Studerende får fælles første år

CVU Jelling har søgt Undervisningsministeriet om at kunne sætte lærer- og pædagogstuderende sammen

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mens de faglige organisationer strides om pædagogernes rolle i folkeskolen, har CVU Jelling, tidligere Jelling Seminarium, i al ubemærkethed søgt Undervisningsministeriet om lov til at gennemføre et forsøg med et fælles første studieår for lærer- og pædagoguddannelsen.

'Vi vurderer, at dette projekt går på kompromis med så grundlæggende ting i læreruddannelsen, at ordningen vil medføre en væsentlig forringelse i kvaliteten af de lærere, som vil blive uddannet i projektet', siger formand for Lærerstuderendes Landskreds (LL) Trine Barfod.

Projektet er ikke sendt til høring og har ikke været behandlet i MVU-rådet (Råd for Mellemlange Videregående Uddannelser), men de lærerstuderende har på eget initiativ besluttet at skrive til undervisningsminister Ulla Tørnæs i håb om, at hun vil forhindre Jelling-planerne i at blive til virkelighed efter sommerferien.

Pres fra aftagerne

CVU Jelling vil tilbyde 30 lærerstuderende og 30 pædagogstuderende at indgå i forsøget, hvor de vil få et miks af fag fra de to uddannelser, fire ugers praktik og fire projekter, herunder et, der kaldes 'fem-niårige børns liv og læring'.

Ifølge rektor Ole Breinholt har CVU Jelling to udgangspunkter for at ville gennemføre forsøget med et fælles første år for de to uddannelser. Dels de lokale forhold, hvor samme uddannelsesinstitution har begge uddannelser, dels samfundsudviklingen i form af ønsket om helhed i de fem-niåriges undervisning og omsorg:

'Ikke mindst i forbindelse med temaet 'helhed og sammenhæng i børns liv' har CVU Jelling i de senere år - som en institution, der uddanner både lærere og pædagoger - oplevet et pres fra arbejdslivets praktiske planlæggere og udøvere i retning af større sammenhæng mellem både grund- og efteruddannelsesaktiviteterne på de to professionsfelter', hedder det i CVU Jellings begrundelser for uddannelsesforsøget, som kaldes 'Liv og Læring'.

Bestyrelsen har for længe siden besluttet at fremme samarbejdet mellem de to uddannelser på seminariet, og det indgik også ved ansættelsen af Ole Breinholt som rektor for fem år siden og ved dannelsen af et Center for Videregående Uddannelser, CVU. Det er en arbejdsgruppe af lærere fra de to uddannelser, der har forfattet de 18 siders forslag til studieordning, som i januar blev sendt ind til ministeriet. De Studerendes Råd ved de to uddannelser er ikke blevet spurgt til råds undervejs.

Ikke et basisår

'Det er vigtigt for mig at understrege, at vi ikke har noget ønske om at integrere lærer- og pædagoguddannelsen - vi har ikke som mål at afskaffe de to uddannelser på længere sigt. Og det her er heller ikke ment som et basisår, hvor de studerende først bagefter skal vælge uddannelse - de går ind i forsøget som lærer- og pædagogstuderende - med de kasketter på', siger Ole Breinholt.

I ansøgningen lægger CVU Jelling vægt på, at man fastholder de to fags særlige identitet og forskellighed, men at de åbner sig i forhold til hinanden, så der 'skabes en frugtbar grobund for en videreudvikling af samarbejdet fagene imellem til en egentlig komplementær pædagogik på fagenes praktiske arbejdsfelter'.

Læreruddannelsen er siden lovændringen i 1997 blevet kritiseret for at være for komprimeret og give de studerende et meget stort arbejdspres i løbet af den fireårige uddannelse. Lærerstuderendes Landskreds kalder det 'utilstedeligt', at CVU Jelling nu vil lægge fire fag fra pædagoguddannelsen ind oven i læreruddannelsens fag på første årgang. Det vil ifølge de lærerstuderende betyde, at de andre fag bliver presset så meget sammen, at de kommende Jelling-læreres uddannelse ikke vil leve op til bekendtgørelsen. Trine Barfod mener også, at beskrivelserne af fagene psykologi og pædagogik i forsøgs-studieordningen er blevet så meget bredere i forhold til beskrivelserne i læreruddannelsesbekendtgørelsen, at det vil gå ud over den tid, der er til pædagogik og psykologi med henblik på lærerprofessionen.

Lærerstuderendes Landskreds går ind for et tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger og mellem de to uddannelser, men ikke en sammenlægning af dele af uddannelserne:

'Vi mener, at kendskab til egen profession er en forudsætning for at skabe forståelse for andre professioner. Vi hilser derfor ideen om et introduktionsår velkommen, men lad det blive ved en introduktion, der kan skabe basis for forståelse af hinandens professioner, og undlad en forringelse af uddannelserne ved en sammenlægning'.

Nye uddannelser ind ad bagdøren

LL mener, at en så anderledes uddannelse på et enkelt seminarium gør op med princippet om én national grundskole og én læreruddannelse, der kvalificerer til at undervise i den:

'Hvis man ønsker en omstrukturering af læreruddannelsen som samlet hele, mener vi, det er det, man må gøre. I så fald må forslaget om en ny læreruddannelsesbekendtgørelse igennem de demokratiske strukturer, som ligger i systemet', siger LL-formand Trine Barfod. 'Vi ser det som et faremoment, hvis man tillader denne måde at snige uddannelser ind ad bagdøren på, og vi opfatter det som udemokratisk, hvis man anerkender autonome udgaver af allerede etablerede uddannelser'.

Også Pædagogstuderendes LandsSammenslutning undrer sig meget over, at MVU-rådet ikke har haft lejlighed til at behandle ansøgningen fra Jelling.

I Undervisningsministeriet oplyser specialkonsulent Gerhard Jaspersen, at ansøgningen er under behandling:

'I 'gamle dage' ville sådan en ansøgning skulle behandles i Seminarierådet, men det er jo nedlagt. Sådan som det er skruet sammen, er MVU-rådet mere overordnet uddannelsespolitisk, og det her er jo en meget konkret ansøgning. Så den er under behandling i embedsværket, og til syvende og sidst er det så ministeren, der skal sige ja eller nej'.

Pædagogstuderendes LandsSammenslutning (PLS) sidder netop nu og arbejder på et notat om Jelling-planerne:

'Pædagoguddannelsen er en generalistuddannelse, der skal rumme uddannelse til både det normalpædagogiske og det socialpædagogiske arbejdsområde. Det er vores oplevelse, at mange seminarier ikke er gode nok til at lade de socialpædagogiske elementer træde tydeligt nok igennem i forhold til uddannelsen. Forslaget til forsøgsuddannelsen har en ensidig fokusering på lærer-pædagog-samarbejdet i forhold til folkeskolen, hvilket må siges at være endnu et tegn på, at det socialpædagogiske felt ikke bliver tilgodeset i forhold til pædagoguddannelsen. Det er en problemstilling, som vi tager meget alvorligt i PLS, og som vi vil problematisere i vores kritik af forsøgsuddannelsen', siger PLS' afgående formand Lene L. Madsen.-

Powered by Labrador CMS