Debat

Gallafest og remediering

Dette blogindlæg er tænkt som inspiration til lærerkollegaer om anvendelse af film i danskundervisningen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Gallafest

Når det drejer sig om, at en 8. klasse skal remediere en novelle, til at skulle blive en kortfilm til skolens årlige Gallafest, kræver det en lang række faglige kompetencer fra alle lærerne. For det første skal vi arbejde samme om at planlægge arrangementet, både lærere og elever. Ulempen er den tidsmæssige faktor, fordi nogle af grupperne har film, der tager over 8 minutter.

Eleverne skal samarbejde på en anden måde, bruge deres intelligens og kreativitet. Det vil muligvis udspille sig sådan, at én er dygtig til sprog, én er meget god til at organisere, én kan håndtere kameraet og fælles for alle er, at de skal arbejde sammen om produktet og værdsætte hinandens stærke sider.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Dette virker motiverende, fordi eleverne i processen anerkender hinandens kompetencer, og her er det lærerens opgave at facilitere eleverne, således at de bibeholder deres begejstring gennem deres induktive arbejdsproces.

Det er vigtigt, at de enkelte grupper er opmærksomme på ikke at fastlåse hinandens roller, således at der kun er en, der kan betjene kameraet. Der kan jo opstå sygdom eller anden fravær, hvilket hurtigt kan lamme gruppen. En anden ulempe er ligeledes, at eleverne skal bevare høj arbejdsmoral og engagement hele vejen  igennem processen, da produktet afhænger af den enkeltes indsats i forhold til samarbejdet og ikke i forhold til egne interesser. Her er læreren som facilitator meget væsentlig.

Succesfuld remediering

Men, hvornår er en remediering succesfuld? Kriterierne til den bedste kortfilm inkluderer, at remedieringen følger novellens oprindelige plot, stemning og lever op til de muligheder, som denne nye “form” fordrer. Her er der altså tale om en: Remediering som reform – hvor indholdet omformes i overensstemmelse med de muligheder, som det nye medie rummer. Fordelen ved at remediere novellen, frem for at læse den højt, er at eleverne engagerer sig i langt højere grad, når vi arbejder med film. Eleverne skal agere for at lære. Deres primære drivkraft er leg og underholdning, ikke læring. Implicit i at arbejde med film, ligger der rigtig meget godt læring gemt. Blandt andet vil eleverne i grupperne styrke deres sociale kompetencer markant. Under optagelserne og analyserne bliver elevernes reflekterende egenskaber skærpet, og gennem arbejdet i analysefasen vil eleverne øge deres kompetencer for at finde pointer og fortolkninger, der skal understøtte remedieringen.

Dybdeforståelse af novellen

Men for at remedieringen overhoved kan finde sted, er det altafgørende, at alle eleverne har forstået og analyseret novellen fra ende til anden. Uden denne forståelse vil transduktionen fra novelle til film være mangelfuld. Ulempen herved kunne være, at gruppen måske endte op med at lave en film, som ikke lever op til de kriterier, som vi lærere, har sat.

Ved netop denne undervisningsform vil mange af de læringsmæssige potentialer blive realiseret, fordi eleverne leger og har det sjovt i processen. Herved favnes der mange flere mål, end dem som vi kan måle og veje.