Anmeldelse:

Identitet med Ruth-Viola og læring med alle sanser

Filosofi i indskolingen er en bogserie baseret på Ekkehard Martens’ filosofididaktiske tilgang. En fiktiv figur – Ruth-Viola viser vejen for en konkret måde at få helt små børn til at tænke abstrakt.

Publiceret

Trivselsarbejdet i indskolingen kan gøres filosofisk, kreativt og sjovt, siges det i en ny bogserie, der har Gitte Løkkegaards figur, Ruth-Viola med bindestreg, som omdrejningspunkt. Det er en alment kendt metode at anvende fiktive figurer, når der skal tales om følsomme emner i skolen.

Desuden gøres der brug af Ekkehard Martens femfinger-model, der et en æstetisk og konkret måde at understøtte børns forståelse af filosofiske spørgsmål.

Fakta:

Tænk med Ruth-Viola - Identitet

Forfattere: Anne Rosenskjold og John Rydahl

67,50 kroner

48 sider:

Serie: Filosofi i indskolingen

Forlag: Alinea

Til den æstetiske oplevelse kan man foruden en masse tegneopgaver også lytte til oplæsning af bogen og til den fænomenologiske tilgang kan børnene gøre brug af egne erfaringer og bruge alle fem sanser til kropsligt og kreativt at give udtryk for, hvem de oplever, at de er – alene og sammen med andre.

De næste fire tilgange - den hermeneutiske, den analytiske, de dialektiske og den spekulative - handler om, at børnene får mulighed for selv at fortolke på det, de lærer om, og at de kan få begrebsliggjort, hvad identitet er for en størrelse. Ikke mindst kan de træne sig i, at forstå hvordan andre mennesker oplever dem, og hvordan andre mennesker ser på tilværelsen, og at det er ok at være i et fællesskab, og samtidigt være sig selv. Endelig vil den spekulative tilgang vise og konkludere på alt det, der er blevet arbejdet med i løbet af undervisningen.

Dette første lille hæfte er en god begyndelse på en – forhåbentlig – engagerende filosofi i børnehøjde. Det er først og fremmest dansk- og klasselærerens fagområde, men med god vilje og lærerens eget faglige fokus og interesser, så kan materialet også anvendes i kristendomskundskabsundervisningen. Det handler jo altid om, hvordan læreren og elevgruppen interagerer med hinanden, for at kunne opnå god læring. Det er dejligt, at der er plads til, at læreren og eleverne – hver især kan sætte deres præg på, hvordan hæftet om identitet skal bruges. Det er i alt fald et materiale, der kan sætte gang i en masse gode samtaler og aktiviteter i klassen. På hjemmesiden er der adgang til en lærervejledning og fortællingerne om Ruth-Viola med bindestreg og som noget helt nyt, er der også en podcast med en af forfatterne til bogserien.

Powered by Labrador CMS