Jens Jørgen Heide-Ottosen

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Forhenværende viceskoleinspektør Jens Jørgen Heide-Ottosen er død efter længere tids alvorlig sygdom, 70 år. Efter lærereksamen fra Odense Seminarium var J.J. Heide-Ottosen i 39 år ansat ved Risingskolen, heraf de 26 år som viceskoleinspektør indtil sin afgang i 1994. Som lærer og leder var han igangsættende, respekteret og afholdt. Med sin store organisationsevne, sit smittende engagement og humørfyldte væsen løste han både hverdagens mange opgaver og tog sig af de store traditionsrige arrangementer på skolen. Børn, der på forskellig måde var kommet i klemme i systemet, gjorde han som værge i en årrække en højt påskønnet indsats for.

Mange foreninger, institutioner og organisationer havde i årenes løb brug for hans store arbejdskraft og igangsættende og formidlende evner. Det gælder ikke mindst FOF og Det Konservative Folkeparti, hvor han som fremtrædende bestyrelsesmedlem fortjenstfuldt har virket lokalt, regionalt og på landsplan. Som major af reserven var han i mange år med i ledelsen af Reserveofficersforeningen - og han var indtil sin død formand for 4. maj-kollegiets bestyrelse. I St. Hans Kirkes menighedsråd var han i en lang årrække næstformand - og han var indtil sidste valg medlem af Odense Teaters bestyrelse. I al sin virksomhed var han resultatsøgende og de store linjers mand, og hans store menneskelige varme slog hele tiden igennem.

I sin store familie og i vennekredsen var han et elsket og naturligt midtpunkt, og savnet er stort ved hans alt for tidlige død.

Æret være Jens Jørgen Heide-Ottosens minde.

Kai Lichtenstein

Risingskolen, Odense

Powered by Labrador CMS