Arbejdsportræt

”Jeg går hjem med armene over hovedet flere gange om ugen”

Iben Bak Larsen er UU-vejleder ved Den Kommunale Ungeindsats i Skanderborg

Publiceret

Hvordan lyder den korte version af, hvad du laver?

”Jeg laver uddannelses- og jobrettede aktiviteter med og for unge mennesker, der giver dem erfaringer og oplevelser, de kan bygge deres tanker om et godt liv og en god fremtid på. En del af min tid går med vejledningssamtaler med de unge og deres familie, men der er også rigtig meget, der foregår i kulissen. Jeg samarbejder med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), forvaltningen og lærerne. Arrangerer virksomhedsbesøg, praktikker og brobygningsforløb.

Relationsarbejdet er alfa og omega. Hvis de unge ikke gider snakke med én, er der lang vej hjem"

Modsat deres lærer er der en del, der forlader skolen og ikke rigtig kan huske deres UU-vejleder. Det er fint. Men det er noget, jeg har skullet vænne mig til”.

 

Hvordan kom du ind i jobbet?

”Vi ville gerne flytte til Fyn, da jeg havde afsluttet læreruddannelsen. Det viste sig at være stort set det eneste sted i landet uden lærermangel. Så jeg søgte bredt og fik job som værkstedslærer på det, der dengang hed produktionsskole (nu FGU, redaktionen). Der havde jeg et tæt samarbejde med UU-vejledere og tænkte, at deres job så både spændende og vigtigt ud. Så da vi et par år efter flyttede til Aarhus-området, søgte jeg et opslået job som vejleder”.

 

Hvad bruger du din læreruddannelse til i dag?

”Vejledningsprocessen er en læreproces, der kræver en didaktisk og pædagogisk opbygning, hvis den skal give mening på både individ- og gruppeniveau. At være lærer er at skulle udføre et håndværk i en politisk målstyret virkelighed. Det er vejledning i dén grad også”.

 

Hvordan har dit job ændret sig?

”Jeg startede som vejleder, samtidig med at man indførte de uddannelsesparathedsvurderinger (UPV), som nu bliver afskaffet igen. Med dem blev fokus rettet mod de 20 procent, man regnede med ville blive erklæret ikkeuddannelsesparate. Det har fyldt rigtig meget i mit arbejdsliv at finde dem, der har brug for vejledning, uden at det blev stigmatiserende at have brug for at tale med en som mig.

Mange af kriterierne i vurderingen er fine. Men der er meget, den ikke fanger. Man kan godt være motiveret, mødestabil, tolerant og respektfuld og stadig føle sig utilstrækkelig eller i tvivl. Det blik har vi mistet. Nu bliver UPV afskaffet, og det er jeg lykkelig over. Kunsten bliver lokalt at finde ud af, hvordan man så udpeger de unge mennesker, der har brug for særlig vejledning, uden bare at gøre det samme på en anden måde”.

 

Hvordan ser dit faglige fællesskab ud?

Blå bog

 2009: Uddannet folkeskolelærer fra Silkeborg Seminarium med dansk, engelsk, natur/teknik og håndarbejde som linjefag. 

2009-2010: Værkstedslærer på Søndersø Produktionshøjskole. 

2011 til nu: UU-vejleder ved Den Kommunale Ungeindsats (KUI) i Skanderborg. 

2014-2016: Diplom­­­­­moduler på Via University College i Aarhus. 

2016-2019: Master­uddannelse i vejledning, DPU. 

2020-2021: Timelærer på diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning på Via University College i Aarhus. 

2020 til nu: Bestyrelsesmedlem i Danmarks Vejlederforening.

”Mit primære faglige fællesskab er med mine vejlederkollegaer i Den Kommunale Ungeindsats (KUI). Der kan jeg dele mine vejlederfaglige overvejelser, glæder og frustrationer. Min uge har så at sige en hjemme-ude-hjemme-struktur. Jeg har hjemme i KUI, men er også meget ude på mine fem skoler. Det er der, jeg sammen med lærerne kan blive klogere på, hvem der skal have særlig opmærksomhed, og hvordan den skal se ud. Vi er to forskellige fagligheder, der spiller hinanden gode”.

 

Hvad er de vigtigste egenskaber for en UU-vejleder?

”Relationsarbejdet er alfa og omega. Hvis de unge ikke gider snakke med én, er der lang vej hjem. En anden vigtig egenskab er at kunne balancere, at der altid er et system på den ene side af vippen og et individ på den anden. Jeg er repræsentant for et system, som jeg kan mene alt muligt om, men som ser ud, som det nu engang gør. Samtidig skal jeg have blik for, at der er et menneske og en familie, jeg skal hjælpe. Og det gør jeg ikke, hvis jeg kun fokuserer på det, der er træls i systemet”.

 

Hvad er det bedste ved jobbet?

”Det er de dage, hvor jeg kan se, at vi i fællesskab har formået at finde en løsning, der giver mening for den unge. At jeg kan skabe muligheder og vise veje for dem, der ellers ikke har kunnet se dem. Og det sker heldigvis tit. Jeg går hjem med armene over hovedet flere gange om ugen”.

 

Hvad er den største udfordring ved jobbet?

”Den politiske og økonomiske ramme, vi har at spille inden for, er på mange områder helt rimelig, men den er til tider en udfordring. Uafhængig og uvildig vejledning har længe været et mantra i vores fag. Men den er altså svær at udføre, når man for eksempel ved, at man bliver benchmarket på, hvor mange unge der vælger en erhvervs­uddannelse”.

Powered by Labrador CMS