Anmeldelse

Musik i luften 1

Klik for at skrive manchettekst.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

På trods af at der udgives rigtig mange undervisningsmaterialer til faget musik hvert år, er der meget langt imellem bøger, der indeholder "det hele". Det vil sige musikpædagogiske og didaktiske overvejelser, der knytter an til både det autoritative (centrale kundskabs- og færdighedsområder og fælles mål, men også mængden af eksisterende sange og indspillede numre) og det autentiske (børnene og deres musikalske udvikling og potentialer), og som herudfra forstår at opstille et forslag til en musikundervisning for 1. og 2. klasse. Her er et sådant "system". Dejligt!

Materialet kommer på en inspirerende måde omkring alle fagets mange aspekter: Det beskæftiger sig med års- og lektionsplaner, og hvordan en velfungerende time bygges op, og lægger desuden megen vægt på i så høj grad som muligt at gøre eleverne aktive i såvel udførelsen af aktiviteterne som evalueringen af den læring, der gerne skulle finde sted.

Bogen præsenterer en undervisning, der er funderet på grundige overvejelser over: Hvad man kan gøre (indhold), hvordan man gør (metode) og ikke mindst hvorfor (mål-formål).

Materialet skal naturligvis først og fremmest vurderes på den sammenhæng og kontinuitet, det repræsenterer i forhold til to års musikundervisning, men da de fleste musiklærere med en del erfaring har en selvudviklet praksis at sammenholde med, må det være på sin plads også at fremhæve materialets brugbarhed som idébank både på det didaktiske og det praktiske plan.

Med diverse tilbehør vil jeg karakterisere materialet som værende komplet og til topkarakter!