Debat

Debat: Læreres og elevers arbejdslyst, et fælles problem

Hvordan kan vi forstå lærernes arbejdslyst som betydningsfuld for elevernes arbejdslyst?

Publiceret

Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.

K. E. Løgstrup ”Den etiske fordring” 1956


I en eksamensopgave i de pædagogiske og didaktiske fag på læreruddannelsen, har vi, som en del af opgaven, valgt at skrive et essay. Vi har valgt et essay, fordi vi synes, at vi på denne måde kan synliggøre noget af det, der er kendetegnet for at opnå en høj følelse af arbejdslyst, både hos lærer og elever. Samtidig forsøger vi at vise, hvad der kan være med til at mindske arbejdslysten.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Essayet er bygget op som en historie, der veksler mellem en lærer og en af hans elever. Vi følger dem begge gennem den samme skoledag, og får et indblik i deres oplevelser, tanker og følelser. Historien er skrevet med et glimt i øjet, men er stadig tænkt som en øjenåbner for læseren, idet vi forsøger at vise, hvor stor betydning lærere har for deres elever, og ledere for deres medarbejdere. Fortællingen kredser om de emner og problematikker, som har betydning for arbejdslysten. Vi trækker både på opgavens teoretiske grundlag, analyse og diskussion og vores øvrige empiri. Vi inddrager flere af Louise Klinges 7 betingelser for relationskompetence, da vi kunne genkende dem under interviewene med både lærer og elever. Vi inddrager ligeledes et par af de 7 faktorer, som Krifas videncenter for god arbejdslyst har vist er vigtige for arbejdslysten, og som også afspejler sig i de interviews, vi har lavet. Alle, både lærer og elever vi har talt med, nævnte kollegaer og kammerater som det første, når de blev spurgt til, hvad der var vigtigt for deres arbejdslyst. Alle lærer var også enige om, at det er vigtigt at kunne mestre sine opgaver. Ledelsen blev også nævnt af alle, også eleverne, der ser deres lærer som en leder, for det er vigtig for alle med en god ledelse, der er kompetent og som sætter retningen.

Det er vores håb, at vi kan bidrage med stof til eftertanke og dialog ude i de danske skoler. Vi mente, da vi gik i gang med denne opgave, at lærerens arbejdslyst havde betydning for eleverne og deres arbejdslyst. Vi har nok svært ved at sætte fingeren, der hvor det ses, i den empiri vi har indsamlet, men vi føler dog stadig, at vi er blevet bekræftet i vores antagelser. Med fortsættelsen af Løgstrups kendte citat, vil vi ønske god læselyst.

Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.

K. E. Løgstrup ”Den etiske fordring” 1956

Læs essayet

Powered by Labrador CMS