I The Lemon Lab kan eleverne eksperimentere med at bruge pektin som fortykningsmiddel i marmelade i det nyåbnede BioTech Education Center. Fra venstre ses borgmester i Køge Kommune Marie Stærke (S), naturfagskoordinator Camilla Olsen, kemilærer Anette Møller og direktør for CP Kelco Jørn Stryger.

Fabrik åbner skoletjeneste med eget elevlaboratorium

CP Kelco er en produktionsvirksomhed, der laver pektin til brug som stivelse i fødevarer. Nu har fabrikken i Lille Skensved også en skoletjeneste, hvor elever kan prøve kræfter med produktet. To naturfagslærere har været centrale i at udvikle undervisningstilbuddet.

Publiceret Senest opdateret

Regionaltoget fra Roskilde standser på Lille Skensved station, og via en vej langs togskinnerne viser klaser af farvede balloner og flag vej ind på CP Kelcos ellers gråtonede område.

I dag er nemlig en festdag.

Gennem fabriksbygninger leder sporet frem til det undervisningslokale, der for fremtiden skal danne rammer om pektinfabrikkens – som den kaldes i daglig tale - nye undervisningstilbud.

BioTech Education Center hedder det, og det er kommet i stand gennem en donation på 1,1 millioner kroner fra CP Kelcos amerikanske moderselskab J.M. Huber Corporations velgørende fond Huber Helps.

Via en Zoom-forbindelse sendes en tak til Don Young, vicedirektør og chef for bæredygtighed i J.M. Huber Corporation, og han sender nogle stykker retur.

Don Young er med på en videoforbindelse fra Atlanta, hvor CP Kelco i Lille Skensveds moderselskab har til huse.

Herunder til Køges borgmester Marie Stærke og direktør på fabrikken i Lille Skensved Jørn Stryger for i samarbejde med lokale lærere at have skabt ”en videnskabsbaseret læringsoplevelse, der vil fremme elevernes evne til at lære og blive værdifulde ansatte i lokalsamfundet”.

Direktør for CP Kelco Jørn Stryger tager ordet og fortæller, at det ikke er meget mere end halvandet år siden, at projektet ikke var stort andet end et par løse ideer på et stykke papir.

Med hjælp fra blandt andet moderselskabet, ansatte på CP Kelco, Køge Kommune og lokale lærerkræfter er der på nu etableret undervisningslokale med laboratoriefaciliteter, undervisningsforløb og hjemmeside, og BioTech Education Center er klar til at byde eleverne velkommen, fortæller han med tydelig stolthed i stemmen:

”Vi kontaktede skolefolk i Køge og spurgte, hvordan vi bedst kunne hjælpe, og svaret kom prompte: Vi skal bare have eleverne ud på jeres virksomhed. Så får I mest for pengene”, lyder det fra direktøren, der tilføjer:

”Vi er en produktionsvirksomhed med masser af udstyr, højt specialiseret viden og konkrete cases. For at få det oversat til noget, eleverne får noget ud af, har det været alfa og omega, at vi har kunnet samarbejde med nogle, der har mere forstand på at aflevere budskaber til børn. Vi har mødt nogle fantastiske ildsjæle, som har fået tingene til at ske”.

Fokus på undersøgelseskompetence

’Velkommen til The Lemon Lab’ står der på en stor plakat på det laboratorium, der er etableret i undervisningslokalet.

Her skal eleverne for fremtiden arbejde med autentiske problemstillinger, medarbejderne på CP Kelco møder i hverdagen.

Mellem skorstene og fabriksbygninger ligger BioTech Education Lab, der for fremtiden huser CP Kelcos skoletjeneste.

I første omgang er der udarbejdet ét undervisningsforløb til 7. klasse, men planen er, at der skal komme flere til - både til folkeskolens øvrigt klasser og til ungdomsuddannelser.

Forløbet hedder ’The Lemon Tale’ og beskriver pektinens vej fra råvare til det færdige produkt.

Pektin udvindes af blandt andet skallerne fra citrusfrugter og bruges som stivelse i en række varer, herunder marmelade.

Det er det sidste, eleverne skal prøve kræfter med i laboratoriet.

Anette Møller er til daglig kemilærer på Søndre Skole i Køge.

Én dag om ugen kommer hun dog fra nu af til at være fast underviser i BioTech Education Center, hvor hun faktisk i flere år var laborant, inden hun læste videre til lærer.

