Ny respekt for lærernes faglighed

Corona har fået tilfredsheden med folkeskolen til at eksplodere. Andelen af forældre, der vurderer kvaliteten af undervisningen som høj, er steget fra 33 til 52 procent siden 2018.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det seneste halvandet år har budt på en markant anderledes skolegang for de danske elever, efter at coronapandemien har medført flere hele og delvise skolenedlukninger.

De voldsomme omvæltninger er dog ikke gået ud over forældrenes tilfredshed med folkeskolen - tværtimod. Det viser en ny rundspørge fra lektiehjælpsfirmaet GoTutor i samarbejde med analysefirmaet Norstat.

Den viser, at 52 procent af forældrene vurderer kvaliteten af undervisningen i folkeskolen som høj eller meget høj. I 2018 var det tal blot 33 procent.

Spørger man forældrene, hvor tilfredse de overordnet er med det, folkeskolen tilbyder, lyder svaret nu, at 66 procent er tilfredse eller meget tilfredse. Det er en stigning på 15 procentpoint siden 2018.

Undersøgelsens resultat vækker glæde hos Regitze Flannov, der er formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening.

"Coronaperioden har jo i bund og grund været et ufrivilligt eksperiment, der dog har haft den positive effekt, at forældrene har fået en unik chance for at se ind i skolen og se, hvad skolens opgave egentlig går ud på, og hvad lærerne egentlig kan. At det afføder respekt og anerkendelse af lærernes faglighed, er meget glædeligt", understreger hun.

I rundspørgen er forældrene blevet spurgt specifikt til, hvor tilfredsstillende lærerne har klaret perioden med hjemmeundervisning under coronapandemien. Her erklærer 67 procent sig tilfredse eller meget tilfredse med lærernes indsats.

46 procent svarer, at de i lyset af tiden med hjemmeundervisning nu finder det mere relevant fremadrettet at anerkende lærerne for deres indsats. En tredjedel svarer, at de har ændret syn på lærerne i mere positiv retning. Tallene er stort set ens på henholdsvis folke- og privatskoler.

Har lært undervejs

Undersøgelsens konklusioner ligger fint i tråd med tidligere lignende undersøgelser. I april viste en rundspørge fra brancheforeningen IT-Branchen og forlaget Clio, at 68 procent af forældrene mener, at deres barns skole har klaret onlineundervisningen godt.

I marts spurgte forskerne fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Lars Qvortrup, Jacob Højgaard Christensen og Karen Wistoft eleverne, og her var svaret, at lærerne under anden nedlukning havde bedre kontakt til eleverne og gav mere varierede opgaver, end første gang skolerne måtte holde coronalukket. Ifølge Regitze Flannov har lærerne da også skullet finde deres fødder i den nye hverdag.

"Det er klart, at der har skullet foregå en hel del forventningsafstemning mellem skolen, hjemmet og eleverne, når man på den måde fra den ene dag til den anden bliver kastet ud i en helt ny måde at undervise på", siger hun. "Men vores oplevelse er, at lærerne har lagt et stort arbejde i hurtigt at tilpasse sig i forhold til de tidlige erfaringer. For eksempel gennem et stort fokus på at få alle elever med".

Kan gavne nyt partnerskab

Kort før sommerferien blev der holdt første møde i det nye partnerskab Sammen om skolen, som undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har etableret med deltagelse af parterne omkring folkeskolen. Regitze Flannov håber nu, at forældrenes positive oplevelse af skolen under coronanedlukningerne kan bruges i det videre arbejde i partnerskabet.

"Vi skal have lavet en folkeskole, der er attraktiv for både lærere, forældre og elever. En positiv stemning omkring skolens opgaveløsning kan give det arbejde et skub fremad. Vi har brug for investeringer i folkeskolen, og positiv omtale kan forhåbentlig være med til at løfte både investeringsdelen og udviklingssamarbejdet mellem parterne omkring skolen", siger udvalgsformanden.

Rundspørgen bygger på besvarelser fra 1.003 repræsentativt udvalgte borgere heraf 809 forældre til børn i folkeskolealderen. Data er indsamlet fra 18. til 25. juni 2021.

Powered by Labrador CMS