Lærere og børnehaveklasseledere har stadig ikke ens arbejdsvilkår, men de burde have, mener formand for børnehaveklasseforeningen Marianne Gianini.

Børnehaveklasselederne har højere undervisningsmaksimum end lærerne

En ny kortlægning af lokale arbejdstidsaftaler fra Danmarks Lærerforening viser, at flere kommuner og lærerkredse aftaler højere undervisningstimetal for børnehaveklasseledere end for lærere.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

47 ud af 85 lokale arbejdstidsaftaler indeholder et aftalt undervisningsmaksimum for lærere og/eller børnehaveklasseledere, viser en ny kortlægning af lokale arbejdstidsaftaler fra Danmarks Lærerforening.

Men hvor det aftalte maksimum for lærere højest er 849 årlige undervisningstimer, så er tallet for børnehaveklasseledere helt oppe på 929.

44 kredse har aftalt maksimalt 819 årlige undervisningstimer eller derunder for lærerne, mens det kun er tilfældet for 14 kredse, når det gælder børnehaveklasselederne.

I en enkelt aftale er der et aftalt årligt maksimalt undervisningstimetal for børnehaveklasseledere, men ikke for lærere.

OK21 på frie skoler: Børnehaveklasseledere får 4.700 kr. mere om året 

DLF: Opmærksomhedspunkt i fremtiden

Formand for overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening Morten Refskov mener, at forskellen er et emne, som Danmarks Lærerforening bør have opmærksomhed på i fremtiden.

"Børnehaveklasseledernes højere undervisningstimetal er historisk betinget, idet opgaven i børnehaveklassen traditionelt har været anderledes end lærernes, hvorfor forholdet mellem undervisning og forberedelse har været et andet", forklarer han.

Han peger dog på, at meget har ændret sig gennem årene.  

"Der er imidlertid løbet meget vand i åen, siden børnehaveklassen blev oprettet, og fagligheden har ændret sig. Det betyder, at vi politisk må overveje, om argumenterne for at gøre forskel på børnehaveklasseledernes og lærernes arbejdstidsbestemmelser fortsat er tilstrækkeligt gyldige".

Det er forskelligt, hvad der er indeholdt i et undervisningsmaksimum, og derfor kan det også være svært at sammenligne de lokale arbejdstidsaftaler.

I nogle aftaler er det alt inden for det udvidede undervisningsbegreb, der er inkluderet, andre steder er det ikke. Det er forskelligt om for eksempel lejrskole er indregnet i maksimum.

I 38 af de 47 aftaler med undervisningsmaksimum er der tale om et fravigeligt maksimum. Også her er aftalerne om, hvordan man kan fravige et undervisningsmaksimum forskellige.

OK21: Lærerforlig løfter børnehaveklasselederne og fritvalgsordningen 

Børnehaveklasseforening: Arbejdsvilkår bør være ens

Formand for Børnehaveklasseforeningen Marianne Giannini mener, at det vil være på tide, at DLF kigger på forskellene mellem lærere og børnehaveklasselederes arbejdsvilkår.

For der er lang vej til lige vilkår mellem grupperne, siger hun.

"Vi arbejder i samme rammer, så derfor burde forholdene være lige. Det er ligeså hårdt at være i børnehaveklassen som at være lærer i udskolingen. Bare på forskellig måde. Så er der nogle, der siger, at vi har også legetid, men legetid skal virkelig vægtes og kræver sin mand at få til at fungere, så alle har det godt. Legetiden er vigtig for at gøre børnene samarbejdsparate", siger Marianne Giannini.

Hun påpeger, at børnehaveklasselederne har mål, som de skal opfylde på samme måde som lærerne.

"Vi har seks kompetenceområder, vi skal undervise i. Der er meget forældresamarbejde, fordi man starter en ny forældregruppe op hvert år. Allerede fra foråret sørger for vi for, at de nye børn og forældre får en god start i skolen. Vi skal snakke med børnehaver og have kontakten til flere tværfaglige samarbejdspartnere. Så der er rigtig meget at gøre ud over undervisningen", siger hun og tilføjer:

"Så jeg forstår ikke, hvorfor børnehaveklasselederne flere steder i landet, skal have så mange undervisningstimer".