Sammen med naturfagslærer på Sct. Nicolai Skole og naturfagskoordinator i Køge Kommune Camilla Olsen har Anette Møller været primus motor på at udvikle det faglige indhold i undervisningsforløbet sammen med ansatte på CP Kelco.

”Vi har især haft fokus på undersøgelseskompetencen. Vi ved af erfaring, at den er svær, og når der er laboratoriefaciliteter til rådighed herude, har det været oplagt at fokusere på den”, siger Anette Møller.

Desuden har det været vigtigt, at forløbet tager udgangspunkt i virkelige problemstillinger, understreger Camilla Møller:

”Så vi har samarbejdet tæt med laboranter fra CP Kelco, der er kommet med cases fra deres daglige virke. Produktet er forskelligt fra batch til batch, og er blandt andet afhængig af kalciumindhold, pH-værdi tappetemperatur. Derfor er de nødt til at invitere kunderne ind og fortælle, hvordan de anvender pektinen”, siger hun og tilføjer:

”De får også hele tiden henvendelser fra kunder, der for eksempel vil reducere sukkerindholdet, hvilket også har en indflydelse på, hvordan man skal bruge pektinen. Så vi greb deres virkelighed og besluttede, at det er det samme, der skal være udgangspunktet for undervisningsforløbet. Det er motiverende for eleverne at få at vide, at der kommer folk fra hele verden til fabrikken og gør det samme, som det de også skal lave”.

Malthe, Oliver og Felicia Olivia fra 7.B på Sct. Nicolai Skole har været prøvekaniner for undervisningsforløbet. Det er motiverende at komme ud af klasseværelset, og forløbet har gjort dem mere interesserede i naturfag, lyder det samstemmende.

Undervejs har der været netværksarrangementer, hvor naturfagslærere fra alle kommunens skoler har kunnet komme og give input.

Anette Møller og Camilla Olsen er optagede af, at alle deres kollegaer får noget ud af at tage deres klasser med ud på CP Kelco.

Det er en af grundene til, at undervisningsforløbet er bundet op på Fælles Mål for naturfag.

”Vi ved udmærket godt, at de ikke er bindende. Men vi kan ikke være bekendt, at det faglige indhold ikke er meget konkret, så det bliver et sodavandsbesøg. Man kommer hjem med en god undersøgelse, der lever op til en masse faglige parametre, man kan arbejde videre med, når man kommer hjem. Det har været meget vigtigt for os”, siger Camilla Olsen.

Handler også om at skaffe fremtidig arbejdskraft

Og så har lærerne været meget insisterende på, at eleverne skal ud på selve anlægget, fortæller de – på trods af at diverse sikkerhedsregler gør, at de ikke der kan få særlig meget hands-on-erfaring på selve fabrikken.

”Vi havde det sådan, at hvis ikke vi ser virksomheden, så kan vi lige så godt få tilsendt en pose pektin og så klare det hjemme på skolen”, siger Anette Møller.

Derfor starter forløbet nu med en rundvisning på anlægget af en CP Kelco-ansat. Undervejs ser eleverne videoer med ansatte, der fortæller om deres vej fra folkeskolen til deres nuværende jobfunktion – og dem har CP Kelco mere end 130 af.

Det er nemlig ingen hemmelighed, at projektet også har til mål at åbne elevernes øjne for naturvidenskabelige uddannelser, når de bevæger sig videre gennem uddannelsessystemet.

”Det er klart, at den del fylder en del for CP Kelco, der gerne vil have kvalificeret arbejdskraft i fremtiden, så det skal også honoreres”, siger Camilla Olsen.

”Der er tre ben i det: Undersøgelseskompetence i naturfag, erhvervsvejledning og virksomhedsbesøg. Og når det kan kombineres på en meningsfuld måde, er det jo fantastisk”, supplerer Anette Møller.

I entreen til det nye undervisningslokale bliver eleverne mødt af eksempler på produkter, der indeholder pektin som fortykningsmiddel - og det er lutter søde sager.

Fokus på de konkrete jobfunktioner har hjulpet lærerne med at stilladsere forløbet, fortæller de.

Der er opgaver til før, under og efter besøget på fabrikken – og eleverne er delt ind i grupper med hver sin funktion.

”Nogle er laboranter, andre er projektledere og en tredje gruppe er sekretærer. For nu at tage nogle eksempler”, siger Anette Møller.

