Anmeldelse:

Mentalisering i nye klæder

Bogen er en opdatering på “Mentalisering i mødet med udsatte børn” som udkom i 2012. Teksten er den samme i hovedtræk, men der er kommet noget mere med omkring traumer og PTSD.

Publiceret Senest opdateret

Fakta:

Mentalisering i mødet med udsatte børn - 2. udgave

Forfatter: Janne Østergaard Hagelquist

350 kroner

272 sider

Hans Reitzels Forlag

”Mentalisering i mødet med udsatte børn” udkom oprindeligt i 2012, men er nu blevet opdateret. Det nye drejer sig især om PTSD-diagnosen og den seneste viden om traumer.

PTSD er et forholdsvis nyt felt indenfor børnepsykologien. Det at børn får et traume i deres barndom, som ikke bliver “behandlet”, kan udløse PTSD. PTSD-diagnosen har ellers mest omhandlet krigsveteraner, som havde ubehandlede traumer fra krigsområder - Syrien, Afghanistan med flere. Men der er i de senere år udviklet test til børn også.

Selve bogen er bygget op på samme måde som 1.udgave med identiske kapitler. Så der er ikke som sådan et nyt afsnit om PTSD og traumer, men det er flettet ind i teksten løbende. Så det giver mig som læser en opgave at finde det nye stof. Kunne måske godt have tænkt mig, når jeg nu har læst første udgave, at have haft et separat kapitel om PTSD. Så kunne jeg lave en update på den nye tilgang. Men det er kun et problem som andengangslæser. Som førstegangslæser forholder det sig anderledes, og bogen er helt på højde med førsteudgave.

PTSD kan, ifølge forfatteren, udløses ved gentagne gange at opleve, eller høre ekstremt ubehagelige detaljer om traumatiske begivenheder. Vores viden om traumer stammer primært fra hjemvendte soldater. Men i dag er der mere nuanceret forskning, også om børneområdet. Tidligere mente man ikke børn blev påvirket, fordi de var resiliente. Nyere forskning påpeger at børn der ser vold i hjemmet, eller selv oplever overgreb, også kan udvikle PTSD. Det kan udvikle traumatisk stress, angst, seperationsangst og give fysiske symptomer som hovedpine og mavepine. Endvidere kan det skabe tidsopfattelsesproblemer og irrationelle forestillinger om årsagen til hændelser. For eksempel: Hvis bare jeg ikke havde trådt stregerne på fortovet, så havde min mor ikke fået kræft.

Bogen er som sagt bygget op som første udgave, og de samme modeller introduceres og det foldes ud hvad mentalisering egentlig er, nemlig evnen til at aflæse egne og andres følelser. Når man kan aflæse andre, kan man dermed interagere hensigtsmæssigt i forskellige kontekster.

Sammenfattende kunne jeg godt have brugt at traumer og PTSD som begreb, havde fået et særskilt kapitel. Jeg sidder ikke med en aha-oplevelse, og siger ”Der var det nye”. Når det er sagt, så har forfatteren har stadig en let tilgang til sit materiale, og formidler det på en letlæselig måde uden at teksten bliver alt for akademisk. De små cases løbende letter teksten, og forståelsen for et ellers komplekst område. Og en klar anbefaling til at købe andenudgaven som førstegangslæser.

Som bonusinfo har forfatteren også skrevet bøger der er mere hands-on, for eksempel ”Mentaliseringsguiden”, som er med spiralryg og let at kopiere øvelser fra. Disse er også anmeldt af undertegnede her på folkeskolen.dk