"Det er idioti, at vi hver dag passerer bussen på vej til Helsingør. Det er pinligt for kommunen, at jeg kommer kørende med min søn, mens alle andre er med bus. Det er som om, kommunen ikke anerkender Mikkis problematik", siger Carina Olsen.

Mor til søn med autisme vil stævne kommunen for sine kørselsudgifter

Hver dag kører Carina Olsen 160 kilometer for at få sin 15-årige søn med autisme til og fra skole. Ifølge folkeskoleloven har sønnen ret til gratis befordring, men det har Halsnæs Kommune afvist. Nu stævner Carina Olsen kommunen for rundt regnet 100.000 kroner.

Publiceret Senest opdateret

Fakta fra folkeskoleloven

§ 26, stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal endvidere sørge forbefordring til og fra skole af syge og invaliderede elever.

§ 36, stk. 4: En elev, der er optaget i en skole, har ret til atfortsætte skolegangen i denne skole, medmindre der gennemføresændringer i kommunens skolestruktur, eller eleven overflyttes tilen anden skole i medfør af § 52 (der handler om elevadfærd, red.).Dette gælder tillige elever, der flytter til en anden bopæl underskoleforløbet.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I et år har Carina Olsen hver dag kørt sønnen Mikki fra familiens hjem i Liseleje til Helsingør, hvor han går i 7. klasse i H-klasserne. Det er et integreret skole- og fritidstilbud for normalt begavede elever med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse inden for autisme. Halsnæs Kommune betaler for Mikkis skolegang i Helsingør, men ikke for hans transport.

Camilla Olsen vurderer, at hun har omkring 100.000 kroner til gode i kørsel og vil nu stævne kommunen for at få pengene refunderet.

"Jeg har netop talt med en advokat, som vurderer, at jeg har en god sag. Jeg regner med, at vi sender en stævning til kommunen i løbet af den kommende uge. Så må vi se, hvor hurtigt retten kan tage sagen", siger Carina Olsen.

Sønnen blev hjemme fra skole i et år

Carina Olsen og Halsnæs Kommune har haft en årelang kamp om sønnens skolegang.

"Det har altid været min drøm, at Mikki skulle gå i en almindelig folkeskole, men det gik ikke. Han blev mobbet groft og begyndte at tænke på selvmord. Børnepsykologen vurderede, at han har brug for et lille og nært miljø, men det blev ikke til noget. Det endte med, at jeg havde ham hjemme i et helt år", fortæller Carina Olsen.

Børn med handicap venter i timevis på skolebussen

Det kunne ikke blive ved at gå, så hun satte huset i Liseleje til salg, og da en køber meldte sig, flyttede hun til Helsingør, hvor Mikki hurtigt blev visiteret til H-klasserne.

"Mikki blev et helt andet barn, da han endelig begyndte at gå i skole igen. Han blev mere selvstændig og modig, og han begyndte også at være mere social. Han turde fremlægge ved tavlen uden at føle sig til grin, når han sagde noget forkert, fordi han blev bakket op af personalet", siger Carina Olsen.

Var nødt til at flytte tilbage til Liseleje

Hushandlen faldt imidlertid på gulvet, og som eneforsørger har Carina Olsen ikke råd til at betale husleje to steder. Derfor flyttede hun tilbage til Liseleje i efteråret 2013. Men Mikki var kommet ind i en god udvikling, og det ville hun ikke sætte over styr.

"Halsnæs Kommune ville visitere Mikki til et tilbud, som hedder Basen, men det havde jeg allerede sagt nej til, inden vi flyttede til Helsingør, fordi eleverne bliver sendt til undervisning i almindelige klasser. Det kan Mikki ikke holde til. Derfor spurgte jeg Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet til råds. Svaret var, at børn kan fortsætte på den skole, de er optaget på, selv om man flytter", fortæller Carina Olsen.

Betegnes ikke som frit skolevalg, når familien flytter

Samtidig siger en anden paragraf i folkeskoleloven, at kommunen skal sørge for befordring af syge og invaliderede elever.

"Kommunalbestyrelsen er som udgangspunkt kun forpligtet til at sørge for befordring inden for kommunens grænser. Hvis eleven fortsætter skolegangen på en skole, som eleven er optaget på i en anden kommune, har bopælskommunen derfor som udgangspunkt ikke pligt til at sørge for befordring. Hvis eleven er syg eller handicappet/invalideret, skal kommunen dog sørge for befordring", hedder det blandt andet i en redegørelse, Undervisningsministeriet har lavet til Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet.

Ny lov om frit skolevalg berører elever med behov for specialundervisning

Hvis forældre selv vælger at flytte deres barn til en anden skole, kommer de ind under reglerne om frit skolevalg, men det gør de ikke, hvis de flytter bopæl og beholder barnet på den hidtidige skole.

"Der kører en bus fire kilometer fra vores hus, som samler børn op fra Gribskov Kommune. Jeg har tilbudt at køre Mikki hen til bussen, men Halsnæs Kommune vil ikke betale for at få ham med", siger Carina Olsen.

Idioti at køre lige forbi bussen

Ud over at få refunderet den daglige kørsel mellem Liseleje og Helsingør igennem et år håber Carina Olsen på, at stævningen vil føre til, at Mikki kan komme til at køre med bussen.

"Det er idioti, at vi hver dag passerer bussen på vej til Helsingør. Det er pinligt for kommunen, at jeg kommer kørende med min søn, mens alle andre er med bus. Det er som om, kommunen ikke anerkender Mikkis problematik", siger Carina Olsen.

Byrådsmedlem har taget sagen op

Som byrådsmedlem Gitte Hemmingsen fra Dansk Folkeparti læser folkeskoleloven, har Mikki ret til at køre med bussen, som samler børn op i andre kommuner.

Forældre baner sig vej til Ordblindeinstituttet med frit skolevalg

"Jeg har både ringet til Undervisningsministeriet, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet og Landsforeningen Autisme. De siger alle, at Mikki har ret til befordring. Der må være sket en fejl, og det må vi have undersøgt, så jeg havde sagen oppe på et udvalgsmøde i august. Her blev jeg lovet et notat om sagen, men jeg endnu ikke set det", siger Gitte Hemmingsen, der både side i udvalget for skole, familie og børn og i udvalget for ældre og handicappede i Halsnæs Kommune.

Sagen har været på udvalgsmøde

Gitte Hemmingsen forventer, at hun snart hører fra embedsmændene. Ellers vil hun tage sagen op igen.

"Problemet er, at vi ikke har møde her i oktober, og så går der igen en måned, inden der sker noget. Det kan vi ikke være bekendt. Slet ikke, når det umiddelbart ser ud til, at eleven er berettiget til befordring. Det er et handicap at være autist, ellers gik han ikke på skolen i Helsingør", siger hun.

Vicekommunaldirektør Finn Gaarskjær, som er kontaktdirektør for såvel udvalget for skole, familie og børn og udvalget for ældre og handicappede i Halsnæs Kommune, vil ikke kommentere sagen, fordi den er under behandling.