Søren Aakjær skifter posten som formand for Århus Lærerforening ud med jobbet som forvaltningschef for afdelingerne for arbejdsmiljø, personale og kommunikation i børne- og ungeforvaltningen i Aarhus Kommune.
Søren Aakjær skifter posten som formand for Århus Lærerforening ud med jobbet som forvaltningschef for afdelingerne for arbejdsmiljø, personale og kommunikation i børne- og ungeforvaltningen i Aarhus Kommune.

Aarhus-lærernes formand bliver ny forvaltningschef i kommunen

Søren Aakjær har forladt formandsposten i Århus Lærerforening og tiltræder i stedet jobbet som forvaltningschef i børn- og ungeafdelingen i Aarhus Kommune med ansvar for arbejdsmiljø, personale og kommunikation. Han vil fortsætte linjen med et tæt samarbejde med lærerforeningen.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Magistraten i Aarhus Kommune har i dag ansat Søren Aakjær som ny forvaltningschef i Børn og Unge. Han tiltræder 1. oktober og har med øjeblikkelig virkning forladt posten som formand for Århus Lærerforening. En stilling han har beklædt i knap fire år.

"Jeg har været meget optaget af det samarbejde og den tillidsbærende kultur, som vi har udviklet i Aarhus, og som gjorde, at vi kunne aftale en særlig Aarhus-model for lærernes arbejdstid i form af en KTO-aftale. Så da stillingen som forvaltningschef blev ledig, syntes jeg, at jeg skulle stille mig selv til rådighed, så vi kan fortsætte den linje hurtigst muligt efter lockouten i foråret", siger Søren Aakjær.

Opgaven er den samme - at lave en god skole

Som andre kommuner står Aarhus foran en skolereform og nye arbejdstider til lærerne, men Søren Aakjær føler ikke, at han stikker af midt i det hele. Tværtimod.

"Jeg kommer til at arbejde meget indtrængende med både reformen og i lærernes arbejdstid. Jeg får selvfølgelig en anden rolle, men opgaven er den samme: At lave en god skole", siger Søren Aakjær.

Kommunen og lærerforeningen aftalte allerede inden sommerferien, at de vil forsøge at justere KTO-aftalen, så der bliver en aftale om lærernes arbejdstid i Aarhus. Deadline er sat til den 23. september, så den sag er afklaret, inden Søren Aakjær tiltræder.

"Direktøren for Børn og Unge sidder for bordenden i forhandlingerne om en ændret KTO-aftale, men i fremtiden bliver det mig, der skal forhandle med Århus Lærerforening. Men fordi vi kommer til at drøfte tingene løbende, kan vi tage eventuelle problemer i opløbet", vurderer Søren Aakjær, der er fuldt bevidst om, at besparelser og nedskæringer bliver en del af hans job.

"Det ville det være, uanset om jeg sad på den ene eller anden post. Forskellen er, at jeg ikke længere skal argumentere for, at børn- og ungeområdet skal have tilført flere penge. Jeg skal ikke længere føre politik, men lærerne får en forvaltningschef med et dybtliggende kendskab til folkeskolen, og vi må i fællesskab drøfte kreative løsninger, når pengene er små".

Tæt på at være færdig med en diplom i ledelse

Tæt på at være færdig med en diplom i ledelse

Søren Aakjær er den første i over 20 år, der tager vejen fra formandsposten i Århus Lærerforening til en stilling som chef i kommunen. Sidst det skete, var da Jens Nygaard blev skolechef i Århus Kommune. En stilling, der ikke længere findes.

"Jeg har en todelt vej til jobbet. Dels har jeg været formand for lærerforeningen i Aarhus, dels har jeg som fællestillidsrepræsentant siddet som næstformand i hovedmedudvalget på børne- og ungeområdet. Det bliver meget den gren, jeg skal bruge i mit nye arbejde", siger Søren Aakjær, der er i gang med at tage en diplomuddannelse, som han efter planen skulle have afsluttet i foråret, men lockouten kom på tværs.

Søren Aakjærs nye politiske chef, rådmand Kristian Würtz (S), lægger vægt på hans engagement.

"Vi får en forvaltningschef, som brænder for området, og som er fyldt med engagement og viden. Søren har beskæftiget sig indgående med vores organisation på et overordnet, strategisk niveau, og han har god føling med arbejdet lokalt på institutionerne", siger Kristian Würtz i en pressemeddelelse.

Lærerne skal snart vælge ny formand

Lærerne skal snart vælge ny formand

Århus Lærerforening har konstitueret Jesper Weber Skorstengaard som formand. Han tager Søren Aakjærs beslutning til efterretning:

"Sørens pludselige afgang som formand kommer på et tidspunkt, da Århus Lærerforening står overfor at skulle agere i en helt ny virkelighed: Implementeringen af ny folkeskolereform og en anderledes måde at tænke arbejdstid på. Den opgave var Søren og styrelsen allerede langt med. Derfor er jeg helt tryg ved at fortsætte dette arbejde", understreger Jesper Weber Skorstengaard på lærerforeningens hjemmeside.

Medlemmerne vil hurtigst muligt blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med valg af formand og næstformand.

Søren Aakjær tiltræder 1. oktober. Han afløser Hans Minor Vedel, som tidligere på året rejste til Favrskov Kommune for at blive direktør for børn og unge.

Powered by Labrador CMS