Forskning

Når elever får en iPad bliver det teknologien, der følger eleven og ikke omvendt. Eleverne skal ikke længere bevæge sig hen, hvor teknologien er, og det er der en række fordele ved, fortæller lektor ved Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet Bente Meyer, der netop er udkommet med en ny forskningsrapport om iPads i skolen.
Når elever får en iPad bliver det teknologien, der følger eleven og ikke omvendt. Eleverne skal ikke længere bevæge sig hen, hvor teknologien er, og det er der en række fordele ved, fortæller lektor ved Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet Bente Meyer, der netop er udkommet med en ny forskningsrapport om iPads i skolen.

100 dage med iPads ophæver skel mellem 7. klasse-elever

Hver især har eleverne i fire Vejle-klasser en personlig startside og egen måde at samle apps og opgaver i mapper på den iPad, de nu har haft i 100 dage. Ifølge et nyt forskningsprojekt er netop denne personliggørelse med til at styrke inklusionen af bogligt svage elever.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er muligheden for at indrette læring med iPad'en nøjagtig efter den enkelte elevs interesser, selvforståelse og faglige kompetencer, der gør den egnet til at differentiere undervisning og styrke inklusionen, viser den første forskning.

"Elevernes sociale og faglige udvikling kommer fx til at gå gennem den måde, de organiserer deres mange mapper på iPad'en i farver og former med overskrifter, der gør teknologien personlig. På den måde er det elevernes verden, der bliver indgangen til læring", fortæller Bente Meyer, der forskeren bag forskningsprojektet 'iPads i en skole i bevægelse'.

I en periode på 100 dage observerede og interviewede Bente Meyer elever, lærere og ledelse på Vejle Midtbyskole, hvor man i tre 7.-klasser og to alderssvarende specialklasser i begyndelse af skoleåret 2012/2013 udleverede iPads til alle. På samme skole fremlagde hun i fredags sine resultater. 

"Hvor man tidligere havde en skolemappe med en masse ting, så har man nu både sine fritidsting og sine skoleting samlet ét sted, på Ipad'en, og det gør en stor forskel", fortæller Bente Meyer, der bl.a. bed mærke i, hvor vigtigt, det er for eleverne at lægge billeder, som har betydning for dem, ud på deres startside. 

De private præsentationer er imidlertid ikke ligegyldige for lærerne. Tværtimod kan lærerne ifølge Meyer få indblik i den enkelte elevs personlige udvikling, deres faglige og sociale interesser herigennem. Denne indsigt kan de så inddrage i tilrettelæggelsen af undervisningen.

Inde i varmen med en iPad

Inde i varmen med en iPad

Forskningsprojektet, der er blevet til i et samarbejde mellem Vejle Kommune, Vejle Midtbyskole og Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet, hvor Bente Meyer til daglig er lektor, har haft særligt fokus på de muligheder for inklusion og undervisningsdifferentiering, det eventuelt kunne give at udstyre alle med en iPad.

En af de ting, lærerne ifølge Bente Meyer oplevede, var, at det var nemt for elever med læse- og skrivevanskeligheder at bruge iPad'ens funktioner til eksempelvis at læse højt for sig. Deres indtryk var samtidig, at det for eleverne med boglige udfordringer var mindre stigmatiserende at støtte sig til iPad'en, "fordi differentieringen ligger i forskellige anvendelser af teknologien, ikke i brug af forskellige (evt. stigmatiserende) teknologier."

Herudover bemærker Bente Meyer, hvordan iPad'en i mange sammenhænge, også uden for skolen, forbindes med social og kulturel kapital.

"iPad'en har en nyheds- og trendværdi, som giver eleven opmærksomhed og status i både familie- og venskabsnetværk. For mange elever betyder dette øget opmærksomhed omkring både deres personlige interesser, selvforståelse og skolearbejde", skriver Bente Meyer i sin forskningsrapport (se link til højre).

