Skolemad

Gratis skolemad har løftet trivsel og læring på Læsø Skole

I dag er der landspolitisk høring om skolemad på Christiansborg. En forskningsrapport om skolemaden på Læsø viser, at skolemaden har givet trivsel, velvære, bedre læringsklima og større social sammenhængskraft.

Publiceret Senest opdateret

"Jeg er tilbøjelig til at mene, at gratis skolemad til alle børn har nogle superkræfter i sig, som kan hæve trivslen i skolen generelt. Dertil kommer en lang række andre gevinster i form at øget chancelighed, mindsket madspild og bedre ernæring", siger professor Bent Egberg Mikkelsen fra Københavns Universitet, efter at han og specialestuderende Rose Langhof har interviewet elever og ansatte på Læsø Skole, der i godt et år har serveret gratis skolemad. 

Der er simpelthen bred enighed på øens skole om, at det daglige fælles måltid har skabt et helt nyt skolefællesskab, som betyder noget for resten af skoledagen og elevernes læring.

Som noget vigtigt ved skolemadsordningen på Læsø fremhæver Bent Egbjerg Mikkelsen, at lærere og pædagoger spiser sammen med eleverne. 

Lærerne spiser med eleverne

"På mange skoler er eleverne overladt til sig selv i spisepausen. Jeg tror, at mange ikke er klar over, hvor uroligt et klima det kan give omkring måltidet. Vi ved, at en del elever ikke får noget at spise til frokost", siger han i en pressemeddelelse om evalueringen på en dag, hvor skolemad skal drøftes ved en høring på Christiansborg.

Læsø Skole har afprøvet forskellige modeller for hvordan frokostpausen skal gennemføres rent praktisk, men der er bred enighed om, at det er lykkedes at skabe en ny bevidsthed om og anerkendelse af, hvad skolemad i grunden kan, hedder det i evalueringen. At en måltidsordning kan være et væsentlig bidrag til at skabe nye værdifulde skolefælleskaber og  en ny fornemmelse af fødevaretryghed. Ikke mindst konstaterer lærerne på Læsø, at der er væsentlige læringsmæssige gevinster, og at den fælles frokost har ført til et bedre socialt og undervisningsmæssigt klima i klasseværelset.

Jeg har oplevet en slags stemningsændring her på skolen. Efter børnene har fået mulighed for at spise sammen med kammeraterne og lærerne. Det giver os undervisere bedre muligheder for at skabe gode rammer for læring

Lærer i evaluering

Det er skolebestyrelsen, der har taget initiativ til skolemadsordningen på Læsø, og det er kommunen, der finansiererer ordningen. Den daglige varme mad er suppleret med et tilbud om en kold buffet, som er mere klassisk frokostmad. Forskerne har observeret, at alle børn spiste noget. 

Skolemad til debat på Christiansborg

Skolemad er til debat på en høring på Christiansborg mandag. Målet er, at skolemad skal udbredes til flere elever.

På forhånd er der fremsat et borgerforslag om skolemad til alle. Desuden har De Radikale fremsat et forslag.

* Et borgerforslag vil have Folketinget til at nedsætte en gruppe, som skal arbejde for at udbrede skolemad i hele landet. Pengene kan komme fra statskassen eller fra offentlige-private partnerskaber.

* Hvis 50.000 personer med stemmeret til folketingsvalg støtter forslaget, kan det blive fremsat som beslutningsforslag i Folketinget. Fredag havde 120 personer støttet forslaget.

* De Radikale har foreslået, at skolemad bliver gratis i alle folkeskoler. Partiet vil begynde med en forsøgsordning i udvalgte kommuner med geografisk spredning.

* Partiet skønner, at det vil koste 3,3 milliarder om året.

* Moderaterne har tidligere udtalt sig positivt om gratis skolemad.

* Socialdemokratiet afviser De Radikales forslag. S mener, at der er andre og vigtigere måder at styrke folkeskolen på.

Kilder: Folketinget og Ritzau.

/ritzau/

Der var gange, når jeg havde min madpakke med og hvor jeg ikke spiste den. Fordi jeg ikke rigtig kunne lide de ting, jeg fik med. Men nede i kantinen er der faktisk altid mad, jeg godt kan lide."

Dreng, 6. klasse