Opråb fra skolens parter til politikere: Bevar det tætte samarbejde om skolen efter valget

Skal udfordringerne i folkeskolen løses, skal det ske i tæt samarbejde, mener KL, DLF, Skolelederforeningen, BUPL, Skole og Forældre, Danske Skoleelever og Børne- og Kulturchefforeningen. Sammen har de sendt et brev til skolepolitikere med en bøn om, at partnerskabet Sammen om skolen også eksisterer efter et valg.

Publiceret Senest opdateret

Valget er kun lige skudt i gang, og foreløbig har er skolen ikke øverst på dagsordenen, når politikerne duellerer på tværs af partier.

Nu kommer der et meget direkte fælles ønske fra en række skoleinteressenter. I et brev til il børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og ordførerne på undervisningsområde opfordrer de til, at politikerne også efter valget fortsætter samarbejdet "Sammen om skolen"

I et fælles brev roser parterne samarbejdet og beskriver det som “historisk godt”.

“Det har været et nybrud i dansk skolepolitik, at minister, forligskreds og folkeskolens parter sammen kan drøfte og lægge spor for de store dagsordener og udfordringer i skolen. Parterne i Sammen om skolen er glade for den anerkendelse, der har været af det tætte samarbejde, bl.a. i forbindelse med den politiske aftale om evaluerings- og bedømmelsessystemet. Det er et eksempel på, hvad vi kan, når vi arbejder sammen”, står der i brevet.

Se her hvem, der har underskrevet brevet:

  • Thomas Gyldal Petersen, formand for Kommunernes Landsforenings Børne- og Undervisningsudvalg
  • Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening
  • Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen
  • Elisa Rimpler, formand for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL)
  • Rasmus Edelberg, formand for Skole og Forældre
  • Gorm Bagger Andersen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen
  • Marie Holt Hermansen, formand for Danske Skoleelever

De danske skoler står stadig overfor mange komplekse udfordringer understreger parterne, og derfor opfordrer de Folketingets partier til at “fastholde det systematiske og kontinuerlige samarbejde, der sikrer, at parterne fortsat har en betydningsfuld stemme, når Folketinget træffer beslutninger om folkeskolen”.

Også efter et valg.

Skolelederforeningen.org: "Kære børne- og undervisningsminister og ordførere på undervisningsområdet"