Det vil være en god ide, hvis skoler hænger huske-plakater op på toiletterne, anbefaler to eksperter.
Det vil være en god ide, hvis skoler hænger huske-plakater op på toiletterne, anbefaler to eksperter.

Corona-ekspert til skoler: Der er ingen grund til panik

At én dansker er konstateret smittet med coronavirus bør ikke få skoler til at gå i panik, siger professor Allan Randrup Thomsen. Men det vil være godt med grundigere rengøring og at få eleverne til at vaske hænder og bruge håndsprit. Skoler bør også have et kriseberedskab.

Publiceret

Coronavirus

COVID-19 - i daglig tale coronavirus - giver infektioner iluftvejene. Symptomer kan spænde fra helt milde symptomer tilalvorlig lungebetændelse. COVID-19 smitter fra person til persongennem dråber, for eksempel via hoste eller nys. Derfor opfordrerSundhedsstyrelsen til, at alle følger de generelle hygiejneråd.

Sundhedsstyrelsensanbefalinger

 • Som udgangspunkt skal man ikke mistænke, at en lærer eller elevmed feber, hoste eller vejrtrækningsproblemer er smittet medcoronavirus. Mistanken skal alene rejses, hvis den syge har feberog hoste eller vejrtrækningsproblemer OG har været i områder medudbredt smittespredning, eller hvis vedkommende har haft tætkontakt til en person med påvist eller mistænkt coronavirus.
 • Hvis en lærer eller elev bliver diagnosticeret med corona,iværksætter Styrelsen for Patientsikkerhed smitte- ogkontaktopsporing. 
 • Planlagt rejseaktivitet kan som udgangspunkt afvikles, men manbør holde sig løbende opdateret i rejsevejledningerne påUdenrigsministeriets hjemmeside.
 • Lærere og elever, der oplever symptomer på coronavirus indenfor 14 dage efter hjemkomst fra et område med udbredtsmittespredning, skal tage telefonisk kontakt til egen læge,lægevagt eller Akuttelefon, og undgå at tage på arbejde eller iskole. 

Hvis du bliversmittet

 • En medarbejder, der er syg med coronavirus, har som ved andenegen sygdom ret til at blive hjemme med løn (eller eventueltsygedagpenge).
 • En medarbejder, der er under mistanke for at være smittet medcoronavirus, og som efter vurdering af sundhedsmyndighedernepålægges karantæne, skal kontakte sin arbejdsgiver.
 • Såfremt medarbejderen ikke er syg, er det KL's opfattelse, atarbejdsgiveren bør pålægge vedkommende at arbejde hjemme, såfremtdet er muligt under hensyn til stilling, arbejdsopgaver, og at denødvendige arbejdsredskaber er til rådighed. Der skal udbetalessædvanlig løn.
 • For medarbejdere, hvor det ikke vil være muligt at arbejdehjemme, vil der ligeledes skulle betales sædvanlig løn.
 • En medarbejder, som er pårørende/har haft nær kontakt til enperson, som er under mistanke for at være smittet/er smittet medcoronavirus, og hvor der efter aftale med sundhedsmyndighederneetableres frivillig karantæne (for eksempel hjemmekarantæne) skalkontakte sin arbejdsgiver Såfremt den pågældende ikke er syg,gælder samme retningslinje som ovenfor.

Kilde: KL

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der er ingen grund til, at skoler går i panik over det meget omtalte coronavirus, for der er ikke noget at panikke af. Det siger professor i virologi Allan Randrup Thomsen fra Københavns Universitet.

"Vi har kun én i Danmark, som er smittet med corona, og vi håber, det hele er under kontrol. Det vil være naivt at tro, at vi ikke får flere smittede, men vi håber, de kommer drypvis, så vi kan dæmme op for det enkelte angreb, så virus ikke spreder sig ud i befolkningen", siger corona-eksperten.

Det primære skoler kan gøre lige nu er at sørge for god hygiejne.

"Det vil være godt, at der bliver gjort grundigere rent i lokalerne end normalt. Det er også en god ide at sætte dispensere op med håndsprit og få eleverne til at bruge dem. Det er nemt at gøre og vil sikre, at en eventuel smitte ikke breder sig så hurtigt", siger Allan Randrup Thomsen.

Forsæt blot med morgensangen

Forsæt blot med morgensangen

Børn er gode til at sprede smitte via luftvejene, da de typisk har mange kontakter.

"Man kan ikke hindre børn i at være sammen, men de er ikke så hygiejniske som os voksne, og derfor vil det være godt at få dem til ofte at vaske hænder. Man kan altid argumentere for, at det er godt mod spredning af alle sygdomme", siger Allan Randrup Thomsen.

Til gengæld behøver skoler ikke droppe morgensangen og andre arrangementer, hvor de samler eleverne på tværs af klasser.

"Man spytter ganske vist lidt mere, når man synger, end når man taler, men vi skal passe på med at blive hysteriske. Som situationen er nu, har vi én smittet, som er i isolation i sit hjem", siger Allan Randrup Thomsen.

Skoler bør have et kriseberedskab

Skoler bør have et kriseberedskab

Selv om der aktuelt ikke er stor smittefare i Danmark, er skolerne nødt at have en kriseberedskab, anbefaler lektor Pernille Almlund fra Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet. Her er hun ekspert i sundhedsoplysning og myndighedskommunikation.

