4 hurtige til lærernes formand

Publiceret

Skal skoledagens længde sættes ned, så eleverne får færre skoletimer?

“Ja, det skal den. Det er vigtigt, at folkeskolen har frihed til at tilrettelægge skoledagen, så det giver mening. Det gælder også friheden til at gøre skoledagen kortere og bruge resurserne til eksempelvis bedre forberedelsestid eller to lærere i co-teaching. Men der skal være en balance. Eleverne skal have krav på et minimumstimetal, og der skal undervises i bestemte fag i folkeskolen”.

Skal Folketinget sikre et fælles minimumsniveau for kvaliteten i folkeskolen?

“Det er skolerne og dygtige lærere, der skal sikre kvaliteten i den danske folkeskole. Det betyder også, at lærerne løbende skal have efteruddannelse. Folketingets opgave er at beslutte, hvilke fag der skal undervises i, de overordnede temaer og formålene med fagene. Derfor har vi sammen med KL og Skolelederforeningen foreslået at sætte et arbejde i gang med at omskrive fagenes mange mål til formål for fagene samt overordnede temaer”.

Hvad skal Folketinget gøre i forhold til inklusion og mistrivsel i skolen?

“Det bedste, Folketinget kan gøre, er at betragte investeringer i børn og unge som netop investeringer i fremtiden. Lige nu er opfattelsen, at når vi bruger flere penge på eksempelvis co-teaching eller på at hente støtte fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) ind i klasserne, så ses det som rene udgifter. Folketinget skal investere i folkeskolen, så vi kan komme mistrivsel til livs. Vi skal sætte tidligt ind, ellers bliver det både menneskeligt og økonomisk rigtig dyrt”.

Hvad gør DLF for at påvirke valgkampen?

“Det allervigtigste for os er, at vi gør investering i børn og unge og i skolen til en hoveddagsorden. Hvis vi skal løse inklusionsdagsordenen, skal der være mere end én lærer til at løfte undervisningen i en klasse med 27 elever. Lærerne skal have uddannelse og efteruddannelse for at løfte opgaven. En anden dagsorden er, at vi skal have flere læreruddannede i skolen. 18 procent af undervisningstimerne varetages af en lærer uden læreruddannelsen. Vi bliver nødt til at snakke finansiering af folkeskolen, for der er brug for flere lærere”.