Elever, der nåede at gå til vinter-valgfagsprøve, kan ikke vælge standpunktskarakteren i stedet

På grund af corona er det igen standpunktskarakteren, der kommer på eksamensbeviset, hvis den er højere end prøvekarakteren. Men det gælder ikke for de valghold i de praktisk-musiske fag, der nåede at gå til prøve i vinterterminen i dette skoleår.

Publiceret

Af praktiske årsager vælger en del skoler at lægge deres valghold sådan, at eleverne kommer op til den afsluttende prøve i 8. klasse ved juletid. Da prøverne skulle planlægges sidste efterår, var meldingen fra Undervisningsministeriet, at prøverne for første gang skulle gennemføres - trods coronanedlukningerne. Derfor meldte skolerne i alt mindst 207 valghold til afgangsprøve i vinterterminen. 73 skoler tilmeldte hold i madkundskab, 56 i håndværk og design, 47 i billedkunst og 31 skoler tilmeldte musikhold.

Undervejs kom der nye meldinger om de forskellige restriktioner vedrørende corona. Det har efter alt sandsynlighed betydet, er ikke alle 207 valghold faktisk gennemførte prøven. Men ministeriet kan ikke oplyse, hvor mange.

I februar kom så en politisk aftale, som aflyste valgfagsprøverne for alle de elever, som skulle have været oppe til sommer. De får i stedet deres sidste standpunktskarakter på eksamensbeviset.

I de prøver, der gennemføres til sommer - matematik, dansk og engelsk - får eleverne mulighed for at få deres standpunktskarakter på beviset i stedet for prøvekarakteren, hvis den er højere.

Får eleverne, der har været til prøve i de praktisk musiske fag så samme mulighed? Folkeskolen.dk har spurgt ministeriet, og svaret lyder:

”De elever, som allerede har aflagt prøven i et praktisk-musisk fag i vinterterminen, vil ikke få ophøjet deres standpunktskarakter til prøvekarakter. Den politiske aftale omhandler alene de prøver, der skulle have været afholdt til sommer i prøveterminen maj-juni 2022. Aftalen har derfor ikke betydning for allerede gennemførte prøver i prøveterminen december-januar 2021/22".

Madkundskabslærer: Retfærdig løsning

Betyder det, at nogle elever bliver snydt? Nej, lyder det fra madkundskabslærer Marie Degn, som har haft egne elever oppe til vintereksamen, og som har været censor i vinter.

"Kun to af mine elever har fået en karakter under deres årskarakter, ellers har alle fået det samme eller en karakter over. Jeg synesdet er meget fair, at dem der har fået en prøve, ikke får mulighed for at ophøje. Ellers var der jo ingen pointe i prøven", siger Marie Degn.

Som censor har Marie Degn oplevet en elev, som faldt helt igennem til eksamen i viner.

"Der var måske en enkelt elev, der fejlede helt til den her prøve. Hun er nok ked af, at hun ikke får lov til at ophæve sin årskarakter".

Maria Degn er ked af, at endnu engang er aflyst. Stod det til hende, havde den enkelte skole kunne vælge, om de ville føre til afgangsprøven eller ej.

"Hvis det er årskarakterer, der bliver ophøjet, vi jeg opfordre lærerne til at give en udtalelse til karakteren. For den forklaring, de får til eksamen, den får de jo ikke og det er ikke sikkert, de efterpørger den", siger hun.

Gør klart, hvilken karakter, der er på beviset

Irene Egeskov Andersen er formand for Den faglige forening Håndværk og Design og lærer på Bakkevejens Skole i Bramming. Hun synes, det er i orden, at de, der har været oppe til prøve, ikke kan vælge deres standpunktskarakter i stedet, men hun opfordrer til, at det på eksamenbeviset fremgår, at det er en prøvekarakter, mens der for dem, der ikke har været oppe, bør stå, at det er en overført standpunktskarakter.

”Det bliver et tagselv-bord, hvis de bare kan vælge, det er måske heller ikke helt rimeligt. Det man i virkeligheden skal stille sig som spørgsmål er: Hvad er formålet med en prøve. Er det at bevise overfor censor og lærer, at det har jeg lært, eller at jeg kan præstere under pres. Det er i nogle tilfælde det sidste. Der er prøven i h&d det første, fordi den består af lange processer”.

Formand for Musiklærerforeningen Karen Johansen har ikke fået henvendelser fra nogen, der synes, at forskelsbehandlingen mellem vinter- og sommerafgangsprøver er et problem.

"Man kan ikke tale om snyd i al det, der er sket omkring corona. Man har ikke vidst, hvad dagen i morgen ville bringe. Der var mange, der havde indstillet sig på, at de skulle gennemføre den her prøve til sommer. Men det skal de ikke. Jeg håber, at dem, som har været oppe, har haft en rigtig god oplevelse", siger hun.

Powered by Labrador CMS