"Enhver skole bør have et kriseberedskab. Det gælder både nu med corona, og hvis der pludselig står en i skolegården og skyder vildt omkring sig. Så skal man være parat til at tage hånd om folk", siger hun.

I det øjeblik en elev eller lærer er smittet med corona, bør skolen kontakte Sundhedsstyrelsen og høre, hvad den vil anbefale af kommunikation.

"Under svineinfluenzaen i 2009 kom myndighederne med modstridende budskaber. På den ene side anbefalede man læger, sygeplejersker og andre nøglepersoner til at tage vaccinen, mens det for resten af danskerne var bedre at blive syge på grund af vaccinens bivirkninger. Kommunikationen er nødt til at hænge sammen, for ellers reagerer folk ud fra, hvad de finder bedst for dem selv", siger Pernille Almlund.

God ide at bringe sig på forkant med information

God ide at bringe sig på forkant med information

Skolerne har ikke ansvar for smitte med corona, men de kan komme til at fremstå som nogle, der er dårlig til at håndtere situationen. Derfor handler det om at være på forkant.

"Skoler kommer ind som andet led og skal navigere ud fra den information, de får fra sundhedsmyndighederne i første led. Her på RUC har vi fået en mail ud om, at administrationen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger på nærmeste hold. Det tror jeg også, at skoler gør. Det bør de i hvert fald gøre, så de får dessiner om, hvad de præcist skal gøre, hvis en elev eller lærer bliver smittet. Så skal de vide, hvad de skal sende ud af informationer, så de ikke skaber stor forvirring blandt elever og forældre", siger Pernille Almlund.

Plakater på toiletterne får eleverne til at vaske hænder

Plakater på toiletterne får eleverne til at vaske hænder

Også Pernille Almlund anbefaler, at skoler slår et slag for at få elevene til at vaske hænder noget oftere.

"Da vi havde svineinfluenzaen, fremstillede Sundhedsstyrelsen plakater, som skoler og andre institutioner kunne hænge op på toiletterne om, at man skulle huske at vaske hænder og nyse i ærmet. De plakater kan man stadig hente på styrelsens hjemmeside. Det vil være en måde at vise initiativ på og bidrage til at mindske smitten", siger hun og tilføjer, at målinger fra tiden med svineinfluenza viste, at folk blev mere opmærksomme på at vaske hænder og nyse i ærme.

Sæt corona i perspektiv for eleverne

Sæt corona i perspektiv for eleverne

Plakaterne kan dog ikke hænge alene.

"Skolerne skal tage en snak med eleverne om, hvorfor man har hængt plakaterne op. Man skal ikke skabe panik, men sætte coronavirus i perspektiv ved at forklare eleverne, at lige nu er der ikke grund til at være bange. Medierne har fokus på corona, så børn hører om det, og derfor er det oplagt at tage en snak i hver klasse om, hvorfor det er vigtigt, at børnene vasker hænder", siger Pernille Almlund.

Professor Allan Randrup Thomsen fra Københavns Universitet understreger, at der næsten ikke er nogen børn og unge, som er blevet alvorligt syge af corona.

"De får en influenzalignende sygdom. Vi ved ikke, hvorfor det er sådan. Men selv om de ikke bliver alvorligt syge, kan de bære smitten rundt, og derfor skal de tage den gode håndhygiejne med hjem, så de ikke smitter familien", siger han.

Sundhedsstyrelsen anbefaler også øget fokus på hygiejne

Sundhedsstyrelsen anbefaler også øget fokus på hygiejne

Anbefalingerne fra Allan Randrup Thomsen og Pernille Almlund flugter med det informationsbrev med forholdsregler ved coronavirus, som KL og Sundhedsstyrelsen sendte ud til landets kommuner sidst på dagen i går.

Her lyder Sundhedsstyrelsens generelle hygiejneråd:

 • Vask hænder ofte og hyppigt med sæbe og vand, brug eventuelt håndsprit.
 • Nys og host i ærme eller albuebøjning.
 • Ved arbejde med direkte kontakt med sekreter opfordres til brug af engangshandsker.

Sundhedsstyrelsen opfordrer til gengæld ikke til, at raske borgere benytter mundbind eller andre værnemidler til at forebygge smitte, da der ikke er dokumentation for, at det har en effekt.

Der bliver næppe grund til at sende elevene hjem

Der bliver næppe grund til at sende elevene hjem

I Japan har regeringen beordret skoler og gymnasier lukket frem til slutningen af marts for at undgå, at coronavirus spreder sig. Landet har over 190 bekræftede tilfælde af smitte med coronavirus,

Allan Randrup Thomsen tror ikke, at det bliver nødvendigt at sende danske elever hjem fra skole i ugevis.

"Det sker forhåbentlig aldrig, men det bliver op til en politisk vurdering i den konkrete situation. Og det bliver højt oppe i systemet, fordi det vil være et væsentligt indgreb i elevernes skolegang", vurderer professoren fra Københavns Universitet.

Du kan læse mere om coronavirus hos Sundhedsstyrelsen via dette link:

Powered by Labrador CMS