Debat

Udvikling af den nye virkelighed vs. formidling af den eksisterende

Hvordan gør vi det muligt at lade den opvoksende generations drømme, indsigter og forhåbninger blive til ny virkelighed?

Publiceret Senest opdateret

Den nye undervisningsminister indledte sin tiltrædelsestale med et lille causeri over ordet "undervisning," hvor hun legede med forskellige betydninger af "under" og "vise" og talte om at vise det forunderlige. Og det er jo en smuk og poetisk tilgang. (1)  

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Undervisningsbegrebet

Hvis jeg også skal tillade mig at forsøge mig med en amatørfilologisk tilgang, vil jeg mene, at ordet undervisning skal ses som et ældre ord, der er mere beslægtet med ordet "under" som forholdsord og ikke med navneordet "under."

Undervisning og underretning er beslægtede ord og ”under” skal snarere forstås som "imellem," noget med kommunikation mellem mennesker: "Under mødet, blev der talt meget om dette og hint." (2)

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Ordet er vist oprindeligt tysk, og i den praktiske brug, er der tale om, at nogen, der er i besiddelse af visse former for kundskaber og færdigheder, viser nogle andre disse med henblik på, at disse sidste skal tilegne sig dem. (2)

Den model, er en meget almindelig forståelse af begrebets ide og praksis, som man for eksempel kan læse i Vismændenes rapport i forbindelse med produktivitetsbeskrivelsen i grundskolen: ”Produktionen af læring foregår primært ved videreformidling af viden fra en person (læreren) til en anden (eleven).” (3)

Paradigmeskiftet

Det var også undervisningsbegrebet, der spillede en hovedrolle i "paradigmeskiftet" i forbindelse med folkeskolereformen i 2013-14. Lærerne var angiveligt ensidigt opmærksomme på deres egen undervisning, og ikke på elevernes "læring." (4) Det skulle der laves om på, og til det formål blev den målstyrede læring introduceret. (5)

Paradoksalt nok, kom det i virkeligheden til at betyde, at man gik fra læring til klassisk undervisning.

Lærere har i mange år været opmærksomme på, at tankpassermodellen, hvor kundskaber og viden overføres fra en afsender til en modtager, kun er et enkeltelement i en meget større helhed, hvor det, der sker, først og fremmest sker i dialog mellem lærer og elever og mellem eleverne indbyrdes i et hav af relationer. Der var megen opmærksomhed på elevernes udbytte, og hvad de lærte, og det blev hele tiden "testet," idet der gennem dialog omkring elevernes produktioner udvikledes bevidsthed om elevernes kundskaber og færdigheder og forståelse af egne læreprocesser og især om nye egenopdagelser, som til tider pegede ud over det eksisterende.

Skolereformen kom til at betyde, at man på forhånd definerede, hvad der var værd at vide og kunne. Dette formidlede man til eleverne og ”testede”, om de kunne præstere en adfærd, der demonstrerede, at de var i stand til at performe, som om de var i besiddelse af den på forhånd definerede ønskværdige viden og kunnen.

Det var der ikke mange lærere, om nogen, der kunne nøjes med, så det betød, at man ud over dette koncept, som man var forpligtet på, måtte bedrive en dialogisk udviklingsorienteret pædagogik, både for selv at kunne holde det ud, og for at børnene kunne holde det ud.

Det forunderlige  

Skolen er nemlig efter min mening ikke først og fremmest til for at tilpasse eleverne samfundets (læs det aktuelle erhvervslivs) behov. For mig at se bliver et samfund, der reducerer individerne til elementer i samfundssystemet til et totalitært samfund, hvor man ensidigt aflæser individet som den adfærd, det udøver og ikke anerkender det som person med et enestående, for andre ikke endeligt tilgængeligt liv.

Så alt mulig respekt for den nye undervisningsministers intension om at vise børnene det forunderlige. Måtte det også medføre åbenhed for at opleve al den forunderlighed, der kan strømme den anden vej, og ikke lukke af med den bedreviden, magtfuldkommenhed og selvfedme, som vi voksne til tider har en næsten uimodståelig trang til.

(1) https://www.folkeskolen.dk/699232/i-kommer-til-at-maerke-at-danmark-har-faaet-en-socialdemokratisk-undervisningsminister-?fbclid=IwAR1nCXH5cgmVck9TCJa7uoIx3SWbEhCDsghhLgm9j_iksRlCqzKo773GmRw#699280

(2) https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=undervise

(3) https://dors.dk/files/media/rapporter/2019/p19/kapitel_2/p19_kapitel_ii.pdf (4) https://web.archive.org/web/20140908193420/http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/Udvikling-af-undervisning-og-laering/Maalstyret-undervisning-og-laering/Faelles-Maal/Eksperten-om-maalstyret-undervisning-og-laering

(5) https://www.folkeskolen.dk/585208/ministeriet-vi-har-opfundet-laeringsmaalstyret-undervisning

Illustration: 

Træsnittet er udført af en ukendt kunstner i 1888 til en populær astronomibog af Camille Flammarion.

Powered by Labrador CMS