Dorte Tind Jørgensen, tillidsrepræsentant på Sosu H i Gladsaxe, håber, at rigtig mange vil være aktive og bruge det nye faglige netværk for sosu-undervisere.

Nyt forum for sosu-undervisere på folkeskolen.dk

I dag åbner det nye faglige netværk Sosu-undervisere på folkeskolen.dk. Dorte Tind Jørgensen, tillidsrepræsentant på Sosu H i Gladsaxe, glæder sig til at få et sted til vidensdeling, debat og opbygning af fagidentitet blandt underviserne på sosu-skolerne.

Publiceret

13SOSU-SKOLER  

Der findes i dag 13 sosu-skoler iDanmark fordelt på 44 matrikler. Sosu-skolerne udbydererhvervsuddannelserne social- og sundhedshjælper, social- ogsundhedsassistent, pædagogisk assistent samt den erhvervsgymnasialeuddannelse EUX Velfærd.

SOSU-UNDERVISERE IDLF 

Siden fagforeningen Formidlerne ijanuar 2007 blev fusioneret med Danmarks Lærerforening, harDLF-medlemmerne været en af de største grupper på landetssosu-skoler. Udover DLF er Dansk Sygeplejeråd den anden storefagforening på sosu-skolerne.
Medlemmerne af DLF tæller sosu-undervisere uddannetfolkeskolelærer, professionsbachelor i ernæring og sundhed ogprofessionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling.
I alt har DLF pt. omkring 326 medlemmer, der arbejder påsosu-skolerne.
Ud over egne medlemmer er DLF også forhandlingsorganisation forundervisere, som er medlemmer af fagforeninger, der står uden forden fælles organisationsaftale på sosu-skolerne - for eksempelakademikere.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvorfor får vi sosu-undervisere så lidt i løn? Hvordan får vi flere til at søge ind på sosu-skolerne? Hvordan fastholder vi eleverne? Og hvordan ruster vi vores elever til at blive verdens bedste social-og sundhedsmedarbejdere? Blot nogle af de spørgsmål og emner, som Dorte Tind Jørgensen, uddannelsesvejleder og tillidsrepræsentant på Sosu H i Gladsaxe håber, at det nye faglige netværk folkeskolen.dk/sosu kan være med til at sætte fokus på. Netværket åbner i dag.

"Det er så dejligt, at vi sosu-undervisere får vores eget netværk, for vi har virkelig manglet et fælles sted til at hente information, diskutere og dele viden. Indtil nu har vi kun haft et par forskellige grupper på Facebook startet omkring lockouten i 2013, men de har været svære at holde i gang", siger Dorte Tind Jørgensen. "Med det faglige netværk på folkeskolen.dk får vi nu et set-up med løbende artikler, nyhedsbreve og blogs, der handler lige præcis om os, og det har været en mangelvare. For som sosu-undervisere organiseret i DLF har vi tit følt os som en lillebror uden ret meget fokus", fortæller Dorte Tind Jørgensen.

Sosu-elever falder mere fra end andre

Et talerør til beslutningstagerne Hun har siden 1995 været tillidsrepræsentant på det tidligere Sosu C, der havde filialer i Gladsaxe, Brøndby og Herlev. I dag er Sosu C fusioneret med skolen Sopu under det fælles navn Sosu H, der tæller sosu-skolerne i Gladsaxe, Brøndby, Herlev, København, Hillerød, Helsingør og Frederikssund. Fra 1995-2006 var Dorte Tind Jørgensen tillidsrepræsentant for medlemmerne af fagforeningen Formidlerne, hvor hun også var næstformand. Siden Formidlerne fusionerede med Danmarks Lærerforening i 2007, har hun været tillidsrepræsentant for sosu-underviserne i DLF. I dag har Sosu H 360 ansatte, heraf er de 90 medlemmer af Danmarks Lærerforening. Hun håber, at det faglige netværk kan bruges til både faglig identitet og til at råbe beslutningstagere op. "Sosu-undervisere er en lidt glemt gruppe, så jeg håber, at netværket kan være med til at give et talerør ud i det politiske liv, få nogle til at lytte og høre om vores hverdag med de udfordringer, vi står med". "Alle ved, hvad en folkeskolelærer er, hvad en sygeplejerske er, men kun få ved, hvad en sosu-underviser er. Så ud over at give rum til debat, sparring og opdatering på området håber jeg også, at netværket kan være med til at bygge en identitet op. Både i samfundet og hos os sosu-undervisere", siger Dorte Tind Jørgensen.

Sosu-skolerne er glade for erhvervsskoleudspil

Netværk som identitetsskaber En af dem, som også glæder sig til at læse med på det nye netværk, er Dorte Tinds Jørgensens kollega; Marianne Wittrup May, der er fællestillidsrepræsentant, bibliotekar og læringsvejleder på Sosu Esbjerg.

"På det faglige netværk kan vi sosu-undervisere få inspiration, faglig udveksling, følge med i den fagpolitiske udvikling, få nogle gode diskussioner og møde nogle fagligt ligesindede". "Når man som jeg kommer fra en folkeskole, er man vant til en arbejdsplads, hvor næsten alle kommer fra samme faggruppe. På en sosu-skole er det helt anderledes, fordi underviserne har alle mulige forskellige baggrunde, så netværket kan bruges til at skabe og sikre en fagidentitet og en faglig stolthed", mener Marianne Wittrup May. På Sosu Esbjerg er der i alt 103 ansatte - 14 af dem er medlem af Danmarks Lærerforening.

Sosu-underviserne flash-mobbede i Aarhus

For alle interesserede

Danmarks Lærerforening har pt. omkring 326 sosu-undervisere som medlemmer. De er uddannede folkeskolelærere, professionsbachelorer i ernæring og design eller professionsbachelorer i tekstildesign, -håndværk og formidling.

DLF-medlemmerne underviser hovedsageligt i dansk, engelsk og naturfag, men også i blandt andet pædagogik & psykologi, førstehjælp og kommunikation. Målet med netværket Sosu-undervisere er - ligesom med de øvrige faglige netværk på Folkeskolen.dk - at skabe et univers for en helt særlig gruppe. Hvor refleksioner, viden og holdninger deles, og hvor man får artikler, blogindlæg og kan debattere. Så meld dig ind og tilmeld dig nyhedsbrevet på folkeskolen.dk/sosu

Ni nye faglige universer på folkeskolen.dk

Brug netværket Det faglige netværk Sosu-undervisere er et af ni nye faglige netværk, som Fagbladet Folkeskolen i år søsætter i en toårig forsøgsperiode med midler fra en særlig udviklingspulje i Danmarks Lærerforening. Om netværket fortsætter efter forsøgsperioden, afhænger af, hvor meget netværket bliver brugt. Hvor meget indholdet bliver læst og debatteret, antal tilmeldte til nyhedsbrevet, om der bliver skrevet blogindlæg mv.  Dorte Tind Jørgensen opfordrer derfor alle sosu-undervisere til at bruge det nye faglige netværk. "Nu får vi det her netværk, og så vil jeg gerne opfordre alle til at være aktive. Ellers lukker det igen. Så brug det så meget som muligt, tilmeld jer som bloggere, læs, diskuter - brug det", lyder opfordringen.