"Der er kommuner, der er gået alt for alt for langt. Det er meget, meget uheldigt”, siger formand for DLF's Overenskomstudvalg Gordon Ørskov Madsen.

KL, DLF og skolelederne i fælles brev: Lærere med nødundervisning skal ikke tvinges på ferie

Kun få DLF-medlemmer vil kunne sendes på ferie nu, lød budskabet fra DLF fredag. Men mange lærere er alligevel blevet bedt om at holde ferie, selvom de har elever i nødundervisning. I dag indskærper DLF, KL og Skolelederforeningen så i et fælles brev vigtigheden af nødundervisning.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Jeg er selv blevet hjemsendt på trods af, at jeg både skulle varetage nødpasning og undervisning. Min leder fratager mig altså mine opgaver og pålægger mig ferie".

Sådan skriver Charlotta Johnsen i kommentarsporet under folkeskolen.dk's artikel om, at den ferieaftale, som blev indgået mellem Forhandlingsfællesskabet og KL i fredags, kun ville berører få lærere.

Hun er ikke den eneste. Mange lærere har henvendt sig til DLF's kredse, fordi de trods planlagt nødundervisning er blevet sendt på ferie.

De mange henvendelser har fået DLF til at kontakte KL og Skolelederforeningen. Og i weekenden begyndte man i DLF at formulere et fælles brev, som skulle sendes ud til skoler og kommuner.

Først i dag er det lykkedes at sende brevet, fortæller formand for Overenskomstudvalget i DLF Gordon Ørskov Madsen.

Ny aftale om tvungen ferie for offentligt ansatte berører meget få DLF-medlemmer

Formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen, fortæller om den nye aftale mellem Skolelederforeningen, KL og Danmarks Lærerforening.

Lærerne fortsætter som udgangspunkt nødundervisning

I brevet fortæller KL, DLF og Skolelederforeningen, at de er enige om at tilstræbe høj kvalitet i nødundervisningen.

De understreger, at regeringen i nødundervisningsbekendtgørelsen har skrevet, at eleverne ikke skal have erstatningsundervisning, når situationen normaliseres.

Og de skriver, at nødundervisningen skal tilrettelægges efter den enkelte elevs behov "i den udstrækning, dette er praktisk er muligt i den ekstraordinære situation".

Parterne skriver også:

"Lærere, der har tilstrækkelige opgaver med nødundervisning, fortsætter som udgangspunkt med dette.

Skoleledelsen beslutter efter dialog med den enkelte lærer, om læreren har opgaver, der skal løses, eller om der er mulighed for, at læreren kan holde fri".

Gordon Ørskov Madsen er glad for, at det er lykkes at sende det fælles brev, men han havde gerne set, at det var sendt allerede inden ugens begyndelse.  

Folkeskolen.dk har spurgt ham, hvad der gik galt:

I fredags sagde du, at ganske få DLF-medlemmer ville blive ramt, men i kommentarsporet på folkeskolen.dk og på Facebook fortæller mange lærere, at de er blevet sendt på ferie, selv om de varetager undervisning. Hvorfor er det endt sådan?

"Det mener jeg også er helt forkert fra de pågældende kommuners side. Jeg mener, at aftalen på det punkt er ganske klar fra Forhandlingsfællesskabet og KL's side".

"Der står, at det er medarbejdere, der helt eller delvist er uden arbejde, der kan hjemsendes på ferie eller anden frihed i perioden 28. marts til 13. april. Hvis kommunen skal bruge det her, så er det fordi, der er lærere, der ikke har arbejde i nogle af dagene eller alle dagene", siger han.

Men der er kommuner, der har tvunget lærere til at afvikle ferie, selv om de har nødundervisning. Hvordan kan det ske?

"Der er nogle kommuner, der klart er gået for langt. Nogle kommuner har helt konsekvent vendt aftalen på hovedet. De har set på, hvilke lærere, der mangler at afvikle 6. ferieuge. Så har de sendt de pågældende på ferie".

"Så har man efterfølgende fundet ud af, hvordan man dækker den undervisning, som de lærere ellers skulle varetage. Det er ikke i overensstemmelse med den aftale om, at det er de lærere, som ikke har arbejde, der skal afvikle frihed, og det er ikke i overensstemmelse med bekendtgørelsen om nødundervisning".

"I den står, at det typisk skal være de lærere, der kender eleverne, der tilrettelægger undervisningen. Men der er bestemt også kommuner, som har håndteret det ordenligt, som ikke har sendt lærere hjem fra nødundervisning".

Hvad skal lærere, som er blevet pålagt ferie, gøre nu?

"De er underlagt de ledelsesbeslutninger, der er truffet i kommunerne og skal rette sig efter dem. Men jeg møder mange lærere, der siger, at det er en ulykkelig situation".

"Man har planlagt undervisning og så får man at vide, at man skal gå hjem. Hvem skal så fortsætte undervisningen? Det bliver én, som for mange elever er ukendt og som ikke kender undervisningen".

"Det er en enormt utilfredsstillende situation som desværre alt for mange lærere er blevet stillet i. Vi havde som organisation ikke forventet, det ville få det omfang".

"Skolelederforeningens udmelding var også, at det ikke ville ramme ret mange lærere. Men der er kommuner, der er gået alt for alt for langt. Det er meget, meget uheldigt".

Kunne DLF have gjort noget anderledes?

"Jeg synes, vi  har gjort alt hvad vi overhovedet kunne for at hjælpe tillidsrepræsentanter og kredse med denne situation. Vi fik de første henvendelser i weekenden om, at kommuner var begyndt at udpege lærere med nødundervisning til afvikling af ferie".

"Jeg ville ønske, at vi kunne have sendt noget ud med KL og Skolelederforeningen måske allerede i fredags eller i hvert fald i weekenden. Men det er først lykkedes her til morgen".

"Jeg håber på og vi vil arbejde for, at vi som parter får etableret et helt anderledes og langt stærkere samarbejde om at håndtere de udfordringer, der ligger efter påske, når skolerne skal åbne igen. Vi kan kun løse så store udfordringer i tæt samarbejde. Det viser de seneste dages forløb også".

Men hvis kommuner har sendt lærere på ferie på forkert grundlag, kan DLF så ikke gøre noget for at få omgjort beslutningen?

"Vi kan ikke bestemme, hvad kommunerne gør. Vi kan ikke overtage beslutningskompetencerne. Men hvis der er kommuner, der synes, de har truffet en forkert beslutning, så håber jeg, at de vil lave det om, hvis de kan nå det. Men det kan være svært, hvis lærerne allerede er sendt hjem".