Alvor for første gang: Fem procent må gå børnehaveklassen om efter sprogprøve

For første gang var det i år med risiko for at skulle gå en klasse om, at elever i ghettopakkens udsatte boligområder var til sprogprøve. 5 procent af børnehaveklasseeleverne er nødsaget til at tage endnu et år i børnehaveklassen - 1 procent af de ældre dansk som andetsprog-elever må også gå deres klassetrin om.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I alt 823 børnehaveklasseelever rykkede op i 1. klasse, mens 40 elever er omgængere. For eleverne fra 1.-9. klasse var i alt 539 elever til en eller flere sprogprøver i løbet af skoleåret, og her har 8 elever måttet gå en klasse om. Alle elever i udskolingen, der tog sprogprøven, bestod.

Det viser nye tal fra Styrelsen for It og Læring (Stil).

Sprogprøverne har fundet sted på 21 folkeskoler og 7 fri- og privatskoler, som har flere end 30 procent elever fra udsatte boligsområder.

I skoleåret 2019/20 fik de børnehaveklasseelever, der ikke bestod sprogprøven, alligevel lov at rykke op i 1. klasse, hvis deres forældre ønskede det. Det var på grund af situationen med covid-19, og de nedlukkede skoler i perioder af skoleåret. Men i skoleåret 2020/21 har det ikke været en mulighed, selv om nogle skoler har været lukket og haft hjemmeundervisning i perioder.

Skoleleder på Strandgårdskolen i Ishøj Jan Mindegaard sagde i april til folkeskolen.dk at det har været svært at få kontinuitet i undervisningen og svært at gennemføre sprogprøverne på grund af skolens nedlukning og genåbning i løbet af skoleåret.

"Vi har kaldt de børnehaveklasseelever ind, som har haft særligt behov - selv i nedlukningsperioden", sagde han dengang.

Skolen forsøgte også at klæde forældrene på til at spille sprogspil med børnene for at stimulere deres danskkundskaber.

Sprogprøver trods nedlukninger

Sprogprøver trods nedlukninger

67 procent af eleverne i børnehaveklassen blev vurderet sprogparate ved første sprogtest i skoleåret. Der er i alt fire test, som eleverne kan gå op til i løbet af et skoleår. Hvis eleven ikke består den 4. test, der er frivillig, skal eleven tilbydes en sommerskole, som forældrene selv skal betale for.

For eleverne i 1.-9. klasse var der 61 procent, der blev vurderet sprogparate ved første sprogtest.

På grund af corona-nedlukninger blev der opstillet nogle midlertidige regler, hvor nogle sprogprøver blev udsat. Men de midlertidige regler ændrede ikke på, at skolerne skulle gennemføre de obligatoriske sprogprøver i skoleåret ligesom der skulle finde understøttende indsatser sted i børnehaveklassen.

Stil har modtaget data fra de 28 skoler om i alt 1.402 elever den 1. september 2021.

Indberetningerne indeholder et antal elever, hvor der ikke er angivet et eneste prøveforsøg og hvor der ikke er givet en særlig tilladelse til oprykning, samtidig med at eleven rykker en klasse op. Her antager Stil at der er tale om fritagelse eller særlige foranstaltninger knyttet til covid-19.

Eleverne indgår ikke i datagrundlaget for skoleåret 2020/21. Også elever, der har flyttet skole i løbet af skoleåret, er fjernet fra data (17 elever).

25 elever er angivet som fritaget fra den obligatoriske sprogprøve, og de indgår ikke i datamaterialet. Det kan blandt andet skyldes betydelig funktionsnedsættelse hos eleven.

Powered by Labrador CMS