A-kasse og skolestart 2002

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Et nyt skoleår begynder. Vi kan se tilbage på en sommer, der først var varm, så blev kold og våd og til sidst sluttede med et par ugers varme! Badevandstemperaturen nåede derfor ikke sidste års højder, og det forventede økonomiske opsving for isvaffelindustrien udeblev.

Solskin, varme eller ej, den første skoledag er på vej. Det giver mange nye ansættelser, udfordringer og faldende ledighed.

Er du på vej i nyt job efter endt vikariat eller uddannelse, eller er du måske gået op i tid, så kan der være enkelte ting, som skal på plads i forhold til a-kassen.

Hvis du har været ledig og begynder et fuldtidsjob, skal du f.eks. huske at afmelde dig Arbejdsformidlingen (AF), fra den dag du har ret til løn. Det vil normalt være fra den 1. august - altså før skolestarten. Søg svar på skolen, hvis du er i tvivl om løn og ansættelsestidspunkt.

Du skal også være særligt opmærksom på en række forhold: hvis du har fået deltidsansættelse, timelønnet arbejde eller er gået op eller ned i arbejdstid, bør du orientere dig om reglerne for:

- dagpenge og deltid

- dagpengegodtgørelse (G-dage)

- skift til fuldtidsforsikring.

Dagpenge og deltid

Hvis du har fået en fast deltidsstilling efter sommerferien, kan du måske få suppleret din løn med dagpenge fra dlf/a.

dlf/a kan udbetale supplerende dagpenge til dig, som er fuldtidsforsikret og ansat med 29,6 løntimer pr. uge eller derunder. Det kræver blot, at du har dagpengeret. Og at du fortsat ønsker at skifte til en fuldtidsstilling.

For dig, som er deltidsforsikret, gælder der andre regler omkring antallet af løntimer. Du kan få nærmere oplysninger hos din lokale dlf/a-konsulent.

Hvis du har fået arbejde som timelønnet, kan du også få supplerende dagpenge. Det kræver blot, at du har ret til dagpenge og har mindst 7,4 ledige timer pr. uge.

Husk din frigørelsesattest

Hvis du ønsker supplerende dagpenge som deltidsansat, skal din arbejdsgiver underskrive en frigørelsesattest. Og dlf/a skal modtage attesten senest 10 hverdage (eksklusive lørdage) efter din første ansættelsesdag. Ellers kan du først få supplerende dagpenge, fra den dag vi modtager attesten.

Du kan få frigørelsesattesten hos dlf/a.

Attesten giver dig mulighed for at søge og overtage et andet job med flere løntimer uden om de normale opsigelsesvarsler.

Hvis du er timelønnet, behøver du ingen frigørelsesattest.

Sådan udfylder du dit dagpengekort

Som deltidsansat skal du oplyse din beskæftigelsesgrad og stillingsbetegnelse. Og du skal skrive det gennemsnitlige antal løntimer ud for felterne mandag til fredag.

Har du løse løntimer, der ligger ud over ansættelsen, skal de oplyses ud for de dage, hvor arbejdet blev udført.

Eksempel:

Frederik er ansat i en deltidsstilling som månedslønnet med 25 løntimer pr. uge. Det svarer til en beskæftigelsesgrad på 25/37, og han skriver derfor 5 timer ud for dagene mandag til fredag på dagpengekortet.

Frederik får mandag en times ekstra skoletid som vikar for en kollega. Det giver ham løn for 1,3 løntimer. Han skriver derfor 5 + 1,3 timer ud for denne mandag på kortet.

Ved timelønnet arbejde skal du altså blot skrive dine løntimer ud for de dage, du har været på arbejde.

Begrænsninger

Du kan kun få udbetalt supplerende dagpenge som deltidsansat med frigørelsesattest i en periode på 52 uger inden for 70 uger. Eventuelle uger uden udbetaling af supplerende dagpenge (ferie mv.) indgår ikke ved opgørelsen af de 52 uger.

Bestil vores pjece

Du kan læse mere om betingelserne for udbetaling af supplerende dagpenge i dlf/a's pjece: 'Dine muligheder for supplerende dagpenge'.

I pjecen kan du bl.a. læse om størrelsen og beregningen af de supplerende dagpenge.

Pjecen ligger fremme hos dlf/a's lokale konsulenter eller kan downloades fra www.dlfa.dk i pdf-format. Du kan også bestille den via www.dlfa.dk, så sender vi den med det samme! Er internettet ikke noget for dig, kan du bestille den hos dlf/a i København. Ring eller skriv til os - så er pjecen på vej til dig. dlf/a's adresser og tlf.nr. står bag i bladet.

Ret til dagpengegodtgørelse (G-dage)

dlf/a-medlemmer opnår ofte ret til dagpengegodtgørelse (G-dage) fra arbejdsgiveren, hvis de fratræder jobbet. Det gælder også ved timelønnet dag til dag-arbejde på nedsat tid, hvor man principielt fratræder jobbet efter hver arbejdsdag (løse vikarer).

dlf/a skal reducere dagpengeudbetalingen, i det omfang et ledigt medlem opnår ret til G-dage fra en arbejdsgiver. Antallet af G-dage vil altid fremgå af den dagpengespecifikation, som dlf/a sender medlemmet i forbindelse med udbetalingen af dagpenge.

