Et nyt forsøg skal have fokus på kapacitetsopbygning i alle kommuner, påpeger Regitze Flannov. Danmarks Lærerforening håber stadig, at teknologiforståelse på et tidspunkt indføres som selvstændigt, obligatorisk fag.

DLF vil have nyt forsøg med teknologiforståelse som fag

Teknologiforståelse som valgfag er en del af både regeringens skoleudspil og nye digitaliseringsstrategi. En række parter i uddannelsesverdenen og it-branchen påpeger nødvendigheden af et selvstændigt fag og vil bruge 160 millioner kroner på et nyt femårigt forsøgs- og udviklingsprogram.

Publiceret Senest opdateret

Teknologiforståelse skal på skoleskemaet som valgfag i udskolingen og integreres i udvalgte eksisterende fag fra 1. til 9. klasse.

Sådan lød det for nylig i regeringens skoleudspil, og nu gentages ambitionen i den nye digitaliseringsstrategi, regeringen offentliggjorde torsdag.

Dermed venter der også midler til at implementere teknologiforståelse i folkeskolen.

De skal ifølge digitaliseringsstrategien anvendes til 'brede formål, som blandt andet understøtter en solid forankring af teknologiforståelse som faglighed'.

En række parter fra både uddannelsesverdenen og it-branchen er gået sammen i Alliancen for Digital Teknologiforståelse.

Og står det til dem, skal nogle af midlerne bruges på et nyt femårigt 'forsøgs- og udviklingsprogram' med teknologiforståelse som selvstændigt fag.

Det fremgår af et fællesbrev, de kort efter præsentationen af den nye digitaliseringsstrategi sendte til partiernes ordførere for digitalisering, undervisning og uddannelse.

De er med i Alliancen for Digital Teknologiforståelse

KL

Danmarks Lærerforening

Danske Professionshøjskoler

Danske Universiteter

Danske Gymnasier

Danske Regioner

Skolelederforeningen

Danske Skoleelever

DI

Danske Erhverv

Dansk Metal

IDA

Tekniq Arbejdsgiverne

Akademiet for de Tekniske Videnskaber

IT-Branchen

EdTech Denmark

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Danske Erhvervsakademier

Danmarks Private Skoler

IT-Lærerforeningen

Danske HF og VUC

Helt præcist 160 millioner kroner opfordrer parterne til at bruge på et nyt forsøg, der skal løbe i perioden 2024-2028.

Et tidligere forsøg, der udløb i 2021, havde deltagelse af 46 skoler. Her afprøvede halvdelen teknologiforståelse som selvstændigt fag, mens den anden halvdel integrerede fagligheden i eksisterende fag.

Alliancen for Digital Teknologiforståelse opfordrer til, at et nyt forsøg får deltagelse af 98 skoler - en fra hver kommune - som både skal have teknologiforståelse på skemaet som selvstændigt fag og integreret i andre fag.

DLF: Det handler om kapacitetsopbygning

Regitze Flannov er forkvinde for Danmarks Lærerforenings undervisningsudvalg.

Hun påpeger, at det nye forsøgs- og udviklingsprogram, foreningen er med til at foreslå, ikke skal ses som en forlængelse af det tidligere teknologiforståelsesforsøg.

"Det er et program, der skal bidrage til kapacitetsopbygningen i alle kommuner. Det handler for os om at bruge penge så tæt på praksis som muligt", siger hun til folkeskolen.dk/it og tilføjer:

"Udviklingen skal ikke kun foregå på professionshøjskoler og videnscentre. Den skal tæt på praksis og skolerne".

Selv om et valgfag i teknologiforståelse er et skridt i den rigtige retning, er det fortsat nødvendigt med et selvstændigt, obligatorisk fag, hvis alle børn og unge skal have lige muligheder i uddannelsessystem og arbejdsliv, lyder det i brevet til ordførerne.

Regitze Flannov håber, at et femårigt forsøg med teknologiforståelse som fag vil kunne vise beslutningstagerne, hvorfor det er en god ide at indføre teknologiforståelse som selvstændigt fag.

"Der er to spor. Et, der handler om at bruge pengene tæt på praksis, og et, hvor vi arbejder på, at teknologiforståelse skal være et fag for alle", siger hun og tilføjer:

"Men hovedformålet er at opbygge kapacitet og etablere et dynamisk samspil mellem centrale beslutninger og helt lavpraktisk erfaring fra skolerne".

Også på læreruddannelsen og de videregående uddannelser skal man i gang med udvikle teknologiforståelse som faglighed, fremgår det af den nye digitaliseringsstrategi. Det skal det blandt andet foregå ved kompetenceløft af underviserne.

Der er dog ingen indsatser i digitaliseringsstrategien, der retter sig mod ungdomsuddannelserne, og det undrer Alliancen for Digital Teknologiforståelse.

"Det skaber et uforståeligt hul i uddannelsessystemet", lyder det i brevet til ordførerne.