'Det siger sig selv, at det kan være svært at opdage et barn med stille ADHD i en klasse med 30 elever, hvoraf mange ikke er bange for at gøre opmærksom på sig selv', siger Per Hove Thomsen professor og børnepsykiater Per Hove Thomsen fra Aarhus Universitetshospital.
"Det siger sig selv, at det kan være svært at opdage et barn med stille ADHD i en klasse med 30 elever, hvoraf mange ikke er bange for at gøre opmærksom på sig selv", siger Per Hove Thomsen professor og børnepsykiater Per Hove Thomsen fra Aarhus Universitetshospital.

Elever med stille ADHD bliver overset i skolen

Børn med stille ADHD bliver ofte misforstået, og uden behandling kan de udvikle en række tillægsdiagnoser som angst, OCD og depression. lyder det fra professor.

Publiceret

Hvad er ADHD

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)

 

  • Er IKKE et spørgsmål om dårlig opdragelse
  • Er IKKE et tegn på manglende intelligens
  • Er en anerkendt sygdom, hvor barnet har problemer med at høreefter og bevare fokus og opgaven - og ofte udviser overdrevenaktivitet
  • Er karakteriseret af tre kernesymptomer:opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet (alle tresymptomer behøver ikke være til stede)
  • Starter i barndommen og varer ofte ved ind i voksenalderen
  • Kan have  flere årsager
  • Kan diagnosticeres præcist, selv om det nogle gange ervanskeligt
  • Kan behandles effektiv

                                                                                                       Kilde: www.levemedadhd.dk

Stille ADHD

 

ADHD er en forkortelse for diagnosen AttentionDeficit/Hyperactivity Disorder, eller på dansk forstyrrelser afopmærksomhed, aktivitet og impulsitet. Stille ADHD bliver i USAogså kaldt for ADD, da den ikke indbefatter h'et(hyperactivity).

Kilde: www.adhd.dk

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mange opfatter ADHD-børn som hyperaktive børn, der fræser rundt, men det er langtfra altid tilfældet. Uroen kan også være indadvendt og dermed svær at opdage. Børn med varianten stille ADHD (ADD) gør ikke meget væsen af sig. De hænger ikke i gardinerne og har ikke en udadreagerende adfærd. De kryber i stedet langs panelerne og forsvinder ind i deres egne tanker - de dagdrømmer.

Svært at spotte indre uro

"Det siger sig selv, at det kan være svært at opdage et barn med stille ADHD i en klasse med 30 elever, hvoraf mange ikke er bange for at gøre opmærksom på sig selv. I skolen opleves de ofte som passive og generte, og de siger sjældent noget i timerne. De har typisk svært ved at modtage en fælles besked og ved at komme i gang med deres opgaver, og gruppearbejde kan føles særligt svært", siger Per Hove Thomsen og forklarer, at disse børn ofte bliver irettesat af læreren, fordi de enten ikke forstår, hvad opgaven går ud på, eller har lavet de forkerte lektier.

Opdages først i gymnasiet

Opdages først i gymnasiet

Da børn med stille ADHD ikke gør opmærksom på sig selv og heller ikke generer nogen, kan et barn i årevis gå rundt med en ubehandlet diagnose. Børnene er ofte ikke bevidste om, at de adskiller sig fra de andre børn. Det er først i de ældre klasser, at de opdager, at de slås med særlige vanskeligheder.

Lærere beskriver ofte disse børn som generte og umodne og opfatter dem måske som mindre begavede. Af samme grund ønsker de heller ikke at presse dem. I hjemmet, hvor barnet er trygt, fungerer det måske godt. Forældrene kan være gode til at strukturere barnets hverdag og give det de rammer, som det har brug for. Men når barnet flytter hjemmefra, vælter korthuset pludselig.

"Det er ikke unormalt, at stille ADHD først opdages, når barnet går i gymnasiet. Det sker derfor også hyppigt, at disse børn mister modet, bliver depressive og får angstlidelser, OCD eller andre tillægsdiagnoser", lyder det fra Per Hove Thomsen

Tidlig behandling er afgørende

Tidlig behandling er afgørende

Ifølge Per Hove Thomsen er det vigtigt, at forældre og skole bliver bedre til at samarbejde og lytte til de signaler, som barnet udsender. Virker barnet fx initiativløst og glemsomt, har det svært ved at følge kollektive beskeder, og har det let ved at falde hen i dagdrømme? Psykosomatiske problemer som ondt i maven, tristhed og manglende lyst til at gå i skole kan være symptomer på stille ADHD, siger Per Hove Thomsen.

"Jo tidligere det opdages, jo større er chancen for betydelig forbedring. Det er derfor afgørende, at stille ADHD bliver opdaget i de yngste klasser. For uden den rette behandling bliver det svært for disse børn at gennemføre en uddannelse og et godt liv", slutter Per Hove Thomsen.

Powered by Labrador CMS