Debat

Tag demokratiet alvorligt

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hal Kochs lille bog »Hvad er demokrati?«, som udkom første gang i 1945, blev sidste år genoptrykt i anledning af Dansk Ungdoms Fællesråds 75-års jubilæum. Demokrati er ikke alene et spørgsmål om at vælge repræsentanter, der skal træffe beslutninger og vedtage lovgivning på folkets vegne. En mindst lige så vigtig side af demokrati handler om deltagelse, samtale og engagement. At vi taler os til rette, bliver klogere i fællesskab, skaber kompromiser, der tilgodeser alle parter. I Danmark har vi historisk set været ret gode til alle aspekterne af demokrati - måske verdens bedste! Ikke mindst på grund af vores skole- og uddannelsessystem, respekt for de demokratiske institutioner og en tradition for et rigt foreningsliv, hvor samtalen er midlet til fælles resultater. Alt dette skal vi være stolte over - men stoltheden er begyndt at falme!

Det er et problem, at det politiske system fuldstændig undlader at gå i dialog med de fagprofessionelle, når man gennemtvinger store forandringer.

Tænk på folkeskolereformen, EUD-reformen, vejledningsreformen - blot for at nævne nogle stykker. Det har medført en udbredt mistillid til politikerne, ikke mindst nu, hvor meget har vist sig ikke at virke, og politikerne afviser at rette op på det.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Det er uansvarligt, at vi har en regering, politiske partier og andre meningsdannere, der taler om flygtninge i et sprog, der skaber fjendskab og et samfund i splittelse med sig selv.

Hvad kan vi selv gøre? Lad os først og fremmest holde fast i, at skole og undervisning skal bygge på og praktisere demokrati. Samtidig må vi som fagforening for lærerne udvikle vores samtale med hinanden. Samtalen om skolen.

Vi skal organisere det store fællesskab. Vi skal igen have gang i den pædagogiske debat på skolerne. Når der lander et nyt tiltag på skolen, skal vi være klar til at debattere og måske foreslå en anden vej end den, der bliver angivet fra højere magter. Når man i kommunen er på vej til at træffe dårlige beslutninger, så skal vi kunne mobilisere fællesskabet og med overbevisning argumentere for vores synspunkter.

Der er snart generalforsamling i kredsene. Brug dem til at sætte en dagsorden i fællesskab, til at rykke tættere sammen, til at erobre den demokratiske, politiske og pædagogiske debat. Lad ordet få magt - det er lærere gode til! Og det er nutidens vigtigste fagforeningsopgave at organisere det.

Powered by Labrador CMS