Et valg mellem kontrol eller tillid

Der er afgørende forskel på, hvordan Lederforeningen i DLF og Danmarks Skolelederforening ser på ledelse

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Når en skoleleder skal vælge fagpolitisk ståsted, er det ikke kun et spørgsmål om, hvorvidt han vil være i fagforening med lærerne eller ej. Det er også et spørgsmål om det syn, han har på ledelse.

'Der er forskel på, hvordan vi og Danmarks Skolelederforening ser på ledelse', sagde Jens Færk, da han i sidste uge aflagde formandsberetning på det første ordinære repræsentantskabsmøde i Lederforeningen/DLF.

Jens Færk henviste til et debatindlæg, som Hans Martin Jepsen, formand for Skolelederforeningen, skrev til Nyhedsmagasinet Danske Kommuner i januar. 'Hans Martin Jepsen ønsker at få mere kontrol over lærernes forberedelsestid. Han bekender sig til den kontraktstyrede ledelse, der har kontrol som et væsentligt element i sig. Vi mener, at skoleledere bør tage afsæt i værdibaseret ledelse. Her er tillid det væsentlige. Der er afgørende forskel i den måde, vi mener, lærere skal motiveres på', sagde Jens Færk og tilføjede, at det er Lederforeningen, der er på rette spor.

'Det er det såkaldte bilag tre i Overenskomst 99 et bevis på. Her udtrykker parterne deres holdninger til ledelse, samarbejde, udvikling og ændrede former for evaluering i folkeskolen. Der er netop tale om værdibaseret ledelse. Vi må så håbe, at dette bilag fortsat vil være gyldigt, uanset hvad fremtiden bringer i forbindelse med lærernes arbejdstidsaftale', sagde Jens Færk til de 60 deltagere i repræsentantskabsmødet på Skarrildhus.

'Det vil være naturligt, at vi indarbejder bilag tre i vores ledelsespolitik, men hvis der skal ske væsentlige ændringer i arbejdstidsaftalen, trækker Kommunernes Landsforening det måske tilbage. Det vil være dybt beklageligt', sagde Jens Færk.

Foreningen bliver anerkendt

Lederforeningen/DLF blev stiftet i december sidste år. Trods sin korte levetid er den ved at blive anerkendt af andre, konstaterede Jens Færk.

Frederiksberg Seminarium har således bedt foreningen udpege et medlem til dets bestyrelse. Det hverv har kasserer Alexander Osmund påtaget sig, og i næste måned deltager Jens Færk i den svenske skolelederforenings årskonference.

'Tidligere deltog Danmarks Skolelederforening i disse konferencer, men gør det ikke fremover. Det samme er tilfældet med de fælles nordiske konferencer for skoleledere. Skoleforeningen har fået at vide, at et samarbejde ikke længere er muligt, efter at den har besluttet at gå enegang. Det har konsekvenser for Skolelederforeningen, at den har opsagt samarbejdsaftalen med DLF', sagde Jens Færk.

Danmarks Skolelederforening er dog stadig inde i varmen hos Den Kommunale Højskole i Grenaa. Det har medlemmer af Lederforeningen klaget over til Jens Færk.

'De følte sig pikeret over den ensidige progaganda fra Skolelederforeningens repræsentanter. Jeg har ikke krævet dem fjernet, men i anstændighedens navn har jeg bedt om, at vi får samme mulighed for at være til stede på skoleledernes grunduddannelse, da vi trods alt er den organisation, der repræsenterer forhandlingsretten', sagde Jens Færk, der venter en afgørelse fra styregruppen bag uddannelsen en af dagene.

Formandens bombe

Lederforeningen er ved at vinde fodfæste andre steder, men repræsentanterne, der for de flestes vedkommende er uerfarne med fagpolitisk arbejde, skal også lære at stå på egne ben.

Det kom således som en bombe for forsamlingen, da Jens Færk sluttede sin beretning af med at opfordre de delegerede til ikke blot at opstille en liste med ti kandidater til kongresvalget i DLF, men også til at følge en bestemt fremgangsmåde.

'Det vil være fornuftigt, hvis de seks øvrige bestyrelsesmedlemmer sikres en plads på listen, mens vi tager hensyn til foreningens minoritetsgrupper som for eksempel psykologerne eller til manglende geografisk repræsentation i bestyrelsen, når vi opstiller de fire andre kandidater', sagde Jens Færk, der som medlem af DLF's hovedstyrelse er selvskreven deltager i kongressen.

Vedtægterne giver ganske vist repræsentantskabet mulighed for at opstille kandidater. Men det fremgik ikke af dagsordenen, at de delegerede skulle forholde sig til et valg, der først finder sted til næste år.

'Det er vigtigt, at vi vælger kandidater, der kan prikke til deres kontakter i pauserne på kongressen. Men det er ikke kun jer i bestyrelsen eller os i forsamlingen, der kører Lederforeningen. Vi skal tænke på vores medlemmer derhjemme. De skal også have en chance for at kunne påvirke valget', fastslog viceskoleinspektør Steen Scheller fra Lederforeningen i Aabenraa efter en længere debat om det hensigtsmæssige i allerede nu at opstille kandidater.

Resultatet blev, at Lederforeningen venter med at opstille en liste til december. Det sker på et møde med amtskredsformændene og repræsentanter for minoritetsgrupperne.

Henrik Stanek er freelancejournalist

Powered by Labrador CMS