De byggetekniske eksperter bag den nye vejledning oplever, at skoler projekteres med helt urealistiske forventninger til, hvor meget lærere og elever sørger for at lufte ud i klasselokalerne.

Ny byggevejledning: Prioriter skolens indeklima over energiforbruget

En ny vejledning til byggebranchen om skolers indeklima anbefaler utvetydigt at prioritere elevers og læreres indeklima, når man bygger eller renoverer skoler, også selv om det koster penge og energi.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Danske skolers indeklima er notorisk ringe, og trods års fokus på den dårlige luft går det langsomt med at gøre noget ved det. Nu har Teknologisk Institut i samarbejde med firmaerne MOE og Niras udarbejdet en særskilt branchevejledning til byggebranchen om indeklima i skoler. Vejledningen er ment som et konkret værktøj til et sundt indeklima i skolerne, der kan bruges både til nybyggeri og renovering. Det er første gang, der udsendes en branchevejledning specifikt om skolers indeklima.

I vejledningen anbefales det utvetydigt at prioritere indeklimaet over hensynet til klimaet på verdensplan. De mener nemlig at "et sundt indeklima er alfa og omega for at opfylde skolernes fornemmeste funktion - at give skolebørn de bedste betingelser for indlæring", som det hedder i en pressemeddelelse. Så selv om det bruger strøm at have klimaanlægget til at suge CO2 ud af klasselokalet - og produktionen af den strøm leder yderligere CO2 ud i atmosfæren - så er det i det store billede bedre, mener altså folkene bag branchevejledningen.

Du bliver dummere i dårlig luft

Det er videnskabeligt bevist, at der er en sammenhæng mellem indeklimaet i skolerne og elevernes læring. Et dårligt indeklima påvirker elevernes præstation og mulighed for at lære nyt med op til 10 % - det vil sige et helt år i folkeskolen, siger Martha Katrine Sørensen fra Teknologisk Institut, som har været projektleder på udarbejdelsen af vejledningen.

Derfor har tilgangen for holdet bag branchevejledningen været, at et godt og sundt indeklima er en vigtig forudsætning for et godt og effektivt undervisningsmiljø, også på en eventuel bekostning af balancen i CO2-regnskabet. Dog med den tilføjelse at det gode indeklima skal designes med et så lavt energiforbrug som muligt.

Ærlig undervisningsminister: Vi har ikke råd til at forbedre skolernes indeklima

Urealistiske forventninger om udluftning

"Vi har en oplevelse af, at der i mange tilfælde arbejdes med urealistiske forudsætninger, når indeklimaet dimensioneres - for eksempel lave personbelastninger eller helt urimelige omfang af udluftning. Forudsætningerne opstilles ud fra et ønske om at minimere behovet for anlæg til klimastyring og tilhørende energiforbrug", forklarer  ekspertisechef i Niras Peter Noyé, der er en af folkene bag branchevejledningen.

CO2-måler minder elever om at åbne vinduerne

"Men vores erfaring, som understøttes af de detaljerede analyser, der ligger til grund for vejledningen, er, at opretholdelse af et fornuftigt termisk indeklima over året i moderne skoler i virkeligheden ofte vil indbefatte nedkøling af luften", forsætter han.

"Desværre har mange kommuner den opfattelse, at køling er miljømæssigt uforsvarligt, men hvis det gode indeklima skal opretholdes, er det ofte køling, der fremstår som den mest energieffektive måde at løse det på".

Hjælp til de kommunale bygherrer

"Med den nye Branchevejledning for indeklima i skoler har kommunerne fået et værktøj til at sætte indeklimaet på skolerne på dagsordenen. Branchevejledningen giver bl.a. konkret viden om, hvordan præstationen påvirkes og sammenhængen mellem energi og indeklima. Viden, der er afgørende for politikerne, når midlerne skal bevilliges", siger projektleder Katrine Sørensen fra Teknologisk Institut.

Håbet er, at lokalpolitikere vil tage vejledningen til sig og for eksempel gøre den til en del af udbudsmaterialet, når gamle skoler skal renoveres eller der skal bygges nye. Klasselokaler er ekstremt belastede indeklimamæssigt med et stort personantal på få kvadratmeter.

Ny pulje og et rejsehold skal forbedre indeklimaet i skolerne

"Både ved nybyg og renovering af skoler står vi ofte over for både at skulle sikre et godt indeklima for eleverne og samtidig opnå et lavt energiforbrug. Men i stedet for at opfinde den dybe tallerken hver gang, har vi i projektet lavet en detaljeret analyse af sammenhængen mellem en række afgørende parametre. Aktørerne i branchen har dermed et værktøj, der giver viden om, hvilke konsekvenser konkrete designtiltag har for projektet og indeklimaet", siger koncernkompetencechef i MOE Steffen Maagaard, , som har været med til at udarbejde vejledningen. "Selvom to skoler sjældent er ens, så har klasselokaler mange ligheder på tværs af skoler. Derfor kan det gode eksempel fra én skole i høj grad overføres til andre".

Aarhus vil uddanne indeklimaambassadører

 

Læs mere

Branchevejledningen (pdf)