»Hvis jeg skulle have de samme opgaver, som jeg har i dag, så ville jeg ikke ønske de samme vilkår som før 2013. Så ville jeg have alt for meget at lave«, siger Lisbeth Lykke Christensen.
»Hvis jeg skulle have de samme opgaver, som jeg har i dag, så ville jeg ikke ønske de samme vilkår som før 2013. Så ville jeg have alt for meget at lave«, siger Lisbeth Lykke Christensen.

Lærer: »Det betyder mest, at vi har fået sikret noget forberedelsestid«

Loft over undervisningstimetallet, individuel forberedelsestid og mere fleksibilitet. I dette skoleår har lærer Lisbeth Lykke Christensen fået en lokal arbejdstidsaftale.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Sidste skoleår arbejdede lærerne i Varde efter de stramme arbejdstidsregler i lov 409. I år har de fået en lokal arbejdstidsaftale, og selv om den slet ikke giver i nærheden af de rammer, som var før lovindgrebet i 2013, er det meget bedre end sidste år, siger lærer på Ølgod Skole Lisbeth Lykke Christensen.

»Det betyder mest, at vi har fået sikret noget forberedelsestid. Vi har fået sikret individuel tid seks timer om ugen. Det betyder meget, for jeg har pludselig noget tid, der ikke bare bliver slugt af kurser, møder og vikartimer. De fire af timerne kan jeg lægge, lige præcis hvor og hvornår jeg har lyst«.

Det var uro på skolerne og en dårlig trivselsundersøgelse, der sidste år fik politikerne i Varde til at sætte gang i arbejdstidsforhandlinger. Forhandlingerne har ud over de seks timer til individuel forberedelse også resulteret i, at lærerne som udgangspunkt har fået et maksimalt undervisningstimetal på 780 timer svarende til 26 lektioner om ugen. Får lærerne mere end 26 timer, udløser det overtidsbetaling. Børnehaveklasselederne har et maksimalt årligt undervisningstimetal på 810.

Lærere har brug for individuel forberedelse

Formand for Varde Lærerkreds Kim Jørgensen er glad for aftalen.

»Træerne vokser ikke ind i himlen. Men vi er endt på et planlagt undervisningstimetal på 720 om året. Det svarer til 24 lektioner om ugen. Så kan man få vikartimer, men gennemsnittet er på 24, og det er fornuftigt. Og når det kommer til børnehaveklasselederne, er det kun én skole hos os, der planlægger med 810 timer, resten planlægger med mindre«.

Før forhandlingerne om en arbejdstidsaftale i Varde for alvor gik i gang, gennemførte kredsen og kommunen i samarbejde en spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og børnehaveklasseledere. Kim Jørgensen mener, at forsøget på at skabe et fælles billede af forholdene blandt lærerne på skolerne og en byrådsbeslutning om at skabe bedre og mere fleksible rammer for lærerne var afgørende for, at det lykkedes at få en aftale. Hele vejen igennem har lærerne prioriteret en sikring af den individuelle forberedelsestid højt. Nu hvor det nye skoleår er begyndt, er det også det, lærerne sætter mest pris på, fortæller Kim Jørgensen.

»Den individuelle forberedelsestid sikrer dag til dag forberedelsen. Man kan langtidsplanlægge, men der kan ske noget uforudset i sjette lektion. Det er godt med fælles forberedelse i team, men langt de fleste lærere står alene ude i klassen og underviser, og der har man brug for at forberede, hvordan man selv vil fremlægge det, man har planlagt sammen«.


Træt af timetælling

Lisbeth Lykke Christensen er morgenmenneske, og de fire timer, hun selv kan bestemme over, lægger hun tit tidligt om morgenen.

»Der er ingen, der kan komme og forlange, at jeg er på skolen senere om eftermiddagen, for jeg har en fast komme- og gåtid - tirsdag er jeg der til klokken 16.30, ellers er jeg der senest til klokken 15. Det betyder meget, at jeg har min egen tid. To af timerne skal vi være på skolen, men her hører jeg faktisk tit kolleger sige, at de har individuel tid. Jeg oplever ikke, at det er blevet sværere at mødes«, siger Lisbeth Lykke Christensen.

Det sværeste er at mødes med pædagogerne i skolefritidsordningen. Men det var det også før lov 409.

»Men der kunne vi mødes om aftenen. Det kan vi ikke nu, for det er for dyrt«, siger hun og henviser til, at det koster ekstra tillæg, hvis lærerne skal arbejde efter klokken 17.00. Hun mener ikke, at fleksibiliteten er blevet større med en lokal arbejdstidsaftale, men hun sætter stor pris på sikringen af den individuelle forberedelsestid.

»Der er noget tælleri af timer. Nogle gange tænker jeg: Kan det virkelig være rigtigt? Men vi gør det jo for at sikre, at vi får de timer, vi har ret til. Jeg ønsker, at der var mindre tælleri - sådan som før 2013 - men hvis jeg skulle have de samme opgaver, som jeg har i dag, så ville jeg ikke ønske de samme vilkår som før 2013. Så ville jeg have alt for meget at lave. Jeg ville ikke kunne nå det og blive stresset«.

Lisbeth Lykke Christensen sætter også stor pris på, at den nye aftale i Varde betyder, at undervisningslektioner ikke bare kan flyttes.

»I morgen har jeg et møde omkring en elev klokken 9. Havde det været sidste år, så ville den undervisningslektion, jeg skulle have fra 9-10, blive flyttet til et andet tidspunkt. Det skal den ikke nu. Derfor får jeg ikke ophobet en masse timer. Før kunne de sende mig på kursus, og så skyldte jeg lektioner, når jeg kom tilbage. Til gengæld kan jeg ikke forvente at komme med til statusmøder. Jeg har ikke oplevet, at jeg ikke er kommet med endnu. Men sker det, så stresser det mig ikke«.

Powered by Labrador CMS