Den nyvalgte formand for Halsnæskredsen, Michael Bie Andersen, glæder sig over den fælles forståelse med Halsnæs Kommune.

Halsnæs-lærere får timer til forberedelse

Fremover skal lærerne i Halsnæs Kommune være på skolen 35 timer om ugen, og heraf er syv timer øremærket forberedelse. De øvrige timer – svarende til en pulje på cirka 210 timer om året – får lærerne selv råderum over.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I endnu en kommune er kredsen og kommunen nået til enighed om en fælles forståelse af lærernes arbejdstid for næste skoleår. Vicekommunaldirektøren i Halsnæs Kommune, Finn Gaarskjær, og den nytiltrådte kredsformand for Halsnæskredsen, Michael Bie Andersen, har givet hinanden hånden på et fælles forståelsespapir. Papiret "Rammen for arbejdstidstilrettelæggelse" (læs det via link til højre) giver lærerne tid til forberedelse og fleksibilitet, og det glæder kredsformanden.

"Vi har valgt at indgå aftalen, fordi det er en kollektiv aftale, den giver fleksibilitet, og den kan være med til at skabe godt samarbejde lærere og ledelse i mellem. Desuden ser vi den som en forbedring af Lov 409", siger Michael Bie Andersen.

"Den skaber fleksibilitet for os, for skoleledere og for kommunen på den måde, at vi har fået et professionelt råderum på lidt over 210 timer", siger han, og peger på, at forståelsen ligner den aftale, der er indgået i Furesø Kommune.

Se danmarkskortet: Her er enighed om arbejdstid

Forståelsespapiret beskriver ikke eksplicit de 210 timer, men den udgøres af forskellen mellem den fastsatte tilstedeværelse på skolen og nettoårsnormen.

"De resterende timer er afsat som en del af medarbejderens individuelle forberedelse og efterbehandling af undervisnings- og læringsforløb og individuel planlægning af kommende skoleår. Timerne kan placeres på skolen eller hjemme efter aftale med skolens ledelse. Hvis læreren ønsker det, placeres alle timerne på skolen", står der i forståelsespapiret.

Viceborgmester: Lærerne skal holde kæft og rette ind

Afsat tid til forberedelse Den faste tilstedeværelse på skolerne er på 1470 timer om året, eller hvad der svarer til 35 timer i gennemsnit om ugen i 42 uger. I disse 35 timer ligger der i gennemsnit syv ugentlige timer pr. lærerårsværk til teamsamarbejde, fælles forberedelse og individuel forberedelse.

"Set med lærerøjne sikres lærerne et professionelt råderum. Udover de 200 timer er de også sikret tid til forberedelse i tilstedeværelsen", siger Michael Bie Andersen.

Rammen foreskriver derudover, at der som udgangspunkt er 210 tilstedeværelsesdage om året, men MED-udvalgene har indflydelse på, hvordan de bliver fordelt.

"De 200 dage skal selvfølgelig ligge på elevdage, derudover kan op til ti arbejdsdage placeres  af skolens leder i samarbejde med skole- og kulturchefen efter drøftelse i MED-udvalget", forklarer Michael Bie Andersen. Det betyder at der godt kan være færre end ti arbejdsdage, men de resterende arbejdsdage er til gengæld lidt længere. En arbejdsuge må dog ikke planlægges med mere end 45 timer, medmindre der er lejrskoler eller lignende.

Lærerne skal godkende forståelsesrammen på en ekstraordinær generalforsamling 29. april, men Michael Bie Andersen har givet hånd med vicekommunaldirektøren, så kommunen kan ikke løbe fra aftalen.

Viceborgmester holder selv kæft og retter ind

Kommune: "Glædeligt med fælles forståelse" I pressemeddelelsen fra Halsnæs Kommune udtrykker vicekommunaldirektør Finn Gaarskjær da også tilfredshed med den fælles forståelse.

"Det er glædeligt, at vi gennem gode drøftelser med lærerkredsen er nået frem til en fælles forståelse af det nye arbejdstidsbegreb, der på én gang giver ledelsesmæssigt rum på den enkelte skole og samtidigt sikrer medarbejderne et professionelt råderum inden for rammerne af arbejdstidens tilrettelæggelse", siger vicekommunaldirektøren i pressemeddelelsen fra Halsnæs Kommune.

"Udgangspunktet for drøftelserne var for det første, at folkeskolen i Halsnæs skal fremstå som en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdere og ledere kan være glade for og stolte af at arbejde. Og for det andet, at den fælles udvikling skabes i en forståelse for forandringer og for, at alle parter deltager og tager ansvar. Målet med drøftelserne var at nå til en fælles forståelse af arbejdstidens tilrettelæggelse gennem en enkel og overskuelig ramme, som bygger på en udstrakt tillid mellem ledere og medarbejdere i Halsnæs Kommunes folkeskoler", står der i pressemeddelelsen.