Playful Learning, fordybelse og fryd var nogle af de pointer, billedkunstlærerne tog med sig hjem fra fagkurset

Billedkunstlærere på fagkursus: Man bliver så optaget, at man bliver helt svimmel

Billedkunst er sjældent det fag, der står forrest, når der bliver uddelt efteruddannelse på skolerne. Så for en del af de 75 lærere, der er på tre dages fagkursus på Krogerup Højskole, er det første gang. De får oplæg om playful learning og prøver afgangsprøven på egen krop, og så har de tid sammen med andre billedkunstlærere.

Publiceret Senest opdateret

De fem lærere, som skal agere bedømmere, bevæger sig langsomt ned ad den hvidmalede halvsvingstrappe for at opleve værket i bevægelse.

Lærerne, som har skabt de fire lærreder på gulvet, står klar til at beskrive deres værk. Deres gennemgående tema er fragmenter af kroppen, og de har haft fokus på den legende proces og talt meget om imperfektion undervejs. Bedømmerne såvel som de eksaminerede må ind i mellem stoppe op og tjekke, hvor meget tid de har, og de spørgsmål, der skal stilles, for situationen er uvant for alle parter.

Lærerne underviser alle normalt i billedkunst i folkeskolen, men lige nu er de på fagkursus arrangeret af Danmarks Lærerforening på Krogerup Højskole i Nordsjælland.

I tre dage har de hørt oplæg, diskuteret deres fag, haft mindre og én større praktisk opgave, og her til sidst kulminerer kurset med en prøve på den afgangsprøve, som de selv skal have deres valgfagselever op i til sommer, hvis de underviser i udskolingen.

"Det er sindssygt lærerigt, for vi får oplevet både, hvordan det er at gå til prøve for eleverne, og hvordan det bliver for os at have dem oppe", udbryder en af lærerne, da hun bliver bedt om at evaluere.

"Det bliver også helt tydeligt for mig, hvor vigtigt det er ikke kun at have fokus på målet, men også på det eksperimenterende og den kropslige læring, der ligger i de praktisk-musiske fag", lægger en anden til.

Få censor med i værket

Der er en sanseoplevelse at være censor, når man blive bedt om at lukke øjnene og forme i ler

På næste trapperepos er to andre grupper i gang. Her har den eksaminerede gruppe fremlagt deres 'Fyrtårn' med tilhørende øer af mening for faget billedkunst.

Men som den sidste del har de bedt de fem bedømmere om at sætte sig ned, lukke øjnene og række hænderne frem. De får hver en klump ler i hænderne og bliver bedt om - stadig med lukkede øjne - at forme en lille skål.

De får lov at åbne øjnene et kort øjeblik for at se, hvad de har skabt og bliver så bedt om at krølle den sammen. Med åbne øjne skal de skabe den igen. Og krølle den sammen.

De små figurerer, bedømmerne har formet, bliver en del af værket

"Så må I godt lukke øjnene en gang til. Og så har i fem minutter til at skabe en lille figur".

Fagkurser til dit fag

Danmarks Lærerforening tilbyder en række fagkurser i de kommende skoleår 2022/2023 og 2023/2024 i fagene billedkunst, musik, madkundskab, samfundsfag og kristendom + et kursus for børnehaveklasseledere. Underviserne kommer fra KP, UCL og VIA og de foregår som tre-dages internat rundt om i landet.

Kurserne er muliggjort af en bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Bevillingen på ca. 14 mio. kr. kommer fra A.P. Møller Fondens folkeskoledonation og skal udmøntes i en række fagkurser, som har til formål at give erfarne faglærere og børnehaveklasseledere ny viden og inspiration inden for deres fag.

Da de fire lærere åbner øjnene igen, bliver de overraskede over, hvor fine deres figurer faktisk er blevet. Og da de som afslutning skal placere deres figurer på en fri platform i kunstværket, bliver de for alvor begejstrede.

"Det her er virkelig noget, jeg vil tage med tilbage og fortælle mine elever. Det at inddrage lærer og censor på den måde er en virkelig god ide. Jeg vil fortælle dem, at de skal gå efter at få en wauw-effekt med", siger hun.

Billedkunst er ved at få højere prioritet

Og wauw-effekt synes der at have været en del af i de tre dage, lærerne har tilbragt på Krogerup Højskole.

For de har fået lov til at fordybe sig i deres fag, og det er ikke noget, de er vant til.

"I går, da vi arbejdede på værket, var vi helt svimle, da vi endelig gik til pause", fortæller Katrine Jozwiak.

Hun er afsted med sine to billedkunstkolleger på Allerslev Skole ved Lejre Anna Sass og Charlotte Kehler.

"Det er superdejligt at være afsted sammen med ens kolleger på tværs af årgangene. Oplæggene har også været gode. Og så er det rigtigt fedt at se, hvad alle de andre billedkunstlærere laver og høre om deres undervisning. Det er meget inspirerende", siger Charlotte Kehler.

De tre lærere siger ligesom mange andre på kurset, at de næppe var kommet afsted, hvis ikke kurset havde været gratis.

Prøven har gjort en forskel: "Lederne ved godt nu, at nu går det ikke længere"

Det er Danmarks Lærerforening, der har arrangeret kurserne i samarbejde med A.P. Møller Fonden, så skolerne har kun skullet betale et administrationsgebyr og vikardækning.

Alligevel fortæller flere, at de har skullet gøre en del benarbejde for at få lov at komme afsted, at vikardækningen mange steder sker ved intern omrokering, og nogle har endda selv betalt administrationsgebyret.

Billedkunst er ikke det højeste prioriterede fag, når det kommer til efteruddannelse, understreger lærerne.

"Men der sker altså noget i øjeblikket. Jeg tror, det er kommet med prøven. For lederne ved godt nu, at nu går det ikke længere", fortæller Charlotte Kehler.

De tre lærere har også fået noget fælles tid på skolen, så de kan mødes på tværs af årgange og også i samarbejde med lærerne fra håndværk og design.

Katrine Jozwiak, Anna Sass og Charlotte Kehler fra Allerslev Skole underviser i billedkunst i henholdsvis udskoling, mellemtrin og indskoling på Allerslev Skole, så de har nydt at være på kursus sammen og få diskuteret deres fag

Det overordnede tema har været billedkunstfaget i fremtiden, og lærerne har talt meget om, at faget umærkeligt er vokset fra at være et lille fag i de mindre klasser til nu faktisk at findes på næsten alle årgange og være et prøvefag.

Samtidig er der kommet nye dimensioner ind i faget fx i form af digitalisering.

"Vi har fået så meget god inspiration med hjem. Mest af alt tager jeg med mig, at tilgangen skal være legende. Og så at der skal være plads til fryd i faget", siger en lærer, og hele gruppen omkring hende nikker.

"Fryd er et godt mål. Og her i dag giver vi ikke karakterer",

Det overordnede tema for 'afgangsprøven' var Billedkunstfaget i fremtiden.
En anden gruppe har arbejdet med stoflighed og brugt naturens materialer
Flere grupper gik uden for og skabte deres værker som fx 'en oase i et byrum