Anmeldelse

Underholdning eller undervisning?

Underholdning eller undervisning?

Klik for at skrive manchettekst.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Svaret på titlens spørgsmål burde være givet på forhånd. Der er dog meget at hente ved at gå i dybden med bogens indhold. Læseren er nemlig i hænderne på en formidler, der både mestrer det teoretiske og har den fornødne praktiske baggrund.

Indledningsvis behandles formålets hvad og hvorfor i forbindelse med en tur "ud af huset". I et "case-study" om skovturen med 1.a slås det herefter fast, at læreren - endnu og heldigvis - har en central rolle i organiseringen af elevernes læreprocesser.

Dernæst uddybes det synspunkt, at "læring" rummer både et erkendelsesmæssigt, et følelsesmæssigt, et praktisk orienteret og et socialt aspekt. Der gøres overvejelser om "viden", hvor det i konteksten er en pointe, at de konkrete erfaringer i sig selv er utilstrækkelige. De må følges op af refleksionen, på samme måde som forfatteren ganske eksemplarisk forholder sig til sine egne oplevelser i marken.

Bogens fyldigste del giver inspiration til, hvor man så kan tage hen med ungerne. Også her bæres fremstillingen af en vekselvirkning mellem det, forfatteren selv har prøvet, og hendes efterfølgende, mere generelle overvejelser.

Lærerens opgave i forbindelse med ekskursioner er - ikke overraskende - af faglig og praktisk såvel som social art. Der gives i bogens sidste del gode anvisninger på, hvordan denne tredelte opgave kan løses.

Udførlige lister over netadresser og litteratur øger bogens brugsværdi. Alt i alt et materiale, som mange (naturfags)lærere forhåbentlig vil tage til sig.