bedre skolestart

Børnehaveklasseleder Susanne Hjorth Ravn har været på skolen i snart 20 år. Hun føler, at skolen i forvejen har et godt samarbejde med daginstitutionerne, hvor hun besøger førskolebørnene, og hvor børnene er på besøg i skolen en til to gange om måneden fra januar. 

Hun er glad for at være en del af projektet, fordi det helt klart styrker samarbejdet mellem daginstitution og skole.

"Vi har talt samarbejde og forventninger til hinanden. Vi står over for nogle andre udfordringer i folkeskolen end i institutionerne, som gør, at vi er nødt til at gribe det mere helhedsorienteret an", siger Susanne Hjorth Ravn.

Om målet med at få færre skoleudsættelser, siger hun:

"Der skal være plads til alle børn, selvom det kan være svært at sige farvel til børnehaven og den trygge verden. Jeg tænker, at mere samarbejde med børnehaverne og måske deltagelse i forældremøderne, hvor vi kan snakke om forventninger, hvad vil sige at være robust, gode omgangsformer, vedholdenhed med mere vil styrke samarbejdet og kendskabet til min verden".

De fleste skoleår har Susanne Hjort Ravn stået alene de fleste timer i børnehaveklassen, men i år er der fuld støtte i klassen, på grund af udfordringer i klassen.

Undervejs har psykolog Rasmus Alenkær i flere omgange været på besøg i klassen og observeret undervisningen.

"Han ser på mine relationer til børnene og den måde, jeg arbejder på. Han har kunnet give mig nogle gode fif til, hvordan jeg kan gøre det anderledes. Det har været rigtig spændende, men også lidt hårdt, at han skulle kigge på mig og den måde jeg underviser på", siger hun og fortæller, at hun blandet andet er blevet bedre til at forberede eleverne på præcis, hvad der skal ske, når de skal nye ting - som eksempelvis deres første besøg i billedkunstlokalet. 

Men frem for alt betyder projektet, at hun får meget bedre forståelse for og et bedre samarbejde med børnehaven. 

"Det har været spændende at arbejde sammen med Charlotte fra Børnehuset Chilli Hoptrup, der har førskolebørnene. Man burde helt klart bruge mere tid på at lære hinanden at kende. Det giver så meget".

Projektet køre året ud. Sidst på skoleåret skal der personale fra skole, der skal være ca. to måneder sammen med førskolebørnene i børnehaven.