Anders Bondo: Vi er positive

DLF vil gerne samarbejde med regeringen om et 360-graders-eftersyn af folkeskolen. Men det kræver, at regeringen vil samarbejde, siger Anders Bondo Christensen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

DLF ser positivt på det 360-graders-eftersyn af folkeskolen, som statsminister Lars Løkke Rasmussen har annonceret. Men der er et men:

»Vi vil være rigtig positive, hvis regeringen og Folketinget vil inddrage os reelt i eftersynet og diskussionerne om, hvordan folkeskolen kan gøres endnu bedre«, siger DLF-formand Anders Bondo.

VK-regeringen har nemlig ikke hidtil vist synderlig interesse for de mange udspil om udvikling af folkeskolen, som DLF er kommet med, mener Anders Bondo. For eksempel »Gør en god skole bedre« (2004), »Vi ved, hvad der virker« (2006), »Kvalitetssystem for folkeskolen« (2007), »Naturfag - en udfordring for folkeskolen« (2007), »Sådan kommer vi videre« (2007) og »Morgendagens Skole« (2009).

»Hvis konklusionerne også denne gang er givet på forhånd, så kan vi godt undvære det«, fastslår lærerformanden.

Nej til snævert skolesyn

Anders Bondo Christensen ærgrer sig over, at statsministeren allerede har meldt ud, at Danmark skal være i top-fem i Pisa-disciplinerne. Så får børnene ikke de alsidige kompetencer, som de har brug for i en globaliseret verden, mener han.

Det ærgrer ham ligeledes, at statsministeren i sin nytårstale fokuserer så ensidigt på, at eleverne i 2. klasse skal have et læseløft.

»Det lyder fint og flot, og hvem kan være imod et læseløft? Men udfordringen er ikke læsning i 2. klasse. Udfordringen er, at der er for mange elever, der forlader folkeskolen efter 9. klasse som dårlige læsere«.

»Her skal vi sætte os ned i fællesskab og sige: Hvis vi er enige om dét, hvad er det så, der skal til for at lave det læseløft, som vi alle sammen på børnenes vegne er interesseret i sker?«

Det gav DLF - sammen med blandt andre KL - et bud på i august i pjecen »Fælles viden - fælles handling«. Det vil løfte læsningen, hvis der for eksempel er læsevejledere på de enkelte skoler, hvis alle lærere, der underviser tosprogede elever, har viden om dansk som andetsprog, og hvis der er særlige læsetilbud til de elever, der har specielle læsehandicap.

»Hvis statsministeren vil være med til, at vi forpligter hinanden på sådanne initiativer, som reelt vil løfte kvaliteten, så vil jeg hilse det her eftersyn meget velkomment. Men kun fremtiden kan vise, hvad statsministerens ambition er«, siger lærerformanden.

DLF til møde på Marienborg i to timer

DLF er foreløbig inviteret til et møde med statsministeren, vicestatsministeren og undervisningsministeren på Marienborg den 29. januar. Mødet er berammet til to timer.

»Der skal mere tid til. Vi skal kunne sætte os ned og drøfte, hvad det er, vi vil, både på politisk niveau og på embedsmandsniveau«, fastslår Anders Bondo Christensen.

»Vi vil bruge mange kræfter på at diskutere faglighedsbegrebet. Alle er enige om, at vi skal have rigtig dygtige elever. Men hvad er det for en faglighed? Er det den faglighed, vi kan måle i Pisa, eller er det en anden faglighed? Hvad er det for nogle udfordringer, som børnene møder, når de forlader folkeskolen? Hvad er det, børnene skal kunne? De skal kunne bruge de kundskaber, som de har lært. Det er helt afgørende, mener jeg. Vi skal ikke uddanne Klods Hans' storebrødre i den danske folkeskole. Vi kan sagtens give børnene en masse viden i skolen, men hvis de ikke formår at bruge den viden, så er det nogenlunde ligegyldigt«, siger han.

»Vi skal have nogle børn, der formår at omsætte de kundskaber, som de har tilegnet sig, til kreativitet, samarbejdsevne, innovationsevne og ansvarsfuldhed over for det samfund, de kommer ud i og bliver en del af«.

»Det er en kæmpediskussion, som jeg ikke tror, statsministeren selv har tid til at sidde og tage med mig, men så håber jeg, at Undervisningsministeriet har tid til at gå ind i en rigtig grundig dialog med DLF om, hvordan vi løfter den danske folkeskole. Hvis dét er dagsordenen, så er vi parate, og så tror jeg på, at vi kan få noget ud af det«, siger Anders Bondo Christensen.

Pejlemærker for fælles indsats

DLF har i et brev sendt til Lars Løkke Rasmussen den 17. december 2009 understreget, at det er vigtigt, at 360-grader-eftersynet nu også kommer hele vejen rundt.

Foreningen har derfor udstukket tre målsætninger som pejlemærker for fælles indsats:

- Vi skal have store ambitioner, når vi vurderer faglighed i skolen.

- Danmark skal have de dygtigste lærere til at undervise.

- 95 procent af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.