Uro-børn i klassen

Lærerne skal have støtte til at beholde urolige børn i normalklasserne

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I stedet for at fjerne problembørn fra deres skoler, venner og familier vil Århus Kommune prøve at tackle dem i deres vante omgivelser. Det skal blandt andet føre til færre anbringelser uden for hjemmet, et fald i ungdomskriminaliteten og til, at 97 procent af alle unge begynder på en ungdomsuddannelse.

Det fremgår af et forslag om en styrket indsats over for udsatte børn og unge. Forslaget blev af byrådet i Århus sendt til høring i sidste uge. Tanken er, at skolerne skal indgå i et mere forpligtende samarbejde med blandt andre fritidshjem og ungdomsklubber om de børn, der ikke trives i skolen.

En af konsekvenserne er, at både de aggressive og voldsomme elever og deres passive og indadvendte kammerater i langt højere grad skal blive i deres normalklasser. Det samme er tilfældet med børn, der har svært ved at koncentrere sig, har været udsat for tidlig omsorgssvigt eller er i fare for at ende i misbrug eller kriminalitet.

Det er en væsentlig forudsætning, at der sættes ind så tidligt som muligt. Derfor får sundhedsplejersker, pædagoger og lærere et særligt ansvar for at få øje på de udsatte børn.

Samtidig skal alle daginstitutioner, skoler, klubber og pædagogisk ledede legepladser formulere en politik på området, så de ved, hvad de vil gøre, den dag de står med et problembarn. På den måde undgår de at bruge kostbar tid på først at finde ud af, hvad der skal ske.

Af hensyn til tavshedspligten kræver det, at forældrene accepterer, at lærere, pædagoger og socialrådgiver snakker sammen om barnet.

I en overgangsperiode på to år skal der afsættes 15 millioner kroner til en særlig omstillingspulje. Derudover skal der etableres en kommunal pulje, hvor daginstitutioner, skoler og klubber kan søge om penge til medarbejdere, der for eksempel kan hjælpe bogligt svage børn med at lave lektier efter skoletid eller kan hjælpe til i en børnegruppe, i en holddannelse eller i forhold til det enkelte barn.

stan

Powered by Labrador CMS