Har du ret til G-dage?

Som medlem af dlf/a opnår du ret til G-dage fra din arbejdsgiver, hvis du inden for en periode på 4 uger før din fratræden har arbejdet for samme arbejdsgiver i mindst 74 timer.

Som timelønnet dag til dag-ansat kan du f.eks. hurtigt opnå ret til en række G-dage.

Arbejdsgiveren skal udbetale G-dage til dig på din 1. og 2. ledighedsdag, hvis:

- du bliver afskediget (gælder også dag til dag-vikarer)

- du afslutter et sygevikariat pga. raskmeldingen

- din arbejdstid bliver nedsat.

Forpligtelsen til at udbetale G-dage indtræder dog først, når du inden for 4 uger har haft mindst 74 timer hos samme arbejdsgiver. Den enkelte arbejdsgiver er maksimalt forpligtet til at udbetale 16 G-dage til dig inden for et kalenderår.

Normalt vil arbejdsgiveren automatisk udbetale G-dage i forbindelse med den almindelige lønudbetaling. Det kan dog alligevel være en god idé, at du selv holder øje med, om du får dine G-dage, ved at sammenholde oplysninger ved udbetalingen fra dlf/a med dine lønsedler.

Arbejdsgiveren skal ikke betale G-dage, hvis:

- du selv siger op

- du modtager sygedagpenge eller holder ferie på 1. og 2. ledighedsdag

- du selv væsentligst er skyld i arbejdsophøret

- du holder op som vikar i en orlovsstilling, der har varet mindst 3 måneder - efter lov om orlov.

G-dage for 1. og 2. ledighedsdag

G-dagene kan kun udbetales for de to første ledige hverdage, efter du har afsluttet dit arbejde. Og det er kun den (eller begge) af de to første hverdage, hvor du ikke har arbejde på fuld tid, som kan udløse G-dage fra din arbejdsgiver.

Din ret til G-dage er altså afhængig af, om du har fået nyt job inden for de to første hverdage efter din fratræden. Og af timetallet i dit eventuelle nye job.

Godtgørelsen er på kr. 302 for dage, hvor du er ledig i fire timer eller derunder.

Godtgørelsen er på kr. 604 for dage, hvor du har mere end fire ledige timer.

Din arbejdsgiver skal udbetale G-dage i forbindelse med den almindelige lønudbetaling. G-dagene skal fremgå af din lønseddel. Antallet af udbetalte G-dage skal svare til antallet på din dagpengespecifikation fra dlf/a.

En arbejdsgiver (f.eks. en kommune) skal dog maksimalt udbetale 16 G-dage inden for et kalenderår. Herefter kan du få dagpenge fra dlf/a på 1. og 2. ledighedsdag.

Bestil en pjece om G-dage

Du kan altid få tilsendt dlf/a's pjece om G-dage. Ring eller skriv til os, og pjecen er på vej til dig. Telefonnumre og adresser fremgår bag i bladet.

Pjecen indeholder bl.a. en række typiske eksempler på beregningen og udbetaling af G-dage til medlemmer, der arbejder inden for folkeskolen.

Og den kan være til hjælp, hvis din arbejdsgiver skulle glemme at udbetale dig dine G-dage.

Krav om fuldtidsforsikring

Nogle deltidsforsikrede medlemmer vil typisk være gået op i tid i forbindelse med skolestarten. Det kan betyde, at de skal skifte fra deltids- til fuldtidsforsikring.

Mere end 30 timer?

Hvis du som deltidsforsikret har fået arbejde med mere end gennemsnitligt 30 timer pr. uge, skal du være fuldtidsforsikret i dlf/a. Det står i lov om arbejdsløshedsforsikring.

Kontakt dlf/a

Du skal i givet fald selv give dlf/a besked om ændringen i din arbejdstid, senest 14 dage efter at du har haft 390 løntimer inden for 3 måneder. (360 timer inden for 12 uger, hvis du ikke er månedslønnet). Husk at vedlægge dokumentation for ændringen i form af lønsedler eller ansættelsesbrev.

Hvis du ikke er korrekt forsikret, kan det i visse tilfælde få betydning for størrelsen af en eventuel fremtidig efterløn. Og du risikerer også at få en karantæne, der udelukker dig fra ydelser ved f.eks. ledighed i de første 20 timer.

Du kan orientere dig direkte i dlf/a's samlede pjecemateriale på internettet i pdf-format.

Er du ledig, nyuddannet, skal du have feriedagpenge, eller overvejer du efterløn mv., er vejen kort til den orientering, du søger. Du kan hente pjecerne i printklar pdf-format, så har du pjecen med det samme. Du har også mulighed for via internettet at bestille dlf/a's pjecer og blanketter, så kommer de med posten.

Powered by Labrador CMS