Tre projekter indstillet til særpris om køn

Sidste år lykkedes det ikke, fordi ingen af de nominerede projekter beskæftigede sig med emnet, men i år er der tre projekter indstillet til Lærerprofession.dk's særpris til et bachelor- eller diplomprojekt, der beskæftiger sig med køn

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Det er meget positivt, at der i år er tre bachelorprojekter, der er blevet nomineret," siger medlem af priskomiteen Cecilie Nørgaard, der er selvstændig uddannelses- og kønssociolog. "Ikke mindst fordi alle tre projekter er rigtigt gode og spændende."

Ingen særpris for projekter om drenge og piger i år

Der kan også indstilles diplomprojekter til særprisen, men det er ikke sket.

"Niveauet i de tre indstillede bachelorprojekter er højt og lovende," siger sociologen. "Selvom de er forskellige, tager de alle fat i de udfordringer for den pædagogiske praksis, der er i forhold til kønsforståelse, og de linker alle fint mellem, hvad der i dag er af kønsforskning og konkrete eksempler på, hvordan kønsforståelse praktiseres i undervisning."

Der er flere tværgående temaer.

"For eksempel bliver der i alle tre projekter peget på, hvordan smalle maskulinitetsidealer stadig dominerer i vores kultur, og hvordan disse idealer sammen med den generelt dominerende stereotype forståelse af køn ligger til grund for forskellige former for pædagogiske praksis," siger Cecilie Nørgaard.

De sidste par år har fokus på køn og seksualitet været en trend i popkulturen, og der har været meget opmærksomhed på området både i medier og i forskning, så det var underligt, at der slet ikke blev indstillet projekter inden for området sidste år, mener Cecilie Nørgaard:

"Kønsforskningen har haft stigende betydning de sidste 40 år, og vi er heldigvis ved at få øjnene op for, at den også kan bidrage til at forstå og hindre uhensigtsmæssige praksisser og skabe rum for øget trivsel og læring i skolen. Jeg tror, at vi fremover vil se mange flere projekter, der handler om køn og pædagogik."

De tre projekter er:

Bachelor: Lærere og elever er fanget i kønsopfattelser

Emilie Lundsgaard fra Læreruddannelsen på professionshøjskolen UCC i København behandler i sit bachelorprojekt, hvordan lærere og elever er fanget i kønsopfattelser, og hvordan kønsidentiteten i høj grad påvirkes af den måde, vi sætter ord på vores kønsopfattelser. Lærere kan arbejde bevidst med at modvirke uheldige konsekvenser, mener hun.

Bachelor: Lærere skal reflektere over deres kønsopfattelser

Nanna Bernhard Munch-Steensgaard slår i sit projekt fra Læreruddannelsen Campus Roskilde ved University College Sjælland fast, at lærere skal reflektere over deres kønsopfattelser. Køn er ikke kun noget biologisk bestemt, det er også noget, vi konstruerer. Derfor er det vigtigt, at lærere og pædagoger er åbne over for elevers forskellige oplevelser af deres eget og andres køn, siger hun i projektet. 

Bachelor: Der er behov for mere nuancerede billeder af køn i skolen

Cathrine Sortberg Vestergaard fra Læreruddannelsen i Aarhus ved Via University College siger i sit bachelorprojekt, at der er behov for mere nuancerede billeder af køn i skolen. Hun ser på udskolingselevers holdninger til de piger og drenge, de ser på YouTube. Drengene har stærke meninger om køn, mens piger er mere rummelige. De billeder kan lærere være med til at nuancere, mener den nyuddannede lærer.

Særprisen bliver uddelt sammen med Lærerprofession.dk's andre priser fredag den 11. november. Prisen består af to større pengegaver fra forlaget Alinea, ConDidact, Dafolo og Gyldendal Uddannelse samt et boggavekort fra Hans Reitzels Forlag.