Anmeldelse:

For lidt jordforbindelse

Antologi om dannelse, læringsprocesser og underviserroller er for luftig til at være rigtig anvendelig i det praktiske arbejde.

Publiceret


Fakta:

Mulighedernes didaktik

Redaktører: Michael Breum Ramsgaard, Raffaele Brahe-Orlandi, Christina Højlund, Mette Lindahl Thomassen og Thomas Østergaard

335 kroner

296 sider

Forlag: Frydenlund

'Mulighedernes Didaktik' er en antologi og en meget teoretisk og videnskabeligt anlagt bog. Bogens første del består af seks kapitler, der kredser om emnet teoretisk set, mens bogens anden del består af seks kapitler, der handler om praksis ud fra mulighedernes didaktik. Bogen er blevet til ud fra et ønske om at bidrage til at udbrede nye didaktiske og pædagogiske tilgange og praksisser på skoler og i uddannelser.

Undervisere i alle dele af uddannelsessystemet står hver dag i situationer, hvor der skal ageres. Didaktiske valg bliver foretaget ud fra pædagogiske og didaktiske overvejelser. Det er derfor i høj grad op til undervisere inden for entreprenørskab selv at opfinde, rammesætte og udvikle metoder, rammer og tilgange til arbejdet ud fra forskellige muligheder. Bogen kommer blandet andet ind på hvad underviserens rolle er, når alt er muligt i et læringsrum.

I introduktionen stilles spørgsmålet: 'Hvad er undervisernes rolle i mulighedernes didaktik?' Entreprenørskab drejer sig om at kvalificere og handle på egne muligheder og navigere i uvished. Dette læres ved at øve sig, og det er måske essensen af, hvorfor underviserrollen hele tiden kommer i spil og er på spil i entreprenørskabsundervisning. Opgaven med at planlægge og understøtte læring i individuelle og uforudsigelige processer er ikke så ligetil, som at gå frem efter et forudfattet skema på baggrund af et fast pensum.

Jeg ser bogen som et af flere opgør med tidens meget stramme styring af al undervisning gennem meget detaljerede mål og i praksis gennemgang og øvelse i pensa. Det er fint. Bogens store problem er formidlingen fra et akademisk elfenbenstårn til den centrale målgruppe.

En med forfatterne ligesindet akademisk forsker vil efter al sandsynlighed have givet bogen en anden anmeldelse end min. Men jeg mener at 'Mulighedernes didaktik' er al for akademisk og meget vanskelig tilgængelig. Den rummer mange ukendte begreber, der gør den vanskelig at læse og få udbytte af. I det omfang bogen er henvendt til folkeskolens undervisere, som er denne anmeldelses målgruppe, og studerende, der ikke befinder sig på et højt akademisk niveau, bliver læsning og tilegnelse ikke den opdagelsesrejse i muligheder, som bagsideteksten lover.

At rygsækken bliver fyldt op med værktøj hos et begrænset publikum, er en mulighed, som jeg ikke vil afvise, men kommer det komplicerede værktøjet op af rygsækken for at blive taget i anvendelse? Det kan jeg godt tvivle på.

Powered by Labrador CMS