Debat

DLF mener: Ny evalueringskultur skal aftales lokalt

Publiceret Senest opdateret

I sidste uge vedtog Folketinget ny lovgivning om test og evaluering i folkeskolen, som skal erstatte nationale test og elevplaner. Noget ville se anderledes ud, hvis vi helt selv skulle bestemme. Men der er tale om markante forbedringer, som vil betyde, at undervisning og evaluering faktisk kommer til at hænge bedre sammen. Dele af lovgivningen træder i kraft allerede efter sommerferien, men der er og skal være tid til at præge og udfylde den på den enkelte skole. Det er tankegangen i den nye lovgivning.

Først og fremmest begrænses de obligatoriske test til læsning og matematiske færdigheder. Og de kommer til at ligge i starten af et skoleår. Elevplanerne er afskaffet og erstattes med en “meddelelsesbog” med få, relevante oplysninger. Her skal hver enkelt skole finde sin måde at gøre det på. Alt sammen kræver det stærke samarbejder mellem parterne – både på kommunalt niveau og på hver enkelt skole.

Lovgivningen imødekommer langt hen ad vejen mange af de indvendinger, vi har haft mod det at indføre evalueringssystemer ovenfra i form af nationale test og elevplaner – uden at tage hensyn til, om det giver mening for undervisningen.

Der er lagt op til, at man lokalt samarbejder om, hvordan test og evaluering kan bruges meningsfuldt for lærere, elever, forældre og skoleledelse. Det gælder også meddelelsesbogen. Lige nu arbejdes der intenst på de vejledninger, som følger op på den nye lovgivning, og på, hvordan den skal føres ud i livet. Her vil det også være en væsentlig pointe, at man lokalt aftaler den konkrete udformning af meddelelsesbogen.

Det er simpelthen en del af den politiske aftale, at lovgivningen er en ramme, som man udfylder lokalt i samarbejde på skolerne. Før vedtagelsen af loven skrev jeg sammen med KL, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen til alle skoler for at understrege vores enighed om, hvor vigtigt det lokale arbejde bliver. Vi skrev blandt andet, at vi forventer, at man i et lokalt samarbejde omsætter intentionerne i loven til praksis – i kommunerne og på skolerne. Derfor er det vigtigt at skabe rum for de lokale samarbejder om at finde de løsninger, der fungerer.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Og så opfordrede vi til, at man tøver med at træffe faste beslutninger, inden vejledningerne er færdige. Det skal være en grundig proces at finde frem til, hvordan man på den enkelte skole konkret anvender den nye lovgivning om evaluering. Der bliver rig mulighed for at tage den diskussion i det kommende skoleår.

I Danmarks Lærerforening vil vi lægge os i selen for at understøtte den proces sammen med de øvrige parter.

God sommer!

Powered by Labrador CMS