En udfordring for lærerne

En udfordring for lærerne

Foruden identitetsdannelsen, den faglige og sociale udvikling, udpeger Bente Meyer motivationen for læring, den fokuserede deltagelse i undervisningen og fleksibiliteten som yderligere positive konsekvenser af at supplere de eksisterende bøger, kladdehæfter og kolber i fysiklokalet med en iPad. Men selvfølgelig gør iPad'en ikke en forskel i sig selv. Den skal integreres it-didaktisk.

"Som altid for lærere er det tiden, det kan knibe med. Tiden til at sætte sig ind i hvilke apps, der fx kunne være relevante i en given undervisningssammenhæng", siger Bente Meyer, der mener, at den didaktiske udfordring kan løses gennem traditionelle introduktionskurser, praksisbaseret eksperimeteren og opfølgning.

"Man lærer, mens man gør det og derfor er det vigtigt med den praksisnære tilgang. Lærerne vil kunne se, hvordan det giver mening eller ikke giver mening for eleverne og udvikle undervisningen herudfra", mener Bente Meyer, der på Vejle Midtbyskole overværede, at lærere i forskellige fag og med forskellige didaktiske stile, som hun kalder det, inddrog iPad'en på meget forskellig vis i undervisningen.

"En lærer arbejder meget fra whiteboard og ned i iPads'ene, mens en anden lærer omvendt arbejder meget mere fra Ipads og op på interaktivt whiteboard, hvor eleverne får lov at fremlægge deres ting. Nogle laver meget film og lyd, det er fx interessant i  fremmedsprogsundervisningen, mens andre er meget mere til at arbejde tekstbaseret", beretter Bente Meyer fra sine 100 dage på Vejle Midtbyskole og understreger, at der som sådan ikke er nogen måde, der er bedre end en anden. Det vil afhænge af opgaven.

Fremover: Midtbyskolen prioriterer specialeleverne 

Fremover: Midtbyskolen prioriterer specialeleverne 

De almindelige 7.-klasseelever på Vejle Midtbyskole må efter sommerferien desværre vinke farvel til den iPad, de fik stillet til rådighed i forbindelse med forskningsprojektet. Afdelingsleder Henrik Havnsgaard Christensen forklarer, at skolen har prioriteret, at specialeleverne i overbygningen kan beholde deres iPad.

"Det er her, vi kan se, at der er en tydelig gevinst. iPad'en udligner nogle af de skel, der er mellem eleverne på special- og almenområdet.  Men lige meget, hvor vi ville smide iPad'en ind, ville der være gevinst, det er vi godt klar over", siger Henrik Havnsgaard Christensen og fortsætter:

"Vi er ikke uenige i, at det allerbedste ville være, hvis alle kunne få en, men det er økonomien bare ikke til. Så vi satser på, at det bliver 'bring your own device', dvs. at mange af eleverne i almenklasserne selv kan tage én med."

 For Henrik Havnsgaard Christensen er det ikke afgørende, om det er en iPad, eleverne medbringer hjemmefra. En hvilken som helst anden tablet eller bærbar computer ville også kunne bruges. På spørgsmålet, om ikke det vil genetablere skellet mellem eleverne, hvis deres forældres pengepunge skal betale udstyret, svarer Henrik Havnsgaard Christensen.

"Jo, det er vi selvfølgelig lidt nervøse for, men samtidig tror jeg, vi taler om en overgangsperiode. Næsten ligegyldigt hvilken social status, man har i samfundet idag, så får man til sin konfirmation en bærbar computer, en iPad eller en smartphone. Tre år frem, så har alle en lille ipad eller i phone, der kan det samme, og så er vi ude over det problem."

Henrik Havnsgaard Christensen understøtter sin påstand med, at han til retskrivningsprøven i år ikke delte en eneste ordbog ud. Samtlige elever var med deres smartphone gået på ordbogen.dk.

Sikkert til misundelse blandt eleverne, får lærerne i på 7. 8. og 9. klassetrin lov at beholde deres iPads de kommende år. Den skal blandt andet bruges som præsentationsværktøj, idet den spiller sammen med de interaktive tavler, der er monteret i alle skolens klasselokaler, forklarer Henrik Havnsgaard Christensen. Desuden vil lærerne have gavn af iPads til organisering af deres undervisning.

Læs mere

Læsrapporten her.

Powered by Labrador CMS