Et tilbud til skolerne i Hvidovre

I Hvidovre er det PPR, der uddanner lærerne i at bruge LP-modellen. Den ledende psykolog mener ikke, UCN kan hindre andre i at bruge modellen

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I Hvidovre Kommune er man i gang med at indføre LP-modellen i hele skolevæsnet og på daginstitutionerne. Kun Holmegårdsskolen deltager endnu med alle ansatte, mens det andre steder bare er en afdeling, der er gået i gang.

»Det skal være et tilbud til skolerne. Vi bruger PPR's (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) resurser og kører over fem år«, fortæller ledende psykolog Freddy Sahl.

Hvidovres PPR uddanner alle i at bruge modellen og tager ud på skolerne som konsulenter flere gange om året.

»Jeg kender til LP-modellen fra flere af Thomas Nordahls bøger, og så var jeg på et tidspunkt inviteret på kursus i Norge af Undervisningsministeriet. Ministeriet inviterede alle landets kommuner, og jeg meldte os til. Da vi kom til Norge, fik vi så at vide, at ministeriet ikke længere stod for det«.

University College Nordjylland, UCN, havde købt rettighederne til LP-modellen af Thomas Nordahl.

Men det forhindrer ikke andre kommuner i at bruge den systemiske teori i modellen. Som flere udtrykker det over for Undervisere, kan man jo næppe tage patent på en model, som man kan læse om mange steder på nettet og i forskellige bøger udgivet af blandt andre ophavsmanden Thomas Nordahl.

Således bruger blandt andre Herlev, Ballerup, Solrød, Ringsted og Hvidovre LP-modellen uden at have købt kurser hos UCN.

Hvidovres ledende psykolog Freddy Sahl har holdt flere oplæg om arbejdet rundt omkring, og PPR Hvidovre har udarbejdet sin egen lille teamguide til lærerne.

»Vi har set det som en vældig fordel, at vi fra grunden har udarbejdet vores eget LP-koncept med vores egne materialer. Det har på en god måde skabt grobund for refleksioner i PPR og i kommunen som helhed. Det har naturligvis givet noget ekstraarbejde i forhold til at købe et færdigt koncept, men vi tror, at det har været det værd i forhold til holdbarheden af projektet«, siger Freddy Sahl.

»Disse systemteoretiske modeller er ikke fremmede for os. Vi har arbejdet med dem i årevis. UCN har nok rettighederne til konceptet, som de har lavet det, men ikke til selve modellen. Den er offentliggjort mange steder og er jo forskning«.

I Hvidovre introduceres arbejdet i lærerteamene, fordi man synes, at det er en bedre form end at oprette særlige LP-grupper.

»Det giver meget til teamarbejdet. Selve arbejdet med de systemteoretiske tanker sætter turbo på samarbejdsprocesserne og på alle normer og værdier på en skole. Det virker godt i et velfungerende team, og i et dårligere fungerende team hjælper vi dem så videre. Arbejdet virker som et spejl på det, der sker. Vi ser det som et integreret redskab i hele skoleudviklingen«, siger Freddy Sahl.

»Systematikken betyder, at man kommer godt rundt om problemstillinger og børn. Man kommer væk fra skyld og skam og fra, at alt ligger i barnet og i hjemmet. Vi kommer væk fra alt det, vi ikke kan gøre noget ved. Alene det at vi taler om børn i vanskeligheder, ikke børn med vanskeligheder. Dét åbner for meget«. |

»Da vi kom til Norge, fik vi så at vide, at ministeriet ikke længere stod for det«