På hjemmesiden kan eleverne klikke på jobbeskrivelserne og få informationer om, hvilken uddannelsesvej man kan tage for at få et givent job i sidste ende.

Direktør for CP Kelco Jørn Stryger - der selv er uddannet maskinmester - påpeger, at virksomheden har en lang tradition for at invitere skoler på virksomhedsbesøg for at gøre dem opmærksomme på de mulige jobs, der er at få på fabrikken.

”Men det har været det, jeg nok vil kalde sodavandsbesøg. Vi har fortalt, hvad vi laver, og hvor dygtige vi er, og så har eleverne fået en sodavand og et stykke wienerbrød. Men de har ikke rigtig skulle deltage aktivt”, siger han og tilføjer:

”Det tror jeg ikke rigtigt giver noget i forhold til uddannelsesretning. Det vil vi gerne lave om på med det her projekt. Det er til gavn for virksomheden, der gerne vil have dygtige og nysgerrige medarbejdere i fremtiden, men også for eleverne, der kan binde teori sammen med det, der sker i den virkelige verden”.

Borgmester håber på flere private skoletjenester

Som borgmester i Køge Kommune i sammenlagt 10 år gennem to perioder har Marie Stærke (S) klippet sin andel af snore over til åbningsceremonier.

I dag må hun dog nøjes med sammen med Jørn Stryger at holde det røde bånd, mens Mathias, Oliver og Felicia Olivia fra 7.B på Sct. Nicolai Skole fører saksene.

Selv om skoletjenester i privat regi, som den CP Kelco nu har åbnet, fortsat er en sjældenhed i Danmark, er det den eneste vej frem, mener hun.

Snoren klippes af tre elever fra 7.B fra Sct. Nicolai Skole - og så er CP Kelcos skoletjeneste officielt åben.

”I en verden, hvor det offentlige ikke har samme resurser som tidligere, og hvor det private rigtig gerne vil spille en rolle i at skabe den fremtidige arbejdskraft, er det her et lysende eksempel på, hvordan man kan få tingene til at gå op i en højere enhed”, siger hun og tilføjer:

”Og mest af alt handler det om at få virkeligheden ind i elevernes undervisning. Man taler meget om, at unges uddannelsesvalg er meget styret af mor i deres uddannelsesvalg. Men hun ved ikke nødvendigvis, hvad en laborant eller en smed laver på en produktionsvirksomhed. Her kan man få syn for sagn”.

Med et besøg på en produktionsvirksomhed og hands-on-erfaring med arbejdet går en jobfunktion fra at være et ord til en identitet, mener Marie Stærke:

”Så det her er et banebrydende projekt. Og jeg håber bare, at flere virksomheder får lyst til at lave noget tilsvarende. Jeg håber også, at det offentlige kigger samme vej. Vi mangler jo også arbejdskraft. Offentlige skoletjenester er ofte lidt museumsagtige. Det her er læring ind i fremtiden”.

Snoren er klippet, og der er gjort et fornuftigt indhug i indholdet på kagefadene. Klokken nærmer sig 16, og flere af de cirka 40 fremmødte skal til at tage stilling til, om de skal nå toget 15:49 eller 16:19 mod Køge.

Camilla Olsen og de tre elever fra 7.B Sct. Nicolai Skole gør klar til afgang. Eleverne blev først i morges spurgt, om de ville med ud at klippe snoren. Nu er det på tide, de får fri, mener læreren.

Deres skoleleder Lotte Nowack tilbyder et lift, men da det bliver afslået, bliver hun lidt længere.

Lige nu hitter popstjernen Andreas Odbjerg med sangen 'Hjem fra fabrikken', men det har skolelederen ikke travlt med at komme, griner hun:

"Hver gang jeg hører den sang, kommer jeg til at tænke på, hvad 'fabrikken' egentlig er i dag for de unge mennesker. Den er lidt en fortærsket kliché, der lugter af hårdt og beskidt arbejde. Men fabrikken består af mennesker med en masse forskellige fagligheder - og ikke mindst et stærkt fællesskab. Det håber jeg også, at eleverne tager med herfra".

Projektet løber i første omgang over fem år og skal opbygge fælles erfaring med at drive denne type skoletjeneste med henblik på etablering af et permanent samarbejde.

Det er gratis for kommunens skoler at benytte sig af tilbuddet, der allerede er booket